REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Brutalni ukaz vrha slovenske OZNE: "Likvidirajte vse nekomuniste in njihove družine!"

Brutalni ukaz vrha slovenske OZNE: Edvard Kardelj in Josip Broz Tito

Srbski "Blic" je objavil doslej neznane dokumente komunistične tajne službe oziroma OZNA-e iz leta 1943, v katerem je vodstvo komunistične stranke Slovenije ukazalo ubijanje vseh nekomunistov, kot tudi njihovih družin in celo tistih, ki samo z besedami oziroma "platonsko" podpirajo OF.

Kardelj Kidriču: "Nimate nobenega razloga biti tako počasni v čiščenju kot doslej."

Srbski zgodovinar Srđan Cvetković trdi, da je dokument našel eden od slovenskih kolegov (njegovo ime naj bi bilo znano redakciji), ki naj bi kmalu objavil delo o svojem odkritju v enem od znanstvenih časopisov, da pa mu je fotografije dokumentov že pred tem dal na razpolago.

"Ta ukaz, če gre za avtentičen dokument, je podoben dostopnim dokumentom, ki jih je našla državna komisija Srbije, vendar prednjači po brutalnosti in eksplicitnosti navodil za likvidacije. Sklada se v splošno ideološko matrico boljševiške revolucije, ki je bila vzor tukajšnjim komunistom, in kjer je bilo vse dovoljeno zaradi osvajanja oblasti in izvedbe revolucionarnih načrtov," je dejal Cvetković, ki je bil v Srbiji sekretar Državne komisije za iskanje grobnic žrtev, ki so jih ubili komunisti.

Veliko pove že navodilo Edvarda Kardelja Borisu Kidriču. Naslovljeno je z "Od predsedništva Centralne vlade". Ukaz je bil poslan 25.06.1945, na desni strani pa piše "prejeto ob 11 uri". Nato sledi navodilo "Kidriču - osebno": "Najkasneje v teku treh tednov bodo razpuščena sodišča nacionalne časti, vojna sodišča pa bodo sodila samo vojnim osebam, vse drugo bodo prevzela redna sodišča. Proglašena bo nova amnestija. Nimate torej nobenega razloga biti tako počasni v čiščenju kot doslej. KARDELJ," piše v ukazu.

Pismo Kardelja Kidriču

Drug ukaz je še podrobnejše navodilo "zaščitnikom" oziroma pripadnikom Organizacije za zaščito naroda (OZNA) oziroma komunistične policije, kako naj izvedejo čistko nasprotnikov.

"Takoj ko bo dan znak za upor, morajo stopiti v akcije vse UHZ. Dolžnost vseh komandantov je, da spravijo na noge svoje pripadnike. Vsak mora imeti pripravljeno svoje orožje./ V kolikor ni mogoče dati strelnega orožja, mora vsak sam oskrbeti za druge predmete, tako npr. za nože, sekire, krampe , kladiva in slično./ Napad na stanovanja likvidirancev mora biti hiter, odločen in temeljit. Dela se po spiskih in je vsak 'zaščitnik' osebno odgovoren za event. pomankljivosti. Vsako usmiljenje ali oklevanje pomeni toliko kot izdajo! Pri likvidaciji se mora zato paziti na to, da nihče ne uide, zato naj se najskrbneje postravijo straža in zasede. Družine, ki so na spisku, se likvidirajo totalno, t.j. vse do zadnjega. Družina, ki ima v svoji sredi samo enega izrazitega protikomunista, zapade vsa likvidaciji. Brezpogojno morajo biti pobiti sledeči:

Družina, ki ima v svoji sredi samo enega izrazitega protikomunista, zapade vsa likvidaciji.

1/Znani voditelji protikomunističnega in protiofarskega pokreta, voditelji izrazitih nacionalnih orientacij, kot so Sokoli, Četniki, bivši Orjunaši, člani Strelskih družin in slični. Za to so že odbrani posebni oddelki, katerih prva naloga je, da uničijo te tipe. Seveda pa s tem ni rečeno, da likvidacije ne bi zmogli tudi navadni 'zaščitniki'.

2/ Vsi duhovniki, člani raznih katol. rodov ter njihovi najožji sodelavci. Ker se iz taktičnih razlogov nekaterih duhovnov ne bo likvidiralo je treba paziti, da se dotične respektira oz. da se jih spravi na mesto, ki je za to že vnaprej določeno.

3/ Likvidirana mora biti bivša inteligenca, ki ni več 100% navezana na KPS oz. ki ni v njej včlanjena. Tu ne more biti merodajno samo platonično simpatiziranje z OF. Toleriranje takšnih neodločnih elementov bi znalo imeti za uvod, da se v novi sovjetski državi tvorijo prvi kadri nergačev in nezadovoljnežev.

4/ Likvidirati je treba vse predstavnike tzv. meščanske buržuazije kot trgovce, večje obrtnike, državne uradnike, zasebne nameščence in hišne posestnike.

5/ Razume se, da morajo izginiti tudi vsi rentniki, bogataši, industrialci in slično.

6/ Končno zapadejo pod likvidacijo tudi vsi mali predstavniki dosedanjega meščanskega reda, t.j. oficirji, podoficirji, orožniki, policaji, financarji itd. Izvzeti so samo oni, ki so pravi člani KPS oz. ki se udejstvujejo v enotah partizanske vojske. Ne more biti usmiljenja za te, četudi majhne ljudi, ko so vidni člani tzv. rodoljubarskih nacionalnih društev," piše v tem ukazu, kjer v sedmi točki še piše, da je potrebno "pobiti tudi vse velike kmete, trgovce, kulake in njihove družine."

Ukaz OZNI

Pobiti tudi tiste "bogatince, trgovce in industrijalce", ki so podpirali OF

In ne samo to. "Kar se tiče onih bogatincev, trgovcev in industrijalcev, ki so prispevali denar za OF velja isto načelo kot že zgoraj navedeno. S tem, da so dajali prispevke, so hoteli varovati samo lastno kožo," piše v krutem ukazu, s katerim je bila smrt predvidena celo za ne dovolj vnete podpornike OF.

Boris Kidrič

Zgodovinar Srđan Cvetković je za Blic ocenil, da represija proti navedenim slojem družbe v praksi kljub tem ukazom ni bila izvedena v predvidenem obsegu, vendar pa dokument kaže, s koliko žara in natančnosti je bilo vse skupaj načrtovano. "V enem od navodil tajne službe celo piše, da je kvota štirih odstotkov likvidiranega prebivalstva za Slovenijo še manjša v primerjavi s številom tistih, ki so bili v ZSSR ubiti po revoluciji, torej pet odstotkov," opozarja Cvetković.

Blic med drugim tudi navaja, da je slovenska komisija za ugotavljanje žrtev povojnih pobojev našla 581 množičnih grobišč v Sloveniji, kjer se nahajajo posmrtni ostanki okoli 100.000 ljudi, v arhivih pa so našli zgolj 281 obsodb na smrt za obdobje od leta 1945 do leta 1952. Med ubitimi v Sloveniji je tudi okoli 25.000 Srbov, poimensko pa je bilo doslej popisanih 13.960 Slovencev. Podobna srbska komisija je doslej popisala 59.912 ljudi, ki so jih ubili komunisti v Srbiji. Dejansko število pa je veliko večje saj doslej še niso našli vse knjige popisanih ustreljenih OZNA-e za velika mesta, kot so na primer Beograd in podobna.

Ukaz za ustrelitve je prišel, kot so ugotovile komisije, neposredno od Josipa Broza Tita, preko Aleksandra Rankovića, tedanjega šefa OZNA-e. V enem od ukazov, ki so jih našli v Srbiji, na primer piše, da je "ena od glavnih nalog nasploh /.../ uničenje domače reakcije, izdajalcev in njihova iztrebitev iz samih korenin".