REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Šolarji brez zemljevidov morske meje Slovenije s Hrvaško

Šolarji brez zemljevidov morske meje Slovenije s Hrvaško

Slovenija je z začetkom izvajanja arbitražne odločitve konec lanskega leta uzakonila potek meje s Hrvaško. Objavljeni so bili tudi uradni zemljevidi meje, kot jo je določilo arbitražno sodišče. Kljub temu šolarji te meje v letošnjem šolskem letu še nimajo na vseh zemljevidih in v atlasih. Morda jo bodo imeli v prihodnjem letu.

Od razsodbe arbitražnega sodišča, ki je dokončno določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško, je minilo že več kot eno leto. Čeprav Hrvaška razsodbe ne priznava, se je Slovenija odločila, da jo implementira v zadanem polletnem roku. V ta namen je sprejela več t. i. implementacijskih zakonov, ki so začeli veljati 29. decembra 2017.

V tem zakonskem svežnju je bil tudi zakon o evidentiranju državne meje s Hrvaško, ki sicer govori predvsem o usklajevanju evidenc, ki jih vodi geodetska uprava Slovenije (Gurs), z mejo, kot jo je določilo arbitražno sodišče. Ob tem je vlada objavila tudi "vizualizacijo" meje, torej podrobnejši geografski prikaz celotne slovenske južne meje.

Državi morata mejo predvsem na kopnem še natančneje določiti z demarkacijo, česar Slovenija brez Hrvaške ne more storiti, po drugi strani pa je arbitražno sodišče mejo na morju določilo zelo natančno s koordinatami, zaradi česar je glede na stališče Slovenije meja tu precizno in dokončno določena.

Arbitražno sodišče je mejo na morju določilo zelo natančno s koordinatami, zaradi česar je glede na stališče Slovenije meja tu precizno in dokončno določena

Kot poudarjajo na zunanjem ministrstvu, je država tako z novim letom pripravila vse informacijske podatke za izdajo novih zemljevidov. Ministrstvo za infrastrukturo je nato maja letos objavilo novo pomorsko karto Tržaškega zaliva, kjer je ob morski meji med Slovenijo in Hrvaško (ter Italijo) vrisano tudi območje stika slovenskega teritorialnega morja z mednarodnimi vodami.

Prilagojene so bile tudi vse prostorske baze podatkov, ki se uporabljajo v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu ali za potrebe prostorskega načrtovanja.

Pričakovati je bilo, da se bodo v skladu z novimi dejstvi spremenili tudi "komercialni" zemljevidi, torej tisti, ki jih prodajajo v knjigarnah. A izdelovalci tovrstnih kart nimajo kakih zakonskih obveznosti, da bi morali prodajati le posodobljene zemljevide. To je pravzaprav prepuščeno njihovi presoji, kdaj se bodo odločili za prenovo izdaje, so za STA pojasnili na MZZ.

Vendar pa je bilo tega doslej zelo malo; učenci in dijaki se bodo na primer v novem šolskem letu še vedno učili iz "starih", neposodobljenih učbenikov za geografijo, atlasov, zemljevidov ali kart.

Atlas Slovenije in Atlas sveta, ki ju izdaja založba Mladinska knjiga in ki ju učenci in dijaki na osnovnih in srednjih šolah uporabljajo kot učni pripomoček pri geografiji, še nista posodobljena. Slovensko-hrvaška meja tako na kopnem kot na morju je na kartah zarisana še po starem, torej na morju meje med Slovenijo in Hrvaško sploh ni, medtem ko je na primer vrisana morska meja z Italijo. Podobno je tudi na drugih zemljevidih, ki jih prodajajo v knjigarnah.

Kot je pojasnila Alenka Kepic Mohar, vodja sektorja za učbenike pri Založbi Mladinska knjiga, bo sprememba meje upoštevana v naslednjem ponatisu Atlasa Slovenije oz. sveta.

So pa po navodilu MZZ in Gursa v sodelovanju z Geodetskim inštitutom RS že objavili spremembo meje v ponatisu šolskega namiznega zemljevida (Šolski namizni in topografski nemi zemljevid).

Tudi učbeniki za geografijo so letos še "stari". Učbenike sicer potrjuje pristojni strokovni svet, posamezne šole pa jih izberejo iz kataloga potrjenih učbenikov. Za geografijo v 9. razredu osnovne šole, v katerem učenci spoznavajo geografske značilnosti Slovenije, vlogo in pomen države v EU, razvijajo prostorsko predstavo o Sloveniji, Evropi in svetu, tako lahko izbirajo med več različnimi učbeniki.

Kot je pojasnil Jure Senegačnik iz založbe Modrijan izobraževanje, avtor enega od potrjenih učbenikov geografije za 9. razred OŠ, so v učbenikih zemljevidi običajno narisani v takem merilu, da je vidna podoba precej generalizirana.

Podjetje Hofer je nedavno iz prodaje umaknilo zemljevid, ki ni upošteval odločitve arbitražnega sodišča. Namesto slovensko-hrvaške meje je izdajatelj dnf-Verlag Das Neue Fachbuch GmbH zapisal, da državna meja na morju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ni določena.

Na slovensko-hrvaški meji tako npr. na območju Mure in Razkrižja na učbeniških kartah niso vidni vsi ovinki in zatoki reke, je dejal Senegačnik, avtor učbenika Geografije Slovenije, ki ga je strokovni svet potrdil leta 2012.

V učnih načrtih sicer ni neposredno govora o problematiki razmejitve s Hrvaško in o meji v Piranskem zalivu, zato je učbeniki in delovni zvezki ne obravnavajo, je še pojasnil.

Podjetje Hofer je medtem nedavno iz prodaje umaknilo zemljevid, ki ni upošteval odločitve arbitražnega sodišča. Namesto slovensko-hrvaške meje je izdajatelj dnf-Verlag Das Neue Fachbuch GmbH zapisal, da državna meja na morju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ni določena.

Delite članek