REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Tudi največji slovenski kvisling Leon Rupnik je vedel, da za njegovo izdajo in kolaboracijo - ni opravičila

Tudi največji slovenski kvisling Leon Rupnik je vedel, da za njegovo izdajo in kolaboracijo - ni opravičilaV nacističen pozdrav iztegnjena roka domobranskega generala Rupnika. Vir: Arhiv

Častilci domobranstva danes slavijo obletnico rojstva največjega slovenskega sodelavca okupatorjev, izdajalca Leona Rupnika.

V nekaterih medijih so namreč ob 140-obletnici rojstva tega slovenskega kvislinga in opravičevanju njegovih dejanj posvetili veliko pozornost.

Toda tudi Rupnik sam je vedel, da za njegovo izdajo ni opravičila. In tega dejstva ni več mogoče spremeniti z naknadnimi interpretacijami takratnih dogodkov.

Da pa je Rupnik res prekršil zakone ter izdal Slovenijo in slovenski narod, ter ob tem pomagal še pri vzpostavljanju zločinske ustaške vojske in marionetne NDH na Hrvaškem, ki je na svojem ozemlju izvedla genocid, katerega žrtve so bili tudi Slovenci, pa ostaja neizpodbitna zgodovinska resnica.

Dejstva o kvislinštvu Leona Rupnika ni več mogoče spremeniti kljub temu, da je Vrhovno sodišče Slovenije v začetku leta - na izjemno vprašljiv način - sodbo zoper vodjo domobrancev (ki so ga po sodbi tudi ustrelili, kar pa slovensko pravoznanstvo pač še ne zna razveljaviti in povrniti v prvotno stanje) zaradi materialnopravnih napak - razveljavilo.

In s tem doseglo, da te obsodbe v pravnem smislu dejansko več - ni.

Da pa je Rupnik res prekršil zakone ter izdal in to ne samo Slovenijo in slovenski narod, pač pa že pozitivne predpise tedanjega časa in svojo prejšnjo državo, Jugoslavijo ter ob tem pomagal še pri vzpostavljanju zločinske ustaške vojske in marionetne NDH na Hrvaškem, ki je na svojem ozemlju izvedla genocid, katerega žrtve so bili tudi Slovenci, pa ostaja neizpodbitna zgodovinska resnica.

Nacističen pozdrav: Leon Rupnik. Vir: Arhiv

To pa dokazuje že samo zaslišanje Leona Rupnika pred sodiščem. In to kaže, da je bil Leon Rupnik pravično obsojen in ustreljen.

Ključni del prepisa zaslišanja Rupnika pred sodiščem, ki ga je pred časom objavil tudi režiser Dragan Živadinov, je namreč potekal takole:

Proces (gradivo, str. 68.): Na predsednikovo vprašanje, kaj je delal že pred objavo kapitulacije jugoslovanske vojske v ustaškem štabu, je (Leon) Rupnik priznal, da je ustaškemu polkovniku Luliću napravil skico za formacijo ustaške vojske. Obtoženec se je branil, da je bil ta načrt zgolj usluga staremu prijatelju.

Predsednik: "Ali je to izdaja?" Rupnik (premišljuje): "Sedaj vidim, da je to izdaja."

Predsednik: "Zgolj usluga? Ste vedeli kakšne cilje ima ustaštvo? Ali je to v skladu z vojaško prisego?"

Rupnik: "Ne."

Predsednik: "Ali je to izdaja?"

Rupnik (premišljuje): "Sedaj vidim, da je to izdaja."

Predsednik: "Kdaj je kapitulirala jugoslovanska vojska?"

Ob boku nacistom: Domobranski general Rupnik in škof Rožman. Vir: Twitter

Rupnik: "Zdi se mi, da je kapitulirala 16. ali 18. aprila."

Predsednik: "Kdaj ste delali načrte za formacijo ustaške vojske?"

Rupnik: "Takrat je bil Zagreb že v rokah Nemcev oziroma je bila že proglašena Nezavisna država Hrvatska."

Predsednik: "NDH je bila proglašena, toda kapitulacija jugoslovanske vojske?"

Rupnik: "Še ni bila proglašena."

Predsednik: "Torej ste izdali Jugoslavijo še pred kapitulacijo jugoslovanske vojske! (Rupnik je bil jugoslovanski general, op. avt.) Ali je tako?"

Rupnik: "Potemtakem je tako."

»Naj živi zgodovinska metoda. Zaupajmo znanstvenikom, arhivom in zgodovinarjem. Vsekakor drži, da je mitologija delo z jezikom. Tudi zato jo množice mislijo kot resnično. Tudi zato je potrebno mite zakopati sto klafter pod zemljo. Naj živijo razvojni atrakti za XXII. stoletje!,« je ob tem zapisal Dragan Živadinov.

Ob tem je potrebno spomniti tudi na dejstvo, da se je Slovenija s sramotno razveljavitvijo sodbe Leonu Rupniku uvrstila tudi med države, ki že izvajajo »revizijo zgodovine« druge svetovne vojne.

Prav zato pa so že protestirali mnogi po svetu.

Center Simona Wiesenthala je v izjavi, objavljeni na svoji spletni strani, ostro kritiziral odločitev slovenskega Vrhovnega sodišča o razveljavitvi obsodbe »zloglasnega antisemita Leona Rupnika, ki je vodil začasno vlado okupirane Ljubljanske pokrajine in imel glavno vlogo pri aretaciji in deportaciji Judov iz Ljubljane v letih 1943 in 1944

Slovensko Vrhovno sodišče je namreč sodbo zoper generala Rupnika zaradi nekaterih procesnih napak pri obravnavi nekaterih (ne vseh) točk obtožnice - razveljavilo in jo vrnilo Okrožnemu sodišču v novo sojenje.

Ker sojenja mrtvim ne more biti, to dejansko pomeni – rehabilitacijo, saj se sedaj čaka samo še na umik obtožnice s strani tožilstva.

Vrhovno sodišče je 74 let staro smrtno obsodbo Leona Rupnika razveljavilo na podlagi zahteve za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil eden izmed Rupnikovih potomcev.

Kot so zatrdili vrhovni sodniki, sodba vojaškega sodišča v nekaterih točkah ni bila obrazložena, nekatera kazniva dejanja pa sploh niso bila utemeljena.

Tožilstvo pa je menilo, da obrazložitev določenih točk ni bila potrebna, saj je dejanja priznal sam Rupnik.

V nacističen pozdrav iztegnjena roka vodje domobrancev Leona Rupnika ob igranju himne tretjega rajha. Vir: Arhiv

Na podlagi te sodbe so generala Leona Rupnika zaradi izdaje in sodelovanja z okupatorjem septembra 1946 usmrtili pod Golovcem.

Kot pa je sedaj naknadno ugotovilo Vrhovno sodišče, je bila to že po takratni zakonodaji bistvena kršitev kazenskega postopka.

Ker pa sojenja mrtvim ne more biti, to dejansko pomeni – rehabilitacijo, saj se sedaj čaka samo še na umik obtožnice s strani tožilstva.

Leon Rupnik z nemškim generalom Erwinom Rösenerjem in ljubljanskim nadškofom Gregorijem Rožmanom. Vir: Arhiv

Če tožilstvo tega ne bo storilo, bo moralo postopek ustaviti sodišče, saj zakonodaja ne dovoljuje kazenskih postopkov zoper pokojnike. S tožilstva za zdaj odgovarjajo le, da sodbo proučujejo.

Na enak način je slovensko sodstvo, s presojanjem že končanih sodnih procesov leta 2007 »rehabilitiralo« tudi škofa Gregorija Rožmana, kar je bil še nekoliko lažji zalogaj.

V pismu, ki ga je poslal slovenski veleposlanici v Izraelu Andreji Purkart Martinez, je direktor za vzhodnoevropske zadeve pri Centru Simona Wiesenthala Efraim Zuroff poudaril dejavno sodelovanje Rupnika v zločinih holokavsta in kritiziral »sramotno odločitev sodišča.«

Ker bo postopek ustavljen, prejšnja sodba pa je bila razveljavljena, Rupnik ne bo veljal več za krivega kaznivih dejanj. Rupnik ne bo veljal za obsojenca, pač pa za nedolžno osebo.

»Ta sramotna odločitev pomeni pretresljivo izkrivljanje zgodovine holokavsta ter grozljivo žalitev številnih Rupnikovih žrtev in njihovih družin. Prosimo vas, da nemudoma posredujete naš protest pristojnim slovenskim oblastem, da bi lahko bili sprejeti ustrezni ukrepi za odpravo ogromne škode, ki jo je povzročila ta krivična odločitev slovenskega Vrhovnega sodišča,« je poudaril Zuroff.

Nekateri slovenski pravni strokovnjaki sicer opozarjajo, da razveljavitev obsodbe Rupnika »ne pomeni njegove rehabilitacije.«

Toda prav tako je res, da je po razveljavitvi sodbe domobranskemu generalu Leonu Rupniku edino, kar lahko sledi, ustavitev postopka.

Ker bo postopek ustavljen, prejšnja sodba pa je bila razveljavljena, Rupnik ne bo veljal več za krivega kaznivih dejanj.

Rupnik ne bo veljal za obsojenca, pač pa za nedolžno osebo.

Ker mu je bilo kot nedolžnemu človeku odvzeto premoženje, pa bodo njegovi potomci lahko zahtevali restitucijo.

Toda to ne bo spremenilo dejstva, da je general Rupnik izdajalec, ki je svoje zločine priznal in si svojo sodbo dejansko - spisal sam.

Delite članek