REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Krivec v Janševi vladi: ali Vizjak laže, ali pa je Počivalšek kršil poslovnik vlade

Krivec v Janševi vladi: ali Vizjak laže, ali pa je Počivalšek kršil poslovnik vladeSe je Vizjak okoristil z notranjimi informacijami? Vir: Twitter

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je zaradi spomladanskega nakupa večje količine delnic Petrola znašel pod drobnogledom Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Nekdo je vsekakor kriv, ta krivec pa zagotovo sedi v Janševi vladi.

Ta je uvedla nadzorni postopek zaradi suma zlorabe notranjih informacij, potem ko se je Janševa vlada odločila popolnoma liberalizirati cene naftnih derivatov, to pa bi lahko pomembno vplivalo na poslovanje Petrola.

Kot so poročale Finance, je okoljski minister od marca letos kupil 415 delnic Petrola, ki so bile ob nakupu vredne 120.000 evrov.

Največ jih je kupil konec maja.

Za ta namen je po navedbah časnika najel celo posojilo.

Že pred prevzemom ministrske funkcije je imel v lasti nekaj več kot 80 delnic Petrola.

»Nakup delnic družbe Petrol sem ocenil kot priložnost za dobro naložbo, saj je borzni tečaj v času epidemije drastično upadel,« je v začetku meseca pojasnil Vizjak.

Vizjaku se je dobra naložba res dokaj hitro dobro izšla - včeraj so delnice Petrola poskočile takoj po tem, ko je vlada objavila novico o liberalizaicji cene naftnih derivatov.

Vizjak je na ta račun v samo enem dnevu krasno profitiral; zdaj je bogatejši za okoli 9.500 evrov.

Vizjaku gre ob nakupu delnic Petrola na smeh - državljanom pa na jok...
Vizjaku gre ob nakupu delnic Petrola na smeh - državljanom pa na jokc... Vir: Twitter

Vizjak je za časnik Večer sicer pojasnil, da je dolgoletni delničar v Petrolu, prve delnice si je namreč pridobil že pred 25 leti, saj ocenjuje, da gre za perspektivno podjetje.

»Letos spomladi so cene delnic padle, zato sem ocenil, da je to dober čas za nakup in takrat o deregulaciji cen pogonskih goriv ni govoril še nihče,« je pojasnil. Dodal je še, da pri tem predlogu ni sodeloval.

»Gradivo je pripravilo gospodarsko ministrstvo, sodelovalo je tudi ministrstvo za finance. Jaz v to nisem bil vključen. Da mene vlečete v to zgodbo, se mi zdi nesprejemljivo in ustvarjanje konstrukta,« je še dejal.

V skladu z evropskimi in slovenski predpisi je vlada dolžna pri predlogih zakonov oceniti njihov vpliv na druge predpise. Že zaradi tega bi minister Andrej Vizjak o ukrepih ministra Zdravka Počivalška seveda moral biti obveščen in jih oceniti.

Vendar pa je težava v tem, da je odločitev sprejela vlada Janeza Janše, del vlade pa je tudi Andrej Vizjak.

Je torej mogoče, da Vizjak ni bil obveščen o tem, kaj pripravlja gospodarsko ministrstvo, ki ga vodi Počivalšek?

To se zdi izjemno malo verjetno.

Ob tem je bil tudi Vizjak v preteklosti že gospodarski minister, delo gospodarskega ministrstva pa ima tudi vpliv na delo ministrstva za okolje.

In ne samo to – v skladu z evropskimi in slovenski predpisi je vlada dolžna pri predlogih zakonov oceniti njihov vpliv na druge predpise.

Že zaradi tega bi minister Andrej Vizjak o ukrepih ministra Zdravka Počivalška seveda moral biti obveščen in jih oceniti.

Če se to ni zgodilo –, kar trdi Vizjak –, pa to pomeni še eno, podobno neugoden sklep za vlado, namreč, da to dokazuje, da ministri v sedanji vladi delujejo neusklajeno, da so neobveščeni o ukrepih drugih ministrstev in pri tem kršijo tudi evropsko in slovensko zakonodajo.

Janša in Počivalšek
Janša in Počivalšek. Vir: Twitter

Predpisi morajo namreč v medresorsko usklajevanje že na podlagi poslovnika vlade.

Deseti člen poslovnika namreč določa, da morajo »gradiva vlade biti pred predložitvijo vladi v obravnavo medresorsko usklajevana z ministrstvi in vladnimi službami, ki jih zadevajo,« pri tem pa morajo »posamezna ministrstva in vladne službe v vseh fazah priprave in obravnave gradiva vlade spremljati ustreznost tistega dela zagotovil in rešitev iz predloga gradiva, ki sodi v njihovo pristojnost.«

Predlogi splošnih aktov in aktov poslovanja vlade morajo biti vedno »predhodno usklajeni z ministrstvom, pristojnim za finance, in vladno službo, pristojno za zakonodajo, ki o usklajenosti podata pisno mnenje.«

Gradiva v zvezi z dokumenti razvojnega načrtovanja morajo biti predhodno usklajena z ministrstvom, pristojnim za razvoj.

Predpisi morajo namreč v medresorsko usklajevanje že na podlagi poslovnika vlade. V predhodnem medresorskem usklajevanju mora vsako zaprošeno ministrstvo in vladna služba dati svoje mnenje k pripravljenemu gradivu najpozneje v 14 dneh po njegovem prejemu.

V predhodnem medresorskem usklajevanju mora vsako zaprošeno ministrstvo in vladna služba dati svoje mnenje k pripravljenemu gradivu najpozneje v 14 dneh po njegovem prejemu oziroma predlagatelju in generalnemu sekretarju sporočiti, da zaradi obsega ali ravni pripravljenosti gradiva potrebuje daljši rok za pripravo mnenja.

Dodatni rok za pripravo mnenja pa ne sme biti daljši od 30 dni od prejema gradiva.

Obenem so ministrstva dolžna, da po veljavni zakonodaji že pred sprejemom zakonov preverjajo dejanske učinke predlaganih zakonov.

V tem pogledu morajo predlagatelji pripraviti ocene finančnih posledic predloga zakona, preveriti predvidene druge učinke predlogov zakonov ter v postopke vključiti tudi javnost.

V letu 2004 je na primer Ministrstvo za finance ocenilo 86,21 odstotka, v letu 2005 pa za 97,78 odstotka predlogov zakonov.

Vrednotenje drugih posledic, ki jih bo imel sprejeti zakon na družbo kot celoto, pa je bilo opisano v 30 odstotkih primerov.

Minister ali direktor vladne službe lahko sicer pisno zahteva, da se gradivo predloži vladi v obravnavo tudi, če »uskladitve po opravljenem predhodnem medresorskem usklajevanju z zaprošenimi ministrstvi in vladnimi službami ni bilo mogoče doseči,« ali pa v primeru, če »zaradi nujnosti obravnave gradiva predhodnega medresorskega usklajevanja ni bilo mogoče izvesti.«

Prva seja Janševe vlade. Vir: Twitter
Prva seja Janševe vlade. Vir: Twitter

»Pravnik redaktor mora zato ob redigiranju predpisa stalno upoštevati, kako veljavni predpisi vplivajo na novi predpis ter v kakšnem formalnem in vsebinskem razmerju je novi predpis do njih, da bo v pravni red skladno in pravno pravilno vključen,« opozarja eno od navodil parlamentarne službe za zakonodajo.

Ministrstvo za javno upravo pa v dokumentu iz leta 2011 opozarja, da »medresorsko sodelovanje pomeni sodelovanje med različnimi resorji v zgodnjih fazah priprave politike ali predpisov in ne na formalno predhodno usklajevanje, ki ga določa poslovnik vlade. Prednost medresorskega sodelovanja je v tem, da se zgodaj identificirajo področja deljene pristojnosti ter posledic nanje.«

Vizjak in Počivalšek, pa tudi Janez Janša in ostali v vladi bi zato morali pri sprejemanju liberalizacije cen naftnih derivatov sodelovati. Če niso, so kršili lasten poslovnik, hkrati pa to dokazuje, da je slovenska vlada neorganizirana in neuskajena in da v njej vsak resor dela 'po svoje.' Če pa so sodelovali, potem Vizjak ne more trditi, da o predvideni liberalizaciji pred nakupom svojih delnic - ni vedel nič.

Vizjak in Počivalšek, pa tudi Janez Janša in ostali v vladi bi zato morali pri sprejemanju liberalizacije cen naftnih derivatov sodelovati.

Če niso, so kršili lasten poslovnik, hkrati pa to dokazuje, da je slovenska vlada neorganizirana in neuskajena in da v njej vsak resor dela »po svoje.«

Če pa so sodelovali, potem Vizjak ne more trditi, da o predvideni liberalizaciji pred nakupom svojih delnic - ni vedel nič.

Glede na to, da je šlo za sicer pričakovan in ne ravno nujen ukrep torej ni verjetno, da Vizjak o nameravani liberalizaciji cen goriva ne bi vedel ničesar.

Da je vedel, dokazuje tudi dejstvo, da je v medresorskem usklajevanju gradiva za odpravo državnega nadzora cen bencina sodelovalo tudi Vizjakovo ministrstvo.

To je gradivo od Počivalškovega ministrstva prejelo 2. septembra.

Teden dni pozneje je dalo mnenje, v katerem je šlo na roko Petrolu.

Nasprotovalo je namreč gradnji novih bencinskih servisov.

Ta je po ugotovitvah Agencije za varstvo konkurence ključni pogoj, da bi lahko na trg pogonskih goriv sploh vstopili novi ponudniki in da ne bi prišlo do dviga cen, pred katerim opozarjajo nasprotniki liberalizacije.

Pripombe je v imenu ministrstva za okolje podpisala Vizjakova državna sekretarka Metka Gorišek, njegova sodelavka še iz časa prve Janševe vlade, ko je vodil ministrstvo za gospodarstvo.

Vizjak sedaj trdi, da aprila in maja še ni vedel tega, kar je ministrstvo za gospodarstvo naredilo septembra.

Toda od tako tesnega sodelavca Janeza Janše in Zdravka Počivalška ni mogoče pričakovati neobveščenosti glede prihodnjih načrtov, ki so se morali narediti za nekaj mesecev vnaprej.

V vsakem primeru pa je jasno, da se je zgodilo nekaj, kar se ne bi smelo.

Ali je vlada ukrepe liberalizacije dobesedno skrivala pred javnostjo, pred tem ni ocenila njenih posledic na družbo in s tem kršila lastni poslovnik, minister Počivalšek pa je ukrep predlagal v nasprotju s poslovnikom vlade, ali pa je minister Počivalšek ravnal v skladu s poslovnikom, minister Vizjak pa je pridobljene notranje informacije izkoristil za osebno obogatitev.

Nekdo je vsekakor kriv, ta krivec pa zagotovo sedi v Janševi vladi.

Prijavo v zvezi s tem so sicer prejeli tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije.

Delite članek