REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Nova, prelomna študija: moški so pogosto manj enakopravni in bolj diskriminirani kot ženske – tudi v Sloveniji

Nova, prelomna študija: moški so pogosto manj enakopravni in bolj diskriminirani kot ženske – tudi v SlovenijiOsmi marec v Veliki Britaniji - za pravice žensk Vir:Pixsell

Po ustaljenem prepričanju so ženske v skoraj vsaki družbi na svetu v slabšem položaju in bolj diskriminirane od moških.

Toda ta zadeva je očitno bolj zapletena. Vse kaže, da so vsaj v nekaterih državah – predvsem razvitih – moški bolj diskriminirani in v slabšem družbenem položaju od žensk.  To pa je seveda trditev, ki bistveno odstopa od vseh že uveljavljenih "resnic." 

Tako vsaj ugotavlja nova študija, ki je v številnih dosedanjih raziskavah odkrila velike napake, ki so privedle do pristranskih rezultatov. Raziskava pa je bila objavljena v enem od vodilnih znanstvenih časnikov za to področje raziskav.

Na to je pri nas dolga leta opozarjal, na primer, Boštjan M. Zupančič - BMZ, vendar pa je zato pogosto naletel na precej ostre kritike in diskvalifikacije, češ da sovraži ženske. 

Med drugim za njegovo knjigo,v kateri analizira delo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je bila objavljena v francoščini in bo kmalu objavljena tudi v angleščini, menda ni zanimanja za prevod v slovenščino pri slovenskih založnikih – kar je res težko razumeti. Zelo verjetno gre za posledico neutemeljenih kritik na račun avtorja.

Akademiki, ki so izvedli raziskavo trdijo, da je sedanji način merjenja spolne neenakosti pristranski

Zanimivo pa je, da sedaj takšne poglede glede vloge spolov v družbi, kot jih je pogosto predstavljal prav BMZ, sedaj podpira tudi kredibilna, na tujih priznanih univerzah narejena in celo najnovejša znanstvena raziskava.

Akademiki, ki so izvedli raziskavo trdijo, da je sedanji način merjenja spolne neenakosti pristranski, tako da poudarja ženska vprašanja in zato ne uspe prikazati pravilne slike stanja.

Novo merilno orodje, ki ga predstavljajo avtorji, se imenuje »temeljni indeks spolne neenakosti« (Basic Index of Gender Inequality BIGI) in se volj posveča trem faktorjem – priložnostim za izobraževanje, pričakovanju zdravega življenja in splošnemu zadovoljstvu z življenjem.

Boj za pravice žensk - Turčija Vir:Pixsell

Raziskavo so naredili raziskovalci Univerze Missouri v ZDA in Univerze Essex v Veliki Britaniji, faktorji pa vključujejo merjenje enakosti v 134 državah, ki predstavljajo skupaj kar 6,8 milijarde ljudi na svetu. za nekatere države podatkov raziskovalci tudi niso uspeli pridobiti - na geografski karti so označene s črno barvo.

Rezultati kažejo, da so moški – presenetljivo – v bolj neenakopravnem položaju kot ženske v 91 državah sveta, medtem ko so ženske v slabšem položaju v 43 državah. Moški so bolj diskriminirani od žensk v državah, kot so na primer ZDA, Rusija in večina držav v Evropi.

Indeks BIGI - države sveta glede enakopravnosti spolov
Rumena področja označujejo države, kjer so v prednosti ženske, rdeča pa področja, kjer so v prednosti moški. Črna področja so tista, kjer raziskovalci niso zbrali dovolj podatkov. 

»Nobeno obstoječe merjenje neenakosti spolov v celoti ne uspe izmeriti ovir, ki jih disproporcionalno občutijo moški v številnih državah in zato ne more v celoti zaobjeti obsega, v katerem posamezna država promovira dobro počutje vseh svojih državljanov,« je dejal eden od raziskovalcev, profesor Gijsbert Stoet.

Moški so bolj diskriminirani od žensk v državah, kot so na primer ZDA, Rusija in večina držav v Evropi

Raziskovalci prav tako ne trdijo, da ženske v razvitih družbah niso soočene z določeno neenakopravnostjo.

Trdijo pa, da idealno sredstvo za merjenje spolne neenakosti ni oziroma ne sme biti pristransko glede neenakopravnosti vsakega od spolov.

In s to metodo so prišli do »drugačne slike, kot je predstavljena v medijih.«

Raziskava je bila ta teden objavljena v PLOS ONE.

Študija kaže, da so v najbolj razvitih državah še najbližje spolni enakosti, da pa imajo ženske v teh državah blažjo prednost. V manj razvitih državah so ženske skoraj zmeraj manj enakopravne kot moški, večinoma zaradi pomanjkanja izobraževalnih možnosti.

Za enakopravnost žensk Vir:RT

»Z BIGI se osredotočamo na vprašanja, ki so pomembna za vse ženske in moške v kateremkoli narodu, ne glede na stopnjo ekonomskega razvoja in političnega razvoja in tako da vključujemo faktorje, ki lahko poslabšajo položaj tako moških kot žensk. Sedanje meritve enakopravnosti so vse pristranske v korist žensk in zato niso pravilne meritve spolne enakosti,«« je dejal profesor David Geary iz Univerze Missouri.

Sedanje meritve enakopravnosti so vse pristranske v korist žensk in zato niso pravilne meritve spolne enakosti

Doslej je več kot desetletje kot najbolj razširjeno orodje veljal »indeks globalne vrzeli med spoloma« (Global Gender Gap Index – GGGI)

Vendar pa profesor Stoet trdi, da ta indeks ne meri zadev, kjer se moški soočajo z več neenakopravnosti, kot so na primer hujše kazni za isto kaznivo dejanje, obvezna vojaška služba in več smrti na delovnem mestu.

Po njegovi oceni kompleksnost dosedanjega indeksa GGGI prav tako onemogoča razpoznavanje, ali je do razlik med spoli prišlo zaradi družbene neenakosti ali zaradi osebnih izbir.

Kje se kakšna država na novem indeksu nahaja in kje je po tem merjenju Slovenija – v kateri so po tem indeksu ženske bolj enakopravne od moških – pa si lahko preberete tukaj, na strani novega indeksa BIGI.

Vse to si lahko ogledate tudi na tem seznamu držav.

Slovenija - moška neenakopravnost

Gre za seznam držav, kjer so države razporejene glede na absolutne ocene in odstopanje od točke absolutne paritete (AADP) glede dostopnosti izobraževanja, zdravega življenja in splošnega zadovoljstva z življenjem.

Izračuni BIGI, ki imajo v tabeli manj kot nič, kažejo na neto prednosti za ženske v državi (številke, označene s temno barvo – bold) tiste nad ničlo pa kažejo na prednosti za moške (poševen tisk, italic).

Neenakopravnost moških - seznam

Podatki so veljavni in izračunani za petletno obdobje med leti 2012 do 2016. Slovenija pa se na tem seznamu nahaja na 44. mestu, z izraženo prednostjo žensk nad moškimi v slovenski družbi.

Zanimivo je, da imajo ženske še večjo prednost tudi v nekaterih drugih državah, na primer v Veliki Britaniji (drugo mesto), Nizozemski (tretje mesto) in celo Srbiji (na šestem mestu). 

 

Komentarji