REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Slovenska izseljenska matica: »Vemo, da so razmere kaotične in da so tudi naši rojaki v težkem položaju«

Slovenska izseljenska matica: »Vemo, da so razmere kaotične in da so tudi naši rojaki v težkem položaju«

Glede položaja slovenske skupnosti v Venezueli in pomoči s strani slovenskih organizacij smo se obrnili na krovno Slovensko izseljensko matico. 

Za Slovence po svetu

Slovenska izseljenska matica (SIM) je združenje, katerega osnovni namen in cilj je »razvijanje dejavnosti, ki pripomorejo h krepitvi narodne zavesti Slovencev po svetu, zlasti njihovih potomcev, in sicer z razvijanjem, pospeševanjem in utrjevanjem vrednot na področju kulturne ustvarjalnosti, različnih oblik izobraževanja in športnega udejstvovanja ter drugih zanje koristnih dejavnosti ter ustvarjanjem, varovanjem in razširjanjem vedenja o domovinskih, zgodovinskih, kulturnih in drugih vrednotah«. Dalje poudarjajo, da delujejo »v dobro Slovencev doma in po svetu«, pri čemer so programi združenja »v kulturne, izobraževalne, turistične, promocijske in druge programe nacionalnega pomena«.

Kaotične razmere

Sergij Pelhan, predsednik združenja, je sprva dejal, da »kolikor  spremljamo iz medijev vemo, da so razmere kaotične in da so tudi naši rojaki v težkem položaju«. Dalje je navedel, kaj vedo o slovenski skupnosti v Venezueli: »Slovenci v Venezueli so bili organizirani (po podatkih, ki jih imamo mi), v društvu Sv. Cirila in Metoda, ki pa ni več tako aktivno, kot je bilo v preteklosti. Ali so Slovenci še kako drugače organizirani, ne vemo, razen novoustanovljenega društva Lipa, ki poskuša v tem času pomagati našim rojakom. Ker so Slovenci v Venezueli zelo razdrobljeni, tudi ni prišlo do ustanavljanja večjega števila društev. Naši člani imajo s posamezniki v Venezueli redne stike, tako da smo seznanjeni z njihovim položajem.«
Zaradi takega stanja v Venezueli SIM v preteklosti ni izvajala »projektov namenjenih slovenski skupnosti v Venezueli. Vemo, da so v 90-ih letih prejšnjega stoletja gostovale razne gledališke skupine iz Slovenije v Venezueli, tam pa so se srečevali predvsem s posamezniki in ne z organiziranimi skupinami«.

Primarna odgovornost na vladi

Ker so Slovenci v Venezueli zelo razdrobljeni, tudi ni prišlo do ustanavljanja večjega števila društev.

Na koncu je poudaril, da ima primarno nalogo pomagati slovenski skupnosti predvsem vlada: »Na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci živečimi v tujini deluje na državni ravni predvsem Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu poleg seveda civilnih društev, ki pa imamo predvsem zaradi finančnega stanja zelo omejeno delovanje. Kakšno sodelovanje imajo na Uradu trenutno s Slovenci v Venezueli ne morem komentirati, ker s tem nisem seznanjen. Verjamem pa, da pomagajo v skladu s svojimi pristojnostmi.«