REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Andrej Šiško: »Želimo narediti resne, korenite in konkretne spremembe, ker so potrebne in si jih zaslužimo«

Andrej Šiško: »Želimo narediti resne, korenite in konkretne spremembe, ker so potrebne in si jih zaslužimo«Andrej Šiško | VIR: Insajder.com

Andrej Šiško, predsednik Zveze domoljubnih društev Hervardi, predsedniški kandidat in predsednik stranke Zedinjena Slovenija, s katero bo sodeloval na državnozborskih volitvah, je spregovoril glede prihajajočih volitev in trenutnega političnega stanja.

Gospod Šiško, kako Vam gredo priprave na volitve na lokalni ravni?
Kar se tiče lokalne mreže, se s tem ukvarjamo že od lanskih predsedniških volitev. Tako smo decembra ustanovili osem volilnih štabov v vseh volilnih enotah, sedaj pa organiziramo še lokalne odbore, seveda tam, kjer imamo dovolj članov. 
To je pomembno zaradi prisotnosti v lokalnem okolju, kar bo seveda še bolj pomembno na letošnjih lokalnih volitvah. 

Ali boste povsod imeli svoje kandidate?
Vsekakor. Večino kandidatov za državnozborske volitve smo že evidentirali januarja. Ta teden pa še izbiramo zadnje kandidate. Skupaj imamo sedaj nekaj več kot 60 kandidatov, pri čemer smo upoštevali zakonsko določeno razmerje med kandidatkami in kandidati. Mi v tem trenutku lahko že sestavimo volilno listo, saj imamo pokrite vse volilne enote in vse volilne okraje. 

Nekateri Vam očitajo, da ste preveč Štajerca, da bi lahko pridobili kandidate iz drugih delov Slovenije. 

Tako imam v sebi veliko širino in dejansko, če se malce pošalim, sam »pokrivam« celotno Slovenijo – od jugozahoda do severovzhoda.

Jaz sem seveda po obeh starših Štajerec, po kraju rojstva pa sem Primorec. Rojen sem v Kopru, razen prvih dveh mesecev pa vseskozi živim v Mariboru. Tako imam v sebi veliko širino in dejansko, če se malce pošalim, sam »pokrivam« celotno Slovenijo – od jugozahoda do severovzhoda. Sicer pa imamo v Zedinjeni Sloveniji člane iz vseh slovenskih dežel.

V programu Zedinjene Slovenije imamo zapisano ponovno oživitev zgodovinskih slovenskih dežel. Lani smo že uradno ustanovili Deželo Štajersko, v načrtu pa imamo še ustanovitev drugih dežel: Kranjske, Koroške, Primorja in Prekmurja. Mi želimo, da se te organizirajo iz ljudi, z ljudmi in za ljudi. 

Kljub temu, da je v sedanji ustavi zapisano, da imamo pokrajine, tega dejansko nimamo. S ponovno ustanovitvijo zgodovinskih dežel, ki imajo za seboj tudi močno tradicijo, bi tako izpolnili ustavno določilo in hkrati decentralizirali Slovenijo. Sedaj imamo na eni strani državni zbor in na drugi strani občine, manjka pa vmesni element – dežele. Ker so občine majhne, razdrobljene, so premalo močne, da bi lahko imele zadosten vpliv na oblikovanje državne politike. 

Andrej Šiško
Andrej Šiško | VIR: Insajder.com

Kako bi to vključili v sedanji državni sistem?
V programu imamo zapisano popolno spremembo obstoječega sistema. Ta mora izhaja iz ljudstva, zaradi česar bo treba sprejeti novo ustavo, ki jo bodo državljani dejansko potrdili na plebiscitu ali referendumu. Sedanje ustave državljani niso podprli v taki obliki, vse je bilo storjeno znotraj državnega zbora. 

Obstoječa Ustava je v določenih členih v nasprotju sama s seboj, hkrati pa potrebujemo ustavo, ki bo veljavna več desetletij, ne pa da se nenehno popravlja ali dopolnjuje.

Obstoječa Ustava je v določenih členih v nasprotju sama s seboj, hkrati pa potrebujemo ustavo, ki bo veljavna več desetletij, ne pa da se nenehno popravlja ali dopolnjuje. Potrebujemo ustavo, ki bo državljanom zagotavljala svobodo, njihovo suverenost ter dostojno življenje. 

Če se vrnemo na dežele, ustanovili bi deželni zbor, ki bi bil sestavljen iz predstavnikov dežel. Dežele same pa bi imele svoje zbore (iz predstavnikov občin). Tak sistem bi bil po mojem mnenju bistveno primernejši in koristen kot sedanji državni svet. Mi potrebujemo nov družbeni dogovor, da bomo presegli trenutno stanje, ki ga lahko poimenujemo kar ukradena država. 

Katere so tri ključne stvari, ki jih obljubljate volivcem na področju gospodarstva?
Prva stvar je vrnitev ukradenega premoženja. Po sedanjih raziskavah je v tujino neposredno po osamosvojitvi izginilo med 50 in 75 milijard evrov državnega, pravilneje nekdanjega družbenega premoženja. To je bilo naše skupno premoženje, ki so si ga prisvojile takratne vplivne skupine preko t. i. tajkunov. Ti so dele našega premoženja privatizirali – beri ukradli, saj mi kot lastniki k temu nikoli nismo dali soglasja – delno tudi prodali  tujcem in denar prenakazali v tujino. Gre za ogromno vsoto denarja, kakšnih osem, devet celih letnih proračunov Republike Slovenije. Radi bi nazaj pridobili vsaj 30 milijard evrov, kajti vsega denarja zagotovo ne bo mogoče vrniti. S tem vrnjenim denarjem bi potem financirali ustanovitev treh skladov. 

Prvi sklad bi bil namenjen vlaganju v obstoječa podjetja, za oživitev gospodarstva preko brezobrestnih kreditov, medtem ko bi drugi sklad uporabili za financiranje ustanovitev novih skupnih ljudskih podjetij. Ta bi zaposlila slovenske inovatorje, zaposlila slovenske delavce, ki bi delali, ne le za slovenski ali evropski trg, ampak za svetovni trg. Čisti dobiček teh podjetij bi nato razdelili med same zaposlene v podjetju oziroma ga namenili za državljanski temeljni dohodek, del pa bi se vrnil nazaj državi za nadaljnje vlaganje in razvoj. Tretji sklad pa bi namenili državljanom Slovenije, ki so to bili leta 1991 ter njihovim potomcem, pri čemer bi med državljane razdelili teh 10 milijard evrov in na tak način pomagali družinam. Vsak, ne glede na to ali je dojenček, ali srednjih let ali pa je upokojenec, bi tako dobil okrog 5.000 evrov. To bi bilo nekakšno poplačilo za njihove napore pri izgradnji države oziroma dediščina. Najbolj bi to seveda koristilo tistih tristo tisoč slovenskim državljanom, ki sedaj živijo v revščini. 

Iz tretjega sklada pa bi izločili tajkune in tiste, ki so sodelovali pri razprodaji državnega premoženja, ter njihove družinske člane. Da bi v prihodnje preprečili tako oškodovanje družbe ter uničenje in krajo premoženja podjetij, bi sprejeli zakonodajo, ki bi najtežje, z več desetletno zaporno kaznijo in zaplembo premoženja, kaznovala direktorje, ki bi izčrpavali ali namerno uničili podjetje. Zamislimo se nad tem, ko propade podjetje s tisoč zaposlenimi, to lahko pomeni katastrofo za tisoč družin. To je eno najhujših kaznivih dejanj, za to mora biti ustrezno sankcionirano in samo tako bomo lahko vzpostavili nujno potreben institut odgovornosti v naši družbi.

Andrej Šiško
Andrej Šiško | VIR: Insajder.com

To lahko označujemo tudi za del vašega socialnega programa. Imate še kake druge predloge za to področje? 

Zaustaviti moramo izseljevanje mladih iz Slovenije, in sicer tako, da jim bomo zagotovili nova delovna mesta, pri čemer jim bomo dali tudi primerno plačilo.

Zaustaviti moramo izseljevanje mladih iz Slovenije, in sicer tako, da jim bomo zagotovili nova delovna mesta, pri čemer jim bomo dali tudi primerno plačilo. Danes morajo ljudje delati cel mesec, da na koncu dobijo 600 evrov plačila. To ni primerno plačilo, to je izkoriščanje, dejansko suženjsko delo.  S tem denarjem ne moreš niti preživeti!

Mi želimo živeti v družbi, ki je naravnana razvojno, ne pa da se vsak mesec sproti tresemo in ne vemo, kako bomo preživeli. Imamo zadosti virov, surovin, znanja in kakovostne delovne sile, da to lahko dosežemo. Z ustvaritvijo novih delovnih mest bomo tako rešili največji socialni problem. Hkrati nameravamo reorganizirati sistem socialne pomoči in centrov za socialno delo, ki danes slabo služijo svojemu namenu.

Tiste, ki dejansko ne morejo sami delati in se tako preživljati, je seveda treba podpirati, nesprejemljivo pa je, da imamo osemdeset, devetdeset tisoč brezposelnih. Delovno sposobne ljudi je potrebno spraviti iz zavoda za zaposlovanje in jim dati delo ter človeka dostojno plačilo. 

Varnost je ena izmed perečih točk. Kakšno je Vaše mnenje o trenutnem obrambno-varnostnem sistemu?
Naš obrambno-varnostni sistem je trenutno zelo slab, ker so ga določeni ljudje načrtno uničili. Imamo Slovensko vojsko, ki ima že več let negativno oceno pripravljenosti, in policijo, ki prav tako deluje s slabo opremo. 

Opažamo, da znotraj policije narašča delež tistih, ki izkoriščajo uniformo za izživljanje nad drugimi, pri čemer pozabljajo, da so pravzaprav v službi ljudi, za njihovo zaščito. Seveda je večina policistov takih, ki korektno in pošteno opravljajo svoje delo, a problem predstavljajo tisti, ki ne razumejo pomena policista v družbi. Prenehali bi s sedanjo prakso, da so policisti postali inkasanti, ki preko prometnih kazni polnijo državni proračun. Kako je možno, da npr. v Avstriji, kjer imajo večje povprečne plače, plačujejo manjše kazni, kot pri nas? To je povsem nesprejemljivo in protiljudsko početje. 

Problem pri varnosti je tudi naše članstvo v Natu. Če se ne bomo kmalu umaknili iz te zločinske zveze, bo ta kmalu postala naš okupator.  V svoji zgodovini imamo že več primerov, ko so »zavezniki« nazadnje postali naš okupator. To se je zgodilo tudi leta 1991. Slovenski vojaki sedaj izvajajo naloge, ki nimajo nobene povezave z varnostjo naše države. Mi nismo in ne moremo biti »svetovni policaj«, to ni naloga slovenskih vojakov. Oni bi morali skrbeti za obrambo in varnost slovenskega ljudstva, države in biti za to usposobljeni. 

Tako kot v Evropski uniji, tudi v Natu dejansko nimamo nobenega vpliva, saj gre povsod za preglasovanje. Obe organizaciji pa sta tudi odgovorni za sedanje varnostne razmere v svetu. Nato je povzročil vojno v Iraku, ki so ga napadli pod pretvezo, da naj bi imeli kemično orožje. To se je pozneje izkazalo za laž, a hkrati je povzročilo številne migracije ljudi. Takšno početje spodbuja tudi Evropska unija, saj na ta način z migranti iz Azije in Afrike načrtno ustvarja nove državljane, ki so še bolj »primerni« za izkoriščanje. S tem pa se dogaja tudi multikulturnost, mešanje prebivalstva oz. uničevanje starih, staroselskih evropskih narodov. Gre za dvojni genocid ali rodomor. Nad evropskimi narodi, pa tudi nad migranti, ki k nam preprosto ne sodijo. 

V času vlade Mira Cerarja se je javni sektor pokazal tudi kot žgoča politična tema. Preko dogovorov s posameznimi sindikati se je sprožil val zahtev in novih dogovorov, kar je dejansko povzročilo razpad plačnega sistema. Kako gledate na to?
To, kar je počela ta nesposobna Cerarjeva vlada, se ne sme ponoviti. Odstopil je samo zato, ker se mu ni treba pogajati s sindikati, hkrati pa je s svojim odstopom skrajšal volilno kampanjo. S tem so nam načrtno ukradli 21 dni, saj bi redne volitve morale biti razpisane že 26. marca.

Po naši oceni imamo v državni upravi preveč zaposlenih, oz. bolje rečeno so tudi neučinkovito porazdeljeni. Zato potrebujemo drugačno organiziranost javne uprave. Hkrati pa je treba spremeniti ta veliki razpon med plačami. Eni so plačani manj, kot si zaslužijo, drugi pa več. Tisti, ki imajo prenizke plače, se jim te morajo dvigniti. Tisti, ki prejemajo plače višje od tistih iz gospodarstva, pa nimajo pravice zahtevati višjih plač. To pa vse do takrat, dokler ne bodo tudi plače v gospodarstvu začele rasti. Je nevzdržno, da nekdo v gospodarstvu dela za šeststo, sedemsto evrov, hkrati pa tisti zaposleni v javnem sektorju s tisoč sto  in več evrov visoko plačo, zahtevajo povišice. Njih namreč plačujejo delavci iz gospodarstva, ki ustvarjajo novo dodano vrednost. 

Omenili ste skrajšanje volilne kampanje. Videli smo že ustanovitve novih strank, pričakujemo lahko še kakšno.
Ja, to se mi zdi zelo čudno, oziroma čudno je, da volivci nenehno nasedajo temu prežvečenemu triku. Naša stranka je bila ustanovljena po državnozborskih volitvah 2014 in ne pred volitvami, tako da delujemo že štiri leta. Zdaj pa spet spremljamo efekt nastanka novih strank, nekaj mesecev pred volitvami, česar ne odobravamo. Hkrati se pa v Zedinjeni Sloveniji ubadamo z načrtno cenzuro. Kljub temu, da smo že dalj časa prisotni na politični sceni, smo načrtno cenzurirani s strani ključnih medijev, ki pa veliko svojega medijskega prostora in pozornosti namenijo prav tem novim strankam in načrtno promoviranim opcijam, kakršna je npr. Lista Marjana Šarca. Ljudje pri nas bi po vseh teh letih že morali vedeti, da ne smejo voliti stranke, ki ima ime po enem človeku, saj so jim jo nastavili isti strici iz ozadja, ki so krivi za današnje katastrofalno stanje naše družbe in države.

Andrej Šiško
Andrej Šiško | VIR: Insajder.com

Glede cenzure: kako vidite vlogo medijev pri volilnem procesu?
Najprej moramo ločiti medije v Sloveniji na dve glavni skupini: sistemske, t. i. »mainstream« medije, kamor sodijo praktično vse večje televizije, radijske postaje in tiskani mediji, ter na drugi strani veliko manjših, novejših medijev.

Največji mediji dejansko izvajajo cenzuro ter so dejansko v službi ustaljenih političnih struktur, »stricev iz ozadja«. Ti mediji ne spremljajo volilne kampanje, ampak jo dejansko ustvarjajo, preko kupljenih anket javnega mnenja. V te ankete ne vključijo vseh strank in tako naši podporniki za ZSi sploh ne morejo glasovati. Potem pa imamo različne spletne ankete, kjer lahko podporniki sodelujejo, in tam imamo mi bistveno več podpore. Običajno smo prvi, drugi ali pa tretji med vsemi strankami. Če bi bili v enaki meri prisotni v velikih medijih, sploh ne dvomim o tem, da bi na volitvah zmagali. Zato pa nas cenzurirajo ali pa o nas pišejo neresnice ter s tem zavajajo volivce.

To dvojnost vidimo pri lansiranju Liste Marjana Šarca, ko so mediji takoj ob pojavu liste oznanili, da ima največ podpore. 

To dvojnost vidimo pri lansiranju Liste Marjana Šarca, ko so mediji takoj ob pojavu liste oznanili, da ima največ podpore. Ankete, ki jih objavljajo dejansko ustvarjajo javno mnenje in tako vplivajo na volivce. Šarec tako sploh ni potreboval programa, da je bil prvi. To je zdaj že peti poskus z isto metodo, ki je vedno do sedaj uspela. Predvidevam, da prav zaradi teh manipulacij narašča število ljudi, ki se ne udeležijo volitev. Toda napočil je čas, da se ljudje temu končno uprejo. Neudeležba na volitvah dejansko pomeni glas za obstoječe stanje, ne pa proti njemu, saj bojkot volitev nima smisla. Koristi samo tem, ki so nas spravili v obstoječe kaotično stanje. Tokrat imajo volivci možnost, da glasujejo zase, torej za Zedinjeno Slovenijo, ki je gibanje nastalo iz ljudi, deluje pa z ljudmi – za ljudi! 
Mediji dalje vplivajo na volilno kampanjo tudi tako, da vseh kandidatov ne povabijo v svoje oddaje, soočanja, oz. jih ne vključijo v njihove članke. Pri tem pa se sklicujejo na lastne režirane e ankete češ, da nam kažejo premalo podpore, da bi nas povabili. To je protizakonito in protiustavno, saj mediji ne ravnajo v skladu s svojim poslanstvom – obveščanjem javnosti. To smo lahko videli prav med preteklo predsedniško kampanjo, kjer so mi ti glavni mediji vseskozi napovedovali minimalno podporo, me izločili iz televizijskih soočenj, potem pa sem kljub temu zasedel peto mesto.

Zato upamo, da bodo tisti, ki niso šli volit, ugotovili, da obstaja alternativa, da imajo možnost za spremembo trenutnega stanja in da bodo odšli na volišča. S tem bodo najbolje pokazali, da imajo dovolj prevar in manipulacij, da nas imajo teh 27 let neprestano za norca. Upajmo, da bomo ta premik miselnosti doživeli že na teh volitvah, saj nam dejansko zmanjkuje časa za odpravo vse nastale škode. 

Kakšen je Vaš cilj na teh državnozborskih volitvah? Uvrstitev v DZ, celo zmaga?

Zamenjati je treba zakone, ki so napisani v škodo ljudem, kaznovati je treba krivce, ki so odgovorni za sedanje stanje in treba je našo državo vrniti ljudem.

Želimo si dvotretjinsko večino, s katero bi lahko dejansko naredili potrebne spremembe. Seveda pa je to odvisno od ljudi, od volivcev. Če bo tistih 50 in več odstotkov, ki ne hodijo na volišča, ker so prepričani, da nimajo koga voliti, tokrat šlo na volišča in volilo Zedinjeno Slovenijo, je možna tudi dvotretjinska zmaga. Zamenjati je treba zakone, ki so napisani v škodo ljudem, kaznovati je treba krivce, ki so odgovorni za sedanje stanje in treba je našo državo vrniti ljudem. Vzpostaviti moramo sistem odgovornosti v državi, ker drugače se bodo še naprej dogajale iste zlorabe oz. bo šlo samo še na slabše. To pa lahko dosežemo le, če imamo dovolj veliko podporo. Več glasov, kot jih bomo prejeli, več bomo lahko naredili. 

Če pridete v parlament, bi sodelovali z drugimi strankami v koaliciji?
Na svetu Zedinjene Slovenije smo sklenili, da ne bomo vstopili v nobeno predvolilno koalicijo. Vse trenutne stranke oz. njihovi predstavniki so že bili prisotni v različnih vladah in so imeli možnost narediti kaj za ljudi. Naredili pa so le škodo ljudem. Tudi po volitvah ne bomo vstopili v nobeno koalicijo, ker smo proti delitvam na leve in desne. V kolikor ne bomo zmagali, ne bomo niti v levi, niti v desni koaliciji, bomo pa zagotovo konstruktivna opozicija. Podprli bomo vse predloge zakonov, ki bodo napisani v dobro državljanov, ne glede na to kdo bo dal predlog. 

Za na konec, zakaj naj volivci volijo prav Vas?
Mi nismo pod nobenim »dežnikom«, strici iz ozadja nas ne vodijo in nas nikoli ne bodo vodili. Dovolj nam je delitev v Sloveniji, želimo povezovati ljudi, zato se tudi imenujemo Zedinjena Slovenija. Nimamo nobene dediščine, s katero bi bili obremenjeni. Želimo narediti resne, korenite in konkretne spremembe, ker so potrebne in si jih zaslužimo. Zato ob tej priliki pozivam ljudi, naj tokrat ne ostanejo doma, ampak naj gredo na volitve in tako bomo skupaj dosegli spremembe na bolje. Glas za Zedinjeno Slovenijo pomeni hitro, učinkovito in zanesljivo ureditev trenutnega stanja na bolje, v dobro nas ljudi.