REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Milka Planinc uvedla depozit, Janez Janša pa globe; bo sedaj uvedel še par-nepar in kupovanje bencina na bone?  

Milka Planinc uvedla depozit, Janez Janša pa globe; bo sedaj uvedel še par-nepar in kupovanje bencina na bone?  Janez Janša in Aleš Hojs svoje ideje očitno pridobivata iz zakladnnice ukrepov Milke Planinc

So v Sloveniji človekove pravice postale plačljive?

Se lahko globa na izhodu iz države plača tudi s plačilno kartico?

Ali so »južnjaki« v 30-letnem obstoju samostojne Slovenije res napredovali, kar se vidi po tem, da so jih ob rojstvu države iz države na zelo krut način izganjali, danes pa jo vanjo – zapirajo?

Vsa ta in še druga vprašanja in komentarji so se pojavili na družbenih omrežjih takoj zatem, ko je vlada sprejela svoje zelo nerazumne in zagotovo tudi neustavne in mednarodnopravno neutemeljene odločitve.

Širjenje epidemije se seveda v neki državi ne preprečuje tako, da se prepoveduje ODHOD prebivalcev iz države.

To se zagotovi s pogoji za VSTOP v državo in to je jasno vsakemu razumnemu človeku – toda teh v slovenski vladi očitno ni.

Ukrepi sami kažejo, kako daleč gre njihova aroganca in kako zelo prepričani so, da si ustavno sodišče ne bo upalo narediti prav ničesar.

Slovenija je tako res postala nenavadna država; takoj, ko je vlada sprejela nove ukrepe, ki vključujejo tudi izhode iz države, je bilo več razumnih komentarjev napisanih s strani »običajnih« državljanov, kot pa pravnikov, ki so se zaradi vztrajnega teptanja prava s strani vlade očitno že vdali v svojo usodo.

Toda tudi tu so izjeme.

Potem ko je lažni in samooklicani notranji minister Aleš Hojs pojasnil, da se ljudi fizično ne da zapreti v državo in da če oseba ni ena izmed izjem in želi vseeno zapustiti državo, »lahko plača globo in državo zapusti«, so se vendarle oglasili nekateri pravniki in opozorili na neustavnost ukrepov.

Tako je na primer odvetnik Matjaž Šaloven na ustavno sodišče vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oz. zakonitosti, s katero izpodbija odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi obvladovanja epidemije covida-19.

Z njo zastopa tudi interese civilne iniciative Lastniki nepremičnin na Hrvaškem - odprite nam meje.

Po njihovi oceni odlok namreč neustavno in nezakonito posega v pravice do svobode gibanja, zasebne lastnine ter do uživanja in izvrševanja lastnine, so sporočili iz civilne iniciative.

Pritožniki poudarjajo, da lastniki nepremičnin niso v isti kategoriji kot turisti.

Pojasnjujejo, da imajo poleg pravic tudi dolžnosti, kot so vzdrževanje nepremičnin, plačevanje davkov, prispevkov in nadomestil za svoje premoženje v drugi državi.

Zavračajo pogojevanje prestopa meje z dokazili, kot so testi PCR ali napotitev v karanteno zaradi pandemije covida-19.

Profesor Saša Zagorc je na podoben način izpostavil, da ustavna pravica zapustiti lastno državo in se vanjo vrniti sicer ni absolutna in jo je možno tudi omejiti.

»Svoboda gibanja se po ustavi lahko omeji tudi zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. Vendar morajo za to obstajati tehtni razlogi in predvsem morajo biti dobro argumentirani. Prvo vprašanje je, ali ni morda z ustavnega vidika preveč ohlapno že, da se sprejem tako invazivnih omejitev prepušča le vladi, pri čemer so meje zakonskega pooblastila vladi zelo porozne,« je opozoril.

Ko oseba zapusti našo državo, s tem drugi državljani nismo prav nič bolj ogroženi. Po moji oceni vzročna zveza tu ne obstaja.

Zanimivo je, da se je s podobnim mnenjem oglasil tudi nekdanji minister Gregor Virant, ki je Aleša Hojsa prav tako opozoril na nezakonitost sprejetih odlokov in mu predlagal, da to »napako«, ki naj bi bila v teh težkih časih nekako razumljiva, čim prej popravi.

Ampak seveda ne gre za napako.

Gre za odloke, ki so v skladu s temeljno rasistično usmerjenostjo te vlade in zanimivo je videti, kako se nato zgodi, da vladni odloki na koncu razkurijo tudi sicer nekoga, ki tako kot Gregor Virant pogosto podpira vlado.

Je pa jeza razumljiva – svetovati za honorarje se v tujini ne da, če ti lastna država sploh ne omogoči – upravičenega odhoda v tujino.

Saša Zagorc je v isti smeri opozoril tudi na dejstvo, da izstop iz Slovenije in vstop vanjo pri omejevanju pandemije pač ne moreta biti enakovredna.

Ni si namreč mogoče predstavljati, kako »uresničevanje pravice zapustiti državo prispeva k zmanjševanju širjenja nalezljivih bolezni v Sloveniji. Ko oseba zapusti našo državo, s tem drugi državljani nismo prav nič bolj ogroženi. Po moji oceni vzročna zveza tu ne obstaja,« ocenjuje Zagorc.

Bunker Janša
Sedanja vlada je Slovenijo zaprla na raven nekdanje Albanije.

Naloga drugih držav je, da ocenijo, ali vstop slovenskega državljana na njihovo ozemlje pomeni zdravstveno tveganje zanje – toda to prav nič ne briga Slovenijo in njeno vlado!

Enakega mnenja je odvetnica Tea Kovačič Mlinar.

Tudi njo moti, da država enači vstop in izstop iz države.

»Ob tem pa je veliko vprašanje, ali je določba zakona, ki daje vladi praktično neomajna pooblastila glede omejitev svobode gibanja, sploh v skladu z ustavo, saj gre za hud poseg v najbolj temeljno človekovo pravico, kar odpira možnosti zlorab.«

V neustavnost vladnega odloka pa je trdno prepričan nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar, ki je prav tako že spisal pobudo za ustavno presojo.

Med drugim sicer opozarja, da ni sporno, da izpodbijani odlok zasleduje legitimni cilj, in sicer varovanje zdravja ljudi. »Vendar pa je omejitev pravice zapustiti državo določena nesorazmerno, saj med izjeme od te omejitve ne uvršča oseb, ki imajo pravico do neoviranega družinskega življenja v čezmejnih zakonskih, zunajzakonskih ali partnerskih skupnostih. Absolutna prepoved zapuščanja države je vzpostavljena kot avtomatizem in je naravnana na skoraj celotno prebivalstvo z redkimi izjemami, kar v skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice pomeni, da ne zadošča zgolj presoja, ali je tak ukrep nujen v demokratični družbi, pač pa, ali je striktno nujen.«

Označuje pa ga tudi za diskriminatornega, kar je prav tako v nasprotju z ustavo.

Je pa zanimivo, kako Zalar vidi diskriminacijo le glede na prebivališče oseb, ne opaža pa, da so diskriminirani znova predvsem »južnjaki«, se pravi ista kategorija oseb, ki jo je po oceni Evropskega sodišča za človekove pravice Slovenija, prav zaradi odločitev, ki jih je podpirala tudi stranka SDS, diskriminirala že v primeru »izbrisanih.«

»Prepoved je vezana le na obstoj prebivališča v Sloveniji, osebe, ki se nahajajo na ozemlju naše države, pa tu nimajo stalnega ali začasnega prebivališča, državo lahko kadarkoli zapustijo, ostale osebe pa tega ne smejo,« je kritičen Zalar, ki se mu žal ne zdi sporno in diskriminatorno omejevanje izstopov na »južni meji,« pač pa le na severni.

Je pa to dober trenutek, da se spomnimo, kam smo po 30 letih prišli.

Pred mnogimi leti, še pred nastankom Slovenije je nekdanja SFRJ zaradi velikega odliva deviz iz države in kupovanja kavbojk in kave v Trstu in Celovcu uvedla »depozit« za izhod iz države.

Uveden je bil 17.10.1982.

Depozit za prehod državne meje je pomenil, da je vsak državljan ob prestopu meje plačal takso (5000 dinarjev, okoli 100 dolarjev), ki so mu jo vrnili po enem letu.

Se je pa ta taksa ob vsakem naslednjem prehodu meje povečevala.

Je pa res, da se je ta depozit – vračal. Slovenske globe za prehod meje - pa ne.

Depozit ob prehodu državne meje je veljal do leta 1984.

Uvedla pa ga je Milka Planinc, Slovenka in edina predsednica vlade med tedanjimi socialističnimi državami.

Je pa res, da se je ta depozit – vračal.

Slovenske globe (v višini 400 evrov) za menda »neupravičen« prehod državne meje, (ki je v resnici človekova pravica in zagotovljen z mednarodnimi konvencijami) – pa se ne vrača.

Res lep napredek, primeren za slavje ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti.

Človekove pravice so torej v samostojni Sloveniji – postale plačljive, kot ugotavlja den od komentatorjev.

In ne samo plačljive – iste usluge so v Sloveniji postale neprimerno dražje kot v Jugoslaviji!

Hvala, draga vlada! Res lep napredek in velik skok – v preteklost.

Človekove pravice so torej v samostojni Sloveniji – postale plačljive, kot ugotavlja den od komentatorjev. In ne samo plačljive – iste usluge so v Sloveniji postale neprimerno dražje kot v Jugoslaviji!

Ampak Milka Planinc je uvedla še nekatere ukrepe: na primer vožnjo z avtomobili po sistemu »par-nepar« in kupovanje bencina na bone (40 litrov na osebo/mesec).

Sistem par - nepar je bil v resnici takšen, da so na primer ob torkih lahko vozili eni (npr. par), ob četrtkih drugi (npr. nepar). Ostale dni so lahko vozili vsi.

Ali lahko torej od Janševe vlade, ki očitno svoj navdih črpa pri idejah Milke Planinc, lahko kmalu pričakujemo še kakšnega od ukrepov iz železnega repertoarja slovenske Železne Lady?

Glede na »kalibre«, ki sestavljajo sedanjo vlado, tudi to seveda sploh ni izključeno. 

In vse to je seveda mogoče tudi zato, ker Ustavno sodišče – še zmeraj strahopetno molči.

Delite članek