REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Šok najnovejših raziskav: več nezakonitih priseljencev prinaša - manjšo stopnjo kriminala!

Šok najnovejših raziskav: več nezakonitih priseljencev prinaša - manjšo stopnjo kriminala!Begunci na Lezbosu Vir:Pixell

Razširjeno prepričanje je, da obstaja tesna povezava med več nezakonitimi priseljenci in povečano stopnjo kriminala. Vendar tudi nove raziskave kažejo, da takšne povezave – sploh ni.

Veliko raziskav doslej je že je pokazalo, da, ko gre za priseljence, v ZDA ni vzročne povezave med priseljevanjem in kriminalom.

Toda nekater kritiki študij v ZDA so doslej trdili, da stopnjo kriminala povečujejo nezakoniti priseljenci in ne kar vsi priseljenci na splošno. In da so njihove analize zato nerelevantne.

Prav s tem vprašanjem pa se ukvarjajo nekatere nove analize, kot poroča New York Times.

Kriminal in priseljenci
Od leve proti desni: število napadov, ropov, umorov, vlomov in kraj kaže negativno korelacjo s povečevanjem števila nezakonitih priseljencev.

Vendar pa tudi zadnje raziskave, ki se ukvarjajo posebej z nezakonitimi priseljenci, kažejo, da rast nezakonitega priseljevanja v resnici ne vodi do višjih stopenj lokalnega kriminala.

Rast nezakonitega priseljevanja v resnici ne vodi do višjih stopenj lokalnega kriminala.

Zavajana in splošne in netočne trditve o migrantih in beguncih se pogosto vztrajno ponavljajo tudi zato, ker je težje raziskovati ta fenomen brez trdnih podatkov. In tudi v ZDA je bilo težko zbrati podatke nezakonitih priseljencih.

Vendar pa je raziskovalni center Pew pred kratkim objavil oceno števila nezakonitega prebivalstva v ZDA, razvrščenega po okrožjih, ki so jih nato primerjali s podatki iz Marshallovega projekta, ki se je ukvarjal s priseljevanjem.

Raziskovalci so tako prvič dobili podatke za raziskavo o tem, kako je nezakonito priseljevanje v ZDA vplivalo na stopnjo kriminala v ZDA od leta 2007 naprej.

Toda – sledilo je presenečenje.

Velika večina območij, ki so jih raziskovalci analizirali in v katerih se je povečalo število nezakonitih priseljencev, je zabeležila zmanjšanje tako nasilnih kot premoženjskih kaznivih dejanj med letoma 2007 in 2016, kar je tudi v skladu s četrtletnim upadom kaznivih dejanj v ZDA.

Analiza je tudi pokazala, da se je kriminal zmanjšal z enakimi stopnjami, ne glede na to, ali je število nezakonito priseljenega prebivalstva povečalo ali upadlo.

Analiza je tudi pokazala, da se je kriminal zmanjšal z enakimi stopnjami, ne glede na to, ali je število nezakonito priseljenega prebivalstva povečalo ali upadlo.

Pokazalo se je celo, da so območja z večjo stopnjo nezakonitih migrantov zabeležila večji padec kriminala, čeprav je bila razlika majhna.

Večina vrst kriminala je pokazala povsem ravno premico, kar je dokaz, da so imele spremembe v številu nezakonitih migrantov na teh območjih le malo vpliva, ali pa da sploh niso vplivale na stopnjo kriminala.

Celo pri umorih, kjer se je število povečevalo, povezave – ni bilo.

Glede ugotavljanja števila nezakonitih migrantov so strokovnjaki v Pewu od števila tujcev, ki jih navaja ameriški Urad za popis prebivalstva, odšteli število priseljencev, ki so imeli zakonit status. Mnoge organizacije in agencije, uporabljajo to metodo za oceno števila nezakonitih priseljencev.

Trump in karavana

Od leta 2016 je bilo po vsej državi v ZDA okoli 10,7 milijona priseljencev brez dokumentov, kar je za milijon in pol manj kot leta 2007.

Rezultati te raziskave so podobni rezultatom drugih študij. Lani je bilo v poročilu inštituta Cato ugotovljeno, da so nezakoniti priseljenci v Teksasu storili manj kaznivih dejanj kot domačini.

Za vsak en odstotek povečanja števila prebivalstva z nezakonitimi migranti število kaznivih dejanj na 100.000 prebivalcev zmanjša za 94 kaznivih dejanj.

Analiza na državni ravni v akademski reviji Criminology pa je pokazala, da nezakonito priseljevanje ni povečalo števila nasilnih kaznivih dejanj in je bilo v resnici povezano z rahlim – zmanjšanjem števila kaznivih dejanj.

Druga študija inštitituta Cato pa je pokazala, da je manj verjetno, da bodo v primeru kaznivih dejanj storilci priseljenci.

Na bolj lokalni ravni pa je analiza razkrila, da so imela mestna območja z več nezakonitimi migranti leta 2014 podobne stopnje nasilnega kriminala in znatno nižje stopnje premoženjskega kriminala, kot območja z manjšim številom takih nezakonitih migrantov.

Avtor analize, Mike Maciag, je ugotovil, da se za vsak en odstotek povečanja števila prebivalstva z nezakonitimi migranti število kaznivih dejanj na 100.000 prebivalcev zmanjša za 94 kaznivih dejanj.

Podobne rezultate so pokazale tudi nekatere druge raziskave.

Vse to kaže, da navkljub trdno zasidranim stereotipom o nasilnih in h kriminalu nagnjenim migrantom ni res, da bi nezakoniti migranti povečevali stopnje krimnala.

Navkljub trdno zasidranim stereotipom o nasilnih in h kriminalu nagnjenim migrantom ni res, da bi nezakoniti migranti povečevali stopnje kriminala.

Nasprotno, res je, da priseljevanje nima vpliva na nasilna kazniva dejanja in je povezano z manjšim premoženjskim kriminalom.

Na število kaznivih dejanj v veliko večji meri vplivajo povsem drugi dejavniki, kot so na primer višja stopnja brezposelnosti, nedostopnost stanovanj in ukrepi, ki vodijo do gospodarskih težav v družbah.

Omenjena raziskava sicer velja za ZDA, vendar tudi raziskave v evropskih državah, na primer še posebej v Nemčiji, ki je leta 2015 in pozneje sprejela največje število beguncev in migrantov, kažejo, da večje število priseljencev ne povečuje stopnje kriminala.

Kar ni neverjetno, saj večina tistih, ki bežijo ali migrirajo, v novih državah išče prav varno zavetje in delo.

Komentarji