REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Janša izobesil zastave nezakonito, bo vlada plačala globo 417 evrov? Zakaj o prekršku na njegovi stavbi molči Pahor?

Janša izobesil zastave nezakonito, bo vlada plačala globo 417 evrov? Zakaj o prekršku na njegovi stavbi molči Pahor?Si bo Anton Olaj upal podrejenim ukazati, da naj spoštujejo zakon? Vir: Twitter

V Pravni mreži za varstvo demokracije so nudili pravno podporo prijaviteljici, ki je na policijo prijavila prekršek nepravilnega in nezakonitega izobešanja tuje zastave.

Na poslopju Vlade RS je bila namreč 14. maja 2021 v nasprotju s slovenskim pravom izobešena tuja zastava – izraelska.

»V času, ko je bila zastava izobešena, ni bila podana nobena izmed okoliščin iz 4. člena ZJRM-1, ki bi to dovoljevala. Prijaviteljica je policijo zaprosila, da prepreči nadaljevanje prekrška in kaznuje storilca, ter zastavo, ki je bil uporabljena za prekršek, odvzame,« so zapisali v pravni mreži.

Izraelska zastava je bila izobešena tudi na drugi strani ulice.

Poglejmo torej, kaj pravi zakon, v konkretnem primeru Zakon o varstvu javnega reda in miru, ki ga policisti seveda izjemno dobro poznajo.

Četrti člen navaja:

(izobešanje tuje zastave)

Prijaviteljica je policijo zaprosila, da prepreči nadaljevanje prekrška in kaznuje storilca, ter zastavo, ki je bil uporabljena za prekršek, odvzame.

»(1)        Zastave tujih držav se lahko izobesijo tako, da so javno vidne ob uradnih ali delovnih obiskih šefov držav, uradnih delegacij ali uradnih predstavnikov zakonodajnih, sodnih ali izvršilnih organov tujih držav, ob mednarodnih srečanjih in mednarodnih športnih ali drugih javnih prireditvah ali javnih shodih z mednarodno udeležbo ter pred hoteli in drugimi objekti, kjer se z izobešanjem označuje njihova namembnost.

(2)          Zastave tujih držav se lahko izobesijo samo, če se s tem ne krni ugleda Republike Slovenije ali tuje države, smiselno na krajih in na način, kot ga določa predpis, ki ureja izobešanje zastave Republike Slovenije.«

Ker v Sloveniji omenjenega dne ni bila na obisku prav nobena delegacija Izraela, obenem pa poslopje vlade zagotovo ni hotel, prav tako pa ni šlo za izobešanje zastave ob neki javni prireditvi, je povsem jasno, da je prišlo do kršitev zakona.

Ta kršitev pa se očitno lahko nadaljuje v neskončnost prav zato, ker so zastave izobešene nezakonito.

Če bi bile zakonito, bi bilo izobešanja konec tedaj, ko bi se izraelski obisk končal.

Tako pa se nikoli ni začel in se zato tudi končati ne more.

Molk je zlato, je prepričan Borut Pahor
Molk je zlato, je očitno prepričan Borut Pahor. Na svojih prostorih ima sicer samo dve zastavi, toda zakaj molči ob nezakonitosti, ki se dogaja takoj za vogalom in celo v isti stavbi, v kateri uraduje? Vir: Twitter

Janševa vlada, ki v parlamentu nima več podpore niti za potrditev lastnih sklepov in dnevnega reda zasedanja DZ tudi s tem dejanjem dokazuje, kako popolnoma arbitrarno deluje.

Vlada, ki v parlamentu nima več podpore niti za potrditev lastnih sklepov in dnevnega reda zasedanja DZ tudi s tem dejanjem dokazuje, kako popolnoma arbitrarno deluje.

V 14. členu istega zakona pa je predpisano tudi, kako ravnati, če kdo izobesi zastavo v nasprotju z zgornjimi določili Zakona o varstvu javnega reda in miru.

»Kdor izobesi tujo zastavo v nasprotju s 4. členom tega zakona  ali izobesi tujo zastavo, ki je poškodovana ali drugače neprimerna, se kaznuje z globo 10.000 tolarjev.

(2)          Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 100.000 tolarjev.

(3)          Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo 30.000 tolarjev.«

To z drugimi besedami pomeni, da bi morala po ugotovljenem prekršku, ki ga bo policija kot prvostopenjski prekrškovni organ brez dvoma z lahkoto ugotovila, aktualna vlada za omenjeni prekršek plačati (ko preračunamo tolarje v evre) 417,29 evrov, predsednik vlade Janez Janša pa kot odgovorna oseba 125,19 evrov.

Anton Olaj in "profesionalni" policisti
Anton Olaj in profesionalni policisti. Vir: Twitter
Z neukrepanjem policije Anton Olaj dokazuje, da je politični podtaknjenec, Slovenija pa država prvorazrednih, za katere zakoni te države ne veljajo in drugorazrednih, ki jih njegova policija kar naprej globi in kaznuje.

Kot smo lahko preverili, izraelske zastave na Gregorčičevi ulici v Ljubljani medtem še naprej vihrajo, kar pomeni, da se prekršek še naprej izvaja – policija pa ne ukrepa!

Eden od ugovorov bi lahko bil, da na ustanovah visijo tudi evropske zastave oziroma zastave EU - zakaj potemtakem ne bi visela še izraelska?

Toda tudi ta ugovor je brez podlage, kajti zastava EU visi na slovenskih ustanovah na podlagi posebne uredbe.

Te pa v primeru izobešanja izraelske ni.

Tudi izobešanje slovenske zastave ureja poseben zakon - Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi.

Jasno je torej, da sta vlada oziroma njen predsednik s samovoljnim in nezakonitim ukazom o izobešenju izraelske zastave prekršila zakonodajo.

Generalni direktor policije Anton Olaj, ki nam je ob vrnitvi s penzije na mesto prvega policista v državi obljubljal, da ni politično nastavljen kader, ima sedaj lepo priložnost, da pokaže, da je temu res tako.

Da je neodvisen.

Profesionalen.

In si tako utrdi zaupanje med policisti.

Ali pa zaupanje s cincanjem in neukrepanjem še dodatno - izgubi.

In z vsako uro, z vsakim dnevom, ko izraelske zastave še naprej vihrajo z državnih ustanov direktor policije dokazuje, da temu ni tako, da je res politični podtaknjenec, ki se mu fučka za spoštovanje zakonodaje, da je Slovenija država prvorazrednih, za katere zakoni te države ne veljajo in drugorazrednih, ki jih njegova policija kar naprej globi in kaznuje.

Sramota.

Delite članek