REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Zloraba: ministrstvo za infrastrukturo se v primeru »Pilotov Koper« skriva za »zaupnostjo« in ne odgovarja na vprašanja

Zloraba: ministrstvo za infrastrukturo se v primeru »Pilotov Koper« skriva za »zaupnostjo« in ne odgovarja na vprašanjaAlenka Bratušek

Za varne prihode predvsem velikih tovornih ladij v pristanišče Koper in iz njega že 23 let skrbi podjetje Piloti Koper.

Država se je sicer šele lani lotila »urejanja«  tega področja, pri tem pa se je odločila za precej nenavadno metodo – namesto da bi področje uredila s koncesijo, kot je predvideno v zakonodaji, država v zakulisju, pod taktirko ministrice Alenke Bratušek pripravlja spremembe, ki bodo Pilote Koper učinkovito spravile ob zaslužek, trg in delavce.

Interes države je gotovo jasen: regulacija področja je njena dolžnost, temu se je tudi zavezala, toda ob tem imajo »Piloti Koper« na leto 2,6 milijona evrov prihodkov in 1,4 milijona evrov dobička, država pa ima očitno skomine po teh dobičkih, očitno pa se požvižga tudi na usodo podjetnikov, ki so v svoje podjetje, ladje in usposabljanje že doslej vložili ogromno, že kmalu pa bi jim celotna investicija lahko propadla, saj je slovenski trg premajhen za dve takšni podjetji.

Situacija je še toliko bolj absurdna zato, ker Piloti Koper ogromno vlagajo v izobraževanje in usposabljanje svojih zaposlenih.

Zadevo sedaj že proučujeta Komisija za preprečevanje korupcije, zaradi suma kaznivih dejanj pa je bila podana tudi prijava na Nacionalni preiskovalni urad.

KPK v zvezi s tem proučuje sum koruptivnosti, nezakonitega in neetičnega ravnanja ter kršitev s področja lobiranja zoper ministrstvo za infrastrukturo oziroma državno sekretarko Nino Mauhler, ki ji je ministrica Alenka Bratušek zaupala operativno vlogo pri podržavljanju pomorske pilotaže.

V oči bode predvsem dejstvo, da Ministrstvo za infrastrukturo (konkretno DS Nina Mauhler) tako postopek za ustanovitev novega državnega podjetja kot tudi pogovore z zaposlenimi družbe Piloti Koper (!), vodi v popolni tajnosti. To dokazuje tudi naša korespondenca z Ministrstvom za infrastrukturo.

Luka Koper pristanišče

Zaposlenim v družbi Piloti Koper so ob tem obljubili najmanj toliko visoke plače in od njih zahtevali podpisano izjavo, da se bodo zaposlili v novem državnem podjetju.

Situacija je še toliko bolj absurdna zato, ker Piloti Koper ogromno vlagajo v izobraževanje in usposabljanje svojih zaposlenih.

Pravila za usposabljanje predpisuje Pravilnik o pomorski pilotaži. Ne le po presoji Pilotov Koper, temveč tudi upoštevaje ureditev v drugih evropskih in drugih razvitih pomorskih državah po svetu, so pogoji, ki jih navedeni pravilnik določa za pristop k pilotskem izpitu, namreč bistveno prenizki.

Ne le po presoji Pilotov Koper, temveč tudi upoštevaje ureditev v drugih evropskih in drugih razvitih pomorskih državah po svetu, so pogoji, ki jih navedeni pravilnik določa za pristop k pilotskem izpitu, namreč bistveno prenizki.

Zlasti to velja od spremembe pravilnika v letu 2013, ko so bile predpisane praktične izkušnje zmanjšane na prisotnost na ladji pri 60-ih opravljenih manevrih ladij.

Piloti Koper d.o.o. na lastne stroške zaposli in usposablja vsakega svojega pilota približno za eno leto oziroma dokler po presoji že izkušenih pilotov s pilotsko izkaznico, ki so mu določeni za mentorje, ni ustrezno usposobljen.

V tem času posameznik pod mentorstvom pilota kot kandidat opravi oziroma prisostvuje približno 700 do 1000 manevrom ladij.

S tem podjetje Piloti Koper d.o.o. zagotavlja izpolnjevanje pogojev, ki jih za usposabljanje pilotov določa Resolucija Mednarodne pomorske organizacije (IMO) A.960.

Torej imamo podjetje Piloti Koper,  ki celo nad predpisanimi zahtevami države že 23 let uspešno skrbi za pomorsko pilotažo (brez ene same nesreče v teh letih), nagradi jih celo minister za okolje in prostor za požrtvovalnost na področju varovanja okolja - kot prve v Sloveniji.

Na drugi strani iste zgodbe pa imamo MZI, ki želi to isto družbo v strogi tajnosti de facto - podržaviti.

Piloti Koper in Bratuškova

Toda še večji paradoks je, da država želi onemogočiti delovanje podjetja Piloti Koper, hkrati pa nagrajuje njegovo požrtvovalno delo, ki je preprečilo ekološko katastrofo!

Minister za okolje in prostor Simon Zajc namreč se je namreč odločil, da podeli pilotu podjetja Piloti Koper Andreju Gorupu priznanje za izjemno požrtvovalnost za varovanje okolja.

Andrej Gorup se je namreč aprila lani v Koprskem zalivu vkrcal na krov švedskega tankerja, ki je prevažal več tisoč ton dizelskega goriva, zmanjšal hitrost in ga obrnil ter s tem preprečil pomorsko nesrečo in ekološko katastrofo.

Prav visoko profesionalno ukrepanje pilota Andreja Gorupa je v danem primeru zaradi nestrokovnega dela ostalih preprečilo, da bi se situacija spremenila v krizno.

V vseh teh letih ni bilo ene pomorske nesreče, podjetje nad zakonsko predpisanimi normami skrbi za usposabljanje svojih pilotov in jih obenem tudi dobro plača.

V vseh teh letih ni bilo ene pomorske nesreče, podjetje nad zakonsko predpisanimi normami skrbi za usposabljanje svojih pilotov in jih obenem tudi dobro plača.

MZI pa sedaj po dostopnih podatkih in pričevanjih, ki smo jih zbrali tudi v uredništvu Inajderja.com  zaposlene v zasebnem podjetju nagovarjata k nezakoniti kršitvi konkurenčne klavzule, k izdajanju poslovnih skrivnosti ter zaposlenim »ponujata« celo denarno nadomestilo ob morebitnih sodnih postopkih družbe do zaposlenih.

V zvezi s te smo Ministrstvu za infrastrukturo že 13.01. zastavili tudi več vprašanj.

Z MZI so nam sicer v zakonskem roku, toda šele 20.01. poslali nasleden suhoparen odgovor. V njem na velikovečino vprašanj sploh niso odgovorili, kar je še en dokaz bahave in flagrantne zlorabe Zakona o medijih.

Namesto da bi MZI odgovorilo konkretno, pošilja medijem vsebinsko prazne odgovore, ki sploh ne odgovarjajo na zastavljena vprašanja.

Piloti Koper

»Izvajanje pomorske pilotaže zagotavlja varno plovbo, varstvo okolja in voda ter nemoteno izvajanje pristaniških dejavnosti, Republika Slovenija pa mora, skladno z zakonodajo, zagotoviti njeno nemoteno in varno izvajanje. Pomorski zakonik sicer že od leta 2010 določa, da mora država za opravljanje te dejavnosti zagotoviti gospodarsko javno službo.

V zadnjem letu in pol je nekajkrat prišlo do situacij, ko je bilo izvajanje pilotaže resno ogroženo, zato je Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z drugimi državnimi organi, med njimi seveda tudi Upravo RS za pomorstvo, pristopilo k iskanju rešitev, da se tako stanje ne bi ponovilo. Izredne razmere so se nadaljevale do začetka aprila 2019, ko je bila napovedana celo stavka pomorskih pilotov in upravljavcev pilotin.

Aktivnosti v zvezi z novo ureditvijo izvajanja pomorske pilotaže še potekajo, nekatera vladna gradiva so zaradi različnih postopkovnih določil označena s stopnjo zaupnosti, zato vam podrobnih pojasnil ne moremo posredovati, javnost pa bo ustrezno obveščena takoj, ko bodo sprejete ustrezne odločitve. Pričakujemo, da se bo to zgodilo v kratkem, ob tem pa poudarjamo, da pri vseh aktivnostih dosledno spoštujemo načela zakonitosti in integritete.«

Nihče ni od MZI zahteval, da razkrijejo vladne dokumente, vendar so javnosti vsekakor dolžni pojasniti svoja ravnanja, ne pa jih skrivati za plaščem 'državnih skrivnosti.'

Pri tem je še posebej nerazumljivo, da se MZI pri »ustanavljanju javne gospodarske družbe«, izgovarja na »zaupnost.« Nihče ni od MZI zahteval, da razkrijejo vladne dokumente, vendar so javnosti vsekakor dolžni pojasniti svoja ravnanja, ne pa jih skrivati za plaščem »državnih skrivnosti.«

Druga težava omenjenega zavajajočega odgovora MZI je, da na konkretna vprašanja MZI s svojim »odgovorom« v resnici sploh ne odgovarja na zastavljena vprašanja.

MZI smo namreč vprašali, ali se jim ne zdi protislovno, da načrtujejo podržavljanje pomorske pilotaže, ki je danes opredeljena kot tržna, komercialna dejavnost, obenem pa ministrstvo nagrajuje pilota zasebnega podjetja Piloti Koper, ki izvaja to dejavnost?

Ob tem pa smo jim zastavili še naslednja vprašanja:

 • Zakaj država meni, da je obstoječa ureditev neustrezna, če pa je tudi iz zadnjega primera pravilnega ukrepanja pilota Pilotov Koper dobro razvidno, da podjetje dobro opravlja svoje delo?
 •  
 • Kot je bilo že objavljeno v slovenskih medijih je nagrajeni pilot s svojim ukrepanjem preprečil ekološko katastrofo. Iz Poročila preiskovalca pomorskih nesreč je razvidno, da se je samo takojšnji reakciji pilota zahvaliti, da ni prišlo do nasukanja ladje ter ogromne ekološke katastrofe, saj je bila ladja z ugrezom 10,9 metrov oddaljena le slabih 100 metrov od globin 10 m, kjer bi na polno nasedla. Kako ste ukrepali proti vsem drugim udeleženim v to situacijo
 •  
 • Kako ste ukrepali proti nadzorniku pristaniške kapitanije?
 •  
 • Kako ste ukrepali proti Luki Koper, ker njeni zaposleni niso pravočasno ukrepali?
 •  
 • Ali ste se na MZI v zvezi z načrtovano ustanovitvijo nove službe za pilotažo pogovorili tudi z vodstvom Pilotov Koper?
 •  
 • Ali ste predstavniki MZI ali tisti ki z vedenjem vodilnih na MZI pripravljajo novo službo že imeli kontakte s sedanjimi zaposlenimi pri Pilotih Koper in se zanimali, ali bi bili pripravljeni delati v novem javnem oz. državnem podjetju na istem področju, kjer delajo sedaj Piloti Koper?
 •  
 • Ali vaša ravnanja niso pravzaprav zelo podobna podržavljenju dela trga, ne sicer z nacionalizacijo »Pilotov Koper«, toda s postopkom, ki se od tega postopka ne razlikuje prav veliko, saj je jasno, da je Luka Koper enostavno premajhna za dve takšni podjetji hkrati in bo zato državno podjetje zasebnemu nujno odvzelo tako trg kot delavce?
 •  
 • Zakaj nadaljujete s postopkom »etatizacije« področja pomorskih pilotov nadaljuje, kljub temu, da je trg doslej že ponudil delujočo rešitev?
 •  
 • Zakaj se niste odločili, da to področje uredite s podelitvijo ustrezne koncesije?
 •  
 • Ali se vam ne zdi, da bi bilo vaše ravnanje z ustanovitvijo nove službe pilotaže, ki bi iz trga izključilo podjetnike, ki so v svoje podjetje vložili veliko dela, znanja in naporov, v nasprotju z cilji vzpodbujanja podjetništva v Sloveniji?
 •  
 • Ali se zavedate, da bi zaradi vašega ravnanja lahko prenehal delovati uspešen poslovni subjekt (Piloti Koper) ter da bo s tem podjetnikom in delavcem, zaposlenim v tem podjetju, nastala nenadomestljiva škoda? Ste jo pripravljeni nadomestiti?

Sedaj pa ta vprašanja primerjajte z odgovori, i smo jih dobili z MZI.

Je MZI oddgovorilo na zastavljena vprašanja? Seveda ne. Raje je izigralo zakon.

Konkretnih odgovorov na konkretna vprašanja MZI ni podalo.

Tudi v tem primeru pa velja, da 'kdor molči, desetim odgovori.'

Tudi v tem primeru pa velja, da »kdor molči, desetim odgovori.«

Pa ne samo desetim – ista vprašaja si zastavlja slovenska javnost in zaman čaka na razumljive odgovore.

Kar je še en dokaz več da se »etatizacija« področja pomorskih pilotov pod taktirko Alenke Bratušek res nadaljuje, kljub temu, da je trg doslej že ponudil delujočo rešitev.

Pri tem pa bi lahko mnogi, tudi v tujini takšno ravnanje države in državno izrivanje delujočih družb iz trga lahko razumeli kot tipičen in škodljiv primer dušenja svobodne podjetniške pobude.

Zakaj nam ministrstvo za infrastrukturo ne odgovori - če trdi, da je vse čisto? Je skrivanje javnih projektov, izvajanih z denarjem davkoplačevalcev - lahko upravičeno?

Mi menimo, da vsekakor ne!

Delite članek