REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Škandalozni posli Ani Klemenčič, žene šefa Sove Zorana Klemenčiča

Škandalozni posli Ani Klemenčič, žene šefa Sove Zorana KlemenčičaAni in Zoran Klemenčič, foto: Mediaspeed

Soproga direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne službe (Sova) Zorana Klemenčiča je januarja 2011, dva tedna pred blokado z računa svoje družbe GBD Skupina nakazala 3,6 milijona evrov svoji enoosebni družbi GBD svetovanje d.o.o., nato pa je čez mesec dni na skupščini spremenila ime podjetja in naslov, da bi tako zabrisala sledi. Po razkritju Portala plus je tako oškodovala več kot 120 upnikov.

Vseeno pa je okrajni državni tožilec Tilen Demšar zavrgel kazensko ovadbo zoper Ani Klemenčič, češ da ji mogoče očitati “preslepitvenega namena”. Vse skupaj se je sicer začelo na skupščini delniške družbe GBD Skupina 7. januarja 2011, ko je bil soglasno sprejet sklep, da se izplača 7.290.000,00 evrov dobička. Delničarji so izglasovali, da se izplačilo sedmih milijonov dobička izvede takorekoč nemudoma - oziroma še isti dan. Očitno se jim je zelo mudilo. Morda zato, ker je bil že čez dobra dva tedna, 24. januarja 2011, račun družbe že blokiran. Sum, da je šlo za namerno oškodovanje upnikov, potrjuje tudi dejstvo, da družba GBD Skupina v letu 2010 ni imela niti ene skupščine, v letu 2011 pa kar dve. Drugo skupščino je Ani Klemenčič s svojimi partnerji izvedla mesec dni po "izpraznitvi računa" oziroma 18. februarja 2011. Na tej skupščini je bil soglasno sprejet sklep, da se spremeni tako ime družbe kot tudi naslov (!). GBD Skupina je postala G Skupina. 

Kronološko je šlo torej takole: 7. januarja so si izplačali 7,2 milijona evrov, 24. januarja je bil račun že blokiran, 18. februarja pa so si spremenili ime in naslov.

Bilance družbe GBD poslovanje, ki je v 100% lasti Ani Klemenčič, kažejo zanimivo siko: družba je v letih 2011 do 2016 ustvarjala skromnih 552 evrov čistih prihodkov od prodaje mesečno. Če pa pogledamo finančne prihodke iz deležev - ta družba ima 50% delež v družbi GBD Skupina -, je slika drugačna. Neverjetno namreč izstopa leto 2011, ko so finančni prihodki iz deležev znašali 3.646.112,00 evrov. Ker je imela Ani Klemenčič preko GBD Svetovanje, d.o.o. 50% delež v GBD Skupini, pomeni ta znesek polovico od 7.260.000,00 evrov.

Dejstva, ki jih povzema Portal plus, so naslednja:

leta 2008 Ani Klemenčič z oddelitvijo Gorenjske borzno posredniške hiše ustanovi delniško družbo GBD Skupina

31. decembra 2008 ima Skupina GBD čudežno že 9,8 milijonov evrov dobička

20. oktobra 2010 si delničarji izplačajo 270.000 evrov dobička

7. januarja 2011 poteka skupščina na kateri se izglasuje izplačilo 7,2 mio evrov dobička še isti dan

24. januarja 2011 je račun družbe blokiran

18. februarja 2011 lastniki spremenijo ime in sedež družbe: GBD postane G Skupina

1. oktobra 2011 zapadejo v plačilo obveznice, ki pa niso poplačane

junija 2011 Gorenjska banka vloži predlog za stečaj

17. oktobra 2012 Ani Klemenčič predlaga prisilno poravnavo

18. junija 2013 je podjetje v stečaju

Delite članek