REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Farsa: Ustavno sodišče Jakliča ni izločilo iz odločanja o ukrepih Janševe vlade, verjelo mu je na »častno pionirsko«

Farsa: Ustavno sodišče Jakliča ni izločilo iz odločanja o ukrepih Janševe vlade, verjelo mu je na »častno pionirsko«Jaklič in Janša, njegova 'največja osebnost slovenske zgodovine'. Vir: Insajder.com

Ustavno sodišče je najprej z zadržanjem 11. člena predzadnjega odloka Janševe vlade o prepovedi prehajanja meja po več kot letu dni molka vendarle storilo prvi resnejši korak pri zajezitvi samopašne oblasti, ki vlada z neustavnimi odloki.

Nato je odločalo tudi o številnih ostalih ukrepih vlade, sprejetih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in odločilo tako, kot so številni pravniki opozarjali že pred 14-timi meseci -, da je zakon neustaven, na njegovi podlagi sprejeti odloki pa prav tako.

Še pred tem se je v zvezi z vladavino sedanje vlade s spornimi odloki oglasilo le enkrat, ko je Janševo vlado okrcalo, ker svojih sklepov in odlokov sploh ni objavljala v uradnem listu…

Vendar pa Ustavno sodišče ni odločilo o dokončni usodi vladnih odlokov, dokler ni odločilo o zahtevi po izločitvi odločanja sodnika Klemna Jakliča iz teh postopkov.

Pobudo o tem so podali trije državljani, ki jih je zastopal dr. Andraž Teršek. S svojim sklepom pa je pobudo Ustavno sodišče - zavrglo!

Pobudo o tem so podali trije državljani, ki jih je zastopal dr. Andraž Teršek.

S svojim sklepom pa je pobudo Ustavno sodišče - preprosto zavrglo!

Znano je namreč, da je za resnično neodvisnost dela sodišč po sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice nujno, da sodniki ohranjajo videz nepristranskosti.

Zaradi zelo političnih izjav ustavnega sodnika Jakliča, predvsem pa njegove izjave, da je predsednik vlade Janez Janša največja osebnost slovenske zgodovine, pa je ta nepristranskost zagotovo okrnjena v postopkih, tesno povezanih s sedanjim predsednikom vlade.

Ključen del obrazložitve Ustavnega sodišča je tukaj:

Obrazložitev ustavnega sodišča - Klemen Jaklič
Obrazložitev Ustavnega sodišča - Klemen Jaklič. Vir: Posnetek zaslona

Zato je izredno presenetljivo, da se sporni sodnik ni celo sam izločil iz odločanja o omenjenih zadevah!

Toda Ustavno sodišče je, presenetljivo - ali pa tudi ne - v celoti sprejelo Jakličevo argumentacijo in ga iz razsojanja ni izločilo, istočasno pa se tudi Jaklič sam ni čutil dolžnega, da bi se sam izločil!

Argumentacija sodišča pa je bila naslednja, kot si lahko preberete v omenjenem sklepu, spodaj:

Klemen Jaklič - neizločitev
Klemen Jaklič - neizločitev. Vir: Posnetek zaslona

Kot lahko vidimo, je Ustavno sodišče v celoti sledilo argumentom Jakliča.

Toda ta argumentacija je pomanjkljiva.

Jaklič res lahko trdi, da je svoje hvalospeve Janši izrekel v žaru boja za človekove pravice, in da je imel popolnoma prav, vse to pa je v resnici že vprašljivo, saj Janša res ni bil obsojen pred slovenskimi sodišči, istočasno pa avstrijsko pravosodje ni dvomilo v to, da so obsojeni posredniki v zadevi Patria podkupovali prav Janšo.

Obenem pa Jakličeva izjava o Janši kot največji osebnosti na Slovenskem vseh časov presega argumentacijo iz nekega konkretnega primera ali sodnega postopka.

Izpovedana je kot prepričanje o absolutni zveličavnosti in nezmotljivosti Janše.

In že zato ljudje, sodniki, ki so na tako javen način izpričali svojo navdušenost in občudovanje do neke osebe, ne morejo biti objektivni razsodniki v zadevah, kjer je imela taista oseba odločilno vlogo pri sprejemanju spornih odločitev.

Jakličeva izjava o Janši kot največji osebnosti vseh časov presega argumentacijo iz nekega konkretnega primera ali sodnega postopka. Izpovedana je kot prepričanje o absolutno zveličavnost in nezmotljivosti Janše.

Toda, kot vidimo iz argumentacije Ustavnega sodišča, se je prav to zgodilo.

Glas ljudstva to zadevo seveda presoja popolnoma drugače.

In zanimivo je tudi, da pri oceni videza nepristranosti najvišje sodišče v državi ni upoštevalo tega, kako na Jakliča po njegovih slavospevih Janši gledajo - navadni državljani.

Kajti tako kot je pri odločanju o obstoju žalitev ali nežalitev na sodiščih pomembno dejstvo, kako je nekatere stavke razumel povprečen bralec, bi moralo Ustavno sodišče vzeti v obzir tudi to, kako na take poteze in Jakličeve izjave gledajo navadni državljani.

In številni menijo, da bi se Jaklič iz teh odločitev Ustavnega sodišča moral - izvzeti.

Toda Jaklič se ni izvzel, Ustavno sodišče pa mu je očitno nasedlo ter sprejelo njegovo argumentacijo tako, kakor da bi dal Jaklič častno pionirsko, da bo res odločal objektivno.

In potem smo res videli, kako je odločal - tako, da je do konca podpiral neustavne vladne odloke in ob tem še spisal ločeno mnenje.

Toda ne glede na to so dejstva jasna. Znano je, da gre za sodnika, ki je politično jasno desno opredeljen in je velik podpornik ne samo sedanje vlade, pač pa tudi osebni malikovalec Janeza Janše.

Za razliko od dr. Roka Čeferina, ki je v podobnem položaju o odločanju o zadevi, v kateri je že odločal priznal napako, Jaklič očitno ne prizna ničesar, čeprav so dokazi proti njemu javno objavljeni!

In prav to kaže, da imamo opraviti s sodnikom, ki preprosto ni dostojen položaja, na katerem je, ker ravna sporno, skrajno pristransko in v škodo funkciji in sodišču, v katerem dela.

Za razliko od dr. Roka Čeferina, ki je v podobnem položaju o odločanju o zadevi, v kateri je že odločal priznal napako, Jaklič očitno ne prizna ničesar, čeprav so dokazi proti njemu javno objavljeni!

Jakličevi tviti  Vir: Posnetek zaslona
Jakličevi tviti. Vir: Posnetek zaslona

Jaklič se je pred leti udeleževal tudi demonstracij v podporo tedaj pravnomočno obsojenemu Janezu Janši.

Jaklič je imel aprila 2015 celo govor pred sedežem Vrhovnega sodišča, kjer so se tiste dni zbirali podporniki Odbora 2014, ki so ga organizirali simpatizerji stranke SDS zaradi nestrinjanja s sodnim postopkom in obsodbo Janeza Janše.

Sporni sodnik je v preteklosti gojil tudi tesne stike s to stranko SDS, o čemer priča tudi e-pošta.

Jaklič je imel aprila 2015 celo govor pred sedežem Vrhovnega sodišča, kjer so se tiste dni zbirali podporniki Odbora 2014, ki so ga organizirali simpatizerji stranke SDS zaradi nestrinjanja s sodnim postopkom in obsodbo Janeza Janše.

Klemen Jaklič je tedaj izrekel nekaj zelo ostrih besed na račun države in pravosodja.

Vendar Jaklič po govoru ni bil zadovoljen z odmevnostjo svojih besed v javnosti in domačem političnem parketu, zato je Janezu Janši napisal elektronsko sporočilo, v katerem ga je prosil, da razširi njegove besede v naklonjenih medijih.

Pritoževal naj bi se, da so njegov govor mediji ignorirali.

»Vendar to, kar je na tej strani napisano, je pomembno in bistveno, da bi se razvedelo. Zato mislim, da bi bilo najbrž precej koristno to vseeno razširiti po medijih, ki so nam pač dostopni,« je zapisal Janši.

Avtentičnost tega dopisovanja Jaklič nikoli ni zanikal.

V svojih tvitih je nič manj vneto poveličeval Janšo, uporabljal pa je tudi besednjak skrajne desnice - o »komijih«, ki da »ubijajo« in bi »njih tudi,« če bi le lahko, javna televizija je zanj »Hanzi TV«, Janša pa »največja osebnost slovenske zgodovine.«

Jaklič se je pred leti tudi udeleževal demonstracij v podporo tedaj pravnomočno obsojenemu Janezu Janši.

Ali takšen sodnik lahko nepristransko sodi o protikoronskih ukrepih, ki so temelj delovanja Janševe vlade zadnje leto?

Seveda ne.

To kažejo tudi vsa njegova glasovanja, na primer tudi zadnje, saj je tudi pri odločitvi o zadržanju ustavno spornega odloka, za katerega se je že na daleč videlo, da je protiustaven (omogočal je namreč odhod iz države le ob plačilu globe!) ustavni sodnik Klemen Jaklič glasoval – proti!

Da ne govorimo o tem, da je po oceni Evropskega sodišča za človekove pravice izjemno pomemben že »videz nepristranskosti« na primer sodnika.

Jaklič ob demonstracijah v podporo Janši v zadevi Patria  Vir:Topnews.si
Vnet Janšev podpornik: Klemen Jaklič ob demonstracijah v podporo Janši v zadevi Patria. Vir: Twitter

Pri tem nobena država, ki ima kopenske meje z drugimi državami razen Severne Koreje ni sprejela tako omejevalnega in represivnega ukrepa, kot ga je podpisal Janez Janša.

Janševa vlada je namreč 28. marca sprejela odlok, s katerim je močno omejila izstop in vstop v državo, s čimer je želela pred velikonočnimi prazniki omejiti grožnjo širjenja novega koronavirusa.

V resnici je bil ukrep namenjen penaliziranju »južnjakov«, ljudi z družinskimi vezmi v drugih republikah nekdanje Jugoslavije, da med prazniki ne bi mogli odpotovati iz Slovenije.

Ker pa spornega odloka oblast ni uspela dovolj ozko usmeriti – za to bi potrebovala še nekoliko bolj rasistično zakonodajo, verjetno takšno, kot so jo proti Judom sprejemali njihovi ideološki vzorniki v Tretjem rajhu – je omenjeni odlok zadel tudi številne »čistokrvne« slovenske državljane.

Za Jakliča je Janša 'največja osebnost slovenske zgodovine.'

Nekateri med njimi so, kot na primer Aleš Zalar, nekdanji pravosodni minister, vložili pritožbo, ker je odlok prizadel tudi njih, ne pa samo južnjake.

Zalarju na primer ni bilo jasno, zakaj se omejuje izhod iz države tudi v smeri Italije in Avstrije, če pa je bil namen zakona samo diskriminacija »južnjakov«.

Za kaj je v resnici šlo, so le ugotovili v Mirovnem inštitutu in še treh organizacijah, ki so javno obsodile ravnanje Janševe vlade.

Pobude za oceno ustavnosti 11. člena odloka so ob tem vložili Rok Ban in družba Bas Production, Matic Kocijančič in Aleš Zalar, ki so poudarili, da so jim s tem kršene številne temeljne pravice.

Tvit dr. jakliča Vir: Posnetek zaslona
Tvit Klemna Jakliča. Vir: Posnetek zaslona
Dr. Andraž Teršek je opozoril prav na zadeve, na katere smo opozarjali tudi v Insajder.com – od klientelizma do političnih vplivov na izvolitve ustavnih sodnikov, predvsem pa je izpostavil servilnost in nesamostojnost ter bojazljivost večine trenutnih sodnikov Ustavnega sodišča, ki gledajo Janševi vladi »skozi prste.«

Vendar ob tem ne smemo pozabiti, da je še pred odločanjem o tej pobudi svojo pobudo za razveljavitev vladnih odlokov podal tudi ustavni pravnik in profesor dr. Andraž Teršek.

Pri tem je prišlo do še ene sporne poteze - pobudo dr. Andraža Terška so ustavni sodniki celo samovoljno razdelili na »dva dela« in prvič zavrgli, z lažnim sklicevanjem na neistovetnost podpisa.

Po razkritju te samovolje so sodniki vendarle sprejeli Terškovo pobudo, vendar o njej dolge mesece niso odločali, na koncu pa so odločali o drugih, podobnih pobudah.

To jasno dokazuje njihovo zamerljivost in maščevalnost.

In to je še posebej neverjetno zato, ker je v njej opozoril prav na zadeve, na katere smo opozarjali tudi v naših člankih – od klientelizma do političnih vplivov na izvolitve ustavnih sodnikov, predvsem pa je izpostavil servilnost in nesamostojnost ter bojazljivost večine trenutnih sodnikov Ustavnega sodišča, ki gledajo Janševi vladi »skozi prste.«

Pri tem se je dr. Teršek najprej lotil dejstva, da bi Ustavno sodišče (US) moralo že zdavnaj presoditi o ustavnosti vladnih odlokov, vendar pa si tega – ne upa narediti.

Dr. Andraž Teršek: 'Že zato, ker teh informacij država nima, ali pa jih ima, pa samo zatrjuje, da jih nima, bi morali biti vsi odloki, sklepi in ukrepi, s katerimi se posega v in omejuje temeljne ustavne pravice in svoboščine, nemudoma razveljavljeni.'

»Že dolgo, predolgo časa je vse, kar je bistveno in odločilno, jasno. O odlokih, sklepih in ukrepih, ki imajo skupni imenovalec (in edini skupni imenovalec) 'uradno razglašeno pandemijo.' Tisto, kar je pravno in ustavnopravno odločilno in bistveno, je kristalno jasno… Informacij o vsem, kar je medicinsko in pravno odločilno in bistveno, ni mogoče dobiti, od marca 2020 do danes – ker javna oblast, država, vlada, zakonodajalec, NIJZ, strokovna skupina, medicinski fakulteti… teh informacij nimajo. Če pa jih vendarle imajo, pa ne govorijo resnice, kot zatrjujejo, da jih nimajo, ker so že na večkrat ponovljena vprašanja, če jih imajo in na večkrat poslano zahtevo, naj jih pokažejo in predstavijo, vselej odgovorili, da jih nimajo. Seveda gre za informacije javnega značaja. Zadevajo pa, ponovim, ustavnopravno in pravno bistveno in odločilno vsebino, materijo, stvarno podlago...

Sklep je na dlani: že zato, ker teh informacij država nima, ali pa jih ima, pa samo zatrjuje, da jih nima (moje poizvedbe so me vodile do šokantnega sklepa, da jih res nima), bi morali biti vsi odloki, sklepi in ukrepi, s katerimi se posega v in omejuje temeljne ustavne pravice in svoboščine, nemudoma razveljavljeni,« je v svoji kolumni zapisal dr. Teršek in kritiziral ravnanje večine na Ustavnem sodišču, ki ima »na enaka in podobna ravnanja oblasti, vlade, še vedno enak, prizanesljiv, razumevajoč, 'skozi prste gledajoč' odnos«, ki ga »ne bi smela imeti!«

In kaj je po vsem tem stanju storil Borut Pahor, predsednik Slovenije?

Za novega ustavnega sodnika je predlagal upokojenega profesorja prava, izrednega člana SAZU dr. Janeza Kranjca.

Pahorjev kandidat za novega ustavnega sodnika: Janez Kranjc. Vir: Posnetek zaslona, Twitter
In tudi zaradi Jakliča v Ustavnem sodišču ni bilo potrebne večine, da bi vsi tisti, ki so prejeli globe zaradi kršenja neustavnih ukrepov dobili nazaj tudi svoj denar, kar bi bilo edino pravilno.

Šlo je za kandidata za ustavnega sodnika izrazito desnih pogledov, ki nikoli ni sodil, ki je vse življenje predaval le o rimskem pravu in bi sporen odnos Ustavnega sodišča do perečih vprašanj v državi v prihodnje lahko le še utrdil.

In tako je tudi Klemen Jaklič odločal o protikoronskih ukrepih.

In tudi zato nato v Ustavnem sodišču ni bilo potrebne večine, da bi vsi tisti, ki so prejeli globe zaradi kršenja neustavnih ukrepov dobili nazaj tudi svoj denar, kar bi bilo edino pravilno.

Na to je opozorila tudi Pravna mreža za varstvo demokracije.

Ampak za takšen ukrep Ustavno sodišče ni melo večine. Tudi zaradi Klemna Jakliča.

In tako bodo samo tisti, ki se jim postopki še niso končali, lahko iztožili svoje globe nazaj.

Ostali pa ne. Kako očitno nepravično!

Vse po zaslugi bogato plačanih ustavnih sodnikov, ki si tako predstavljajo pravičnost.

Vir: Twitter
V resnici si s takšnimi potezami Ustavno sodišče samo spodkopava neodvisnost in nepristranskost, v veliko veselje trenutnega predsednika vlade, ki komaj čaka, da jim pristriže peruti.

Neizločitev Klemna Jakliča, oboževalca Janeza Janše iz postopkov pa je slab znak tudi na primer za novinarki RTV SLO, ki predsednika vlade zaradi  žalitve, češ da sta prostitutki, tožita na sodišču.

Ustavno sodišče bi namreč lahko ista opravičila, ki jih je v svoj zagovor podal Klemen Jaklič kupilo še enkrat.

In tako bo oboževalec Janeza Janše morda odločal o tem, ali je Janša s svojimi žaljivimi tviti res žalil neke novinarke.

In že danes je seveda jasno, kako bo sodnik Jaklič, prepričan v to, da ima opravka z največjo osebnostjo v slovenski zgodovini - odločal v tem primeru...

Tako si Ustavno sodišče prizadeva za obrambo lastne neodvisnosti in nepristrtanskosti.

V resnici pa si jo s takšnimi potezami samo spodkopava, v veliko veselje trenutnega predsednika vlade, ki komaj čaka, da jim pristriže peruti.

Delite članek