REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Je konec vaških straž? Policija in pravosodje nad vse, ki se lažno izdajajo za uradno ali vojaško osebo in nosijo orožje?

Je konec vaških straž? Policija in pravosodje nad vse, ki se lažno izdajajo za uradno ali vojaško osebo in nosijo orožje?Policija in vaške straže

Prek socialnih omrežjih se je razširila novica, da so se vaščani v Beli krajini začeli organizirati v vaške straže, ki že »delajo red na južni meji«.

Ta, tudi v svetovnih merilih nesprejemljiva praksa – za legitimno uporabo sile sta namreč pooblaščeni zgolj vojska in policija – se je konec julija in nato avgusta že začela izvajati tudi v Sloveniji, kar je izzvalo ne malo vznemirjanja v javnosti.

Še več - »samoorganizirani državljani« so se pred novinarji bahali, da so že uporabljali avtomatsko orožje.

Le takšno namreč lahko izstreljuje rafale, v Sloveniji pa ima takšno orožje lahko le vojska, kar pomeni, da je bil v konkretnem primeru zakon že prekršen in bi se takšna »praksa« v poletni tišini lahko dokaj hitro razlezla v nekaj zelo nevarnega.

Številni uporabniki socialnih omrežij so izrazili ne le zaskrbljenost, ampak so tudi opozorili, da je »naravnost nepredstavljivo, da policija oziroma oblast doma tolerira vaškega stražarja Blaža, človeka, oblečenega v vojaka, ki grozi ljudem, na hiši pa ima domobransko zastavo

Alternativna akademija (AA) je nato poskrbela, da »zatečeno stanje« na terenu ne bi dobilo trajne domovinske pravice.

1. avgusta letos je AA namreč na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in ministrico za pravosodje Andrejo Katič naslovila šest vprašanj, povezanih z nastajanjem in delovanjem vaških straž.

Med ostalim so aktivisti zbrani v Alternativni akademiji ministroma položili na dušo, da se bosta najbrž »strinjala, da je oblikovanje vaških straž tako skrajen dogodek, da ga mora politika obravnavati s popolno resnostjo. Naj spomnimo na dogajanje leta 2006, ko se vaške straže po Sloveniji ustavljale konvoje policijskih vozil in jih pregledovale v času selitve romske družine Strojan. Sedaj je javnost osupla nad informacijo, da takšna ravnanja niso kazniva, zato zaprošamo za zanesljiv odgovor!«

Pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj ne vključuje prepovedanih ravnanj, kot so na primer posegi v osebno svobodo, pravice osebnega dostojanstva in osebne varnosti, opravljanje nalog ali pristojnosti, ki jih sme izvrševati samo država ali samoupravna lokalna skupnost.

Pristojna ministra sta si vzela kar nekaj časa za premislek, naposled pa so iz ministrstev vendarle priromali odgovori.

»Ministrstvo za pravosodje obsoja formiranje tako imenovanih 'vaških straž'. Oblastvene naloge, kot je na primer zagotavljanje javnega reda in miru, so pridržane le oblastnim organom. Ustava republike Slovenije med človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami sicer zagotavlja svobodo zbiranja in združevanja (42. člen). Vendar pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj ne vključuje prepovedanih ravnanj, kot so na primer posegi v osebno svobodo (19. člen Ustave RS), pravice osebnega dostojanstva in osebne varnosti (34. člen Ustave RS), opravljanje nalog ali pristojnosti, ki jih sme izvrševati samo država ali samoupravna lokalna skupnost (npr. delovanje v nasprotju s 121. členom Ustave RS).

V kolikor v primerih združevanja posameznikov pride do poskusov storitve kaznivih dejanj (npr. ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve iz 359. člena Kazenskega zakonika, nasilništvo po 296. členu kazenskega zakonika ipd.) ali prekrškov, imajo organi odkrivanja storilcev kaznivih dejanj (Policija) ali organi kazenskega pregona (državna tožilstva) pravico in dolžnost ustreznega ukrepanja. Pričakujemo, to pa je med drugim znano tudi iz nedavnih konkretnih primerov, da tako tudi delujejo.«

Ministrstvo za notranje zadeve pa je zanikalo, da slovenska vlada in policija ne nasprotujeta ustanavljanju vaških straž na slovenski meji in da jih morda celo podpirata:

Slovenska vlada, Ministrstvo za notranje zadeve in Policija izrecno nasprotujejo ustanavljanju t. i. vaških straž in jih ne podpirajo.

»Slovenska vlada, Ministrstvo za notranje zadeve in Policija izrecno nasprotujejo ustanavljanju t. i. vaških straž in jih ne podpirajo. Poudarjamo, da policija skrbno spremlja tovrstne aktivnosti in bo nemudoma ukrepala ob zaznanju kaznivih dejanj ali prekrškov. Vlada in policija se zavedata ustavne pravice posameznika do združevanja, vendar le do takrat, ko takšno združevanje ne posega v naloge, ki jih lahko izvajajo le uradni organi, oziroma delovanje posameznikov v sklopu tovrstnih združevanj ne predstavlja načrtovanja, pripravljanja, organiziranja ali izvrševanja kaznivih dejanj ali prekrškov. Policija je pri opravljanju svojih nalog dolžna spoštovati načelo zakonitosti in uporabiti policijska pooblastila le na podlagi, v obsegu in na način, kot določajo zakon in podzakonski predpisi. Zato pristojni organi odkrivanja in pregona v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili spremljajo tovrstne aktivnosti in bodo v primeru ravnanj v nasprotju z zakonodajo nemudoma tudi izvedli ustrezne zakonske ukrepe zoper tovrstne samoorganizirane skupine.«

Delovanje posameznika ali skupin, ki bi se lažno izdajali za uradno ali vojaško osebo, ali bi na vidnem mestu nosili orožje ali repliko orožja in s tem vznemirjali ljudi, bi pomenilo kršitev zakonodaje.

Glede zakonske podlage, ki bi upravičila delovanje vaškega stražarja Blaža in podobnih svobodnih strelcev, ki jih je opravičevala celo novomeška policijska uprava, pa so iz notranjega ministrstva zdaj ovrgli trditve kolegov iz Novega Mesta:

»Delovanje posameznika ali skupin, ki bi se lažno izdajali za uradno ali vojaško osebo, ali bi na vidnem mestu nosili orožje ali repliko orožja in s tem vznemirjali ljudi, bi pomenilo kršitev pravnih aktov (Zakon o orožju, Zakon o varstvu javnega reda in miru). Poudarjamo, da policija v takih primerih dosledno ukrepa v okviru svojih pristojnosti ...

Če bodo aktivnosti posameznikov ali skupin vplivale na izvajanje operativnih nalog policije, bo policija zoper njih ukrepala.«

vaški stražar Blaž, aretacija, Štajerska varda

Ministrstvo za notranje zadeve in Policija imata ničelno toleranco do pobud posameznikov, ki bi nase prevzemali naloge v pristojnosti države, zato pristojne institucije spremljajo in proučujejo ravnanja posameznikov ...

V zvezi delovanja paravojaških skupin glede na dejstvo, da je bil Andrej Šiško nedavno obsojen zaradi ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve, policija zdaj opozarja, da izrecno nasprotuje ustanavljanju vaških straž.

Policija hkrati »vse tovrstne pobudnike opozarja na zakonitost njihovih ravnanj, predvsem pa, da pri svojih ravnanjih ne posegajo v pristojnosti državnih organov.«

Hkrati pa poudarja, da »varnostno samoorganiziranje državljanov nikakor ni dokaz, da policija ne bi dovolj dobro opravljala svojega dela« in da »imata Ministrstvo za notranje zadeve in Policija ničelno toleranco do pobud posameznikov, ki bi nase prevzemali naloge v pristojnosti države, zato pristojne institucije spremljajo in proučujejo ravnanja posameznikov, da se lahko takoj in učinkovito odzovejo na morebitna nezakonita dejanja ... Policija je in bo tudi v prihodnje vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin spremljala in presojala zakonitost, odgovornost in vpliv na varnostno oceno v lokalnem okolju in državi.«

Razvpiti »vaški stražar« Blaž Zidar z Dolenjske, vir: Twitter

Ni še znano, kakšna bo v prihodnje usoda »štajerskega vojvode« Andreja Šiška ali pa Blaža Zidarja, ki se je v javnosti in v oko televizijske kamare hvalil, da je z brzostrelko streljal rafale na mimoidoče po gozdu.

Hrvaški in bosanski mediji namreč poročajo, da se »maskirani ANTImigranti« - pripadniki štajerske varde Andreja Šiška - urijo na komaj 20 kilometrov od hrvaške meje.

»Preplah v Sloveniji: poimenovali so se Štajerska straža, a vodi jih vojvoda Šiško«, se glasi naslov članka v zagrebškem Jutarnjem listu.

Sta tako Šiško in Blaž kot njuni somišljeniki res zaključili svoje kariere »vaških stražarjev« in lova na nič hudega sluteče ljudi po stranpoteh in gozdovih Slovenije?