REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Gale: »KPK je že lani ugotovila zvezo med mojimi prijavami in izredno odpovedjo moje pogodbe o zaposlitvi«

Gale: »KPK je že lani ugotovila zvezo med mojimi prijavami in izredno odpovedjo moje pogodbe o zaposlitvi«Afera maske: Ivan Gale in šef stranke SMC ter večni gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Vir: Twitter

Ivan Gale je pred več kot letom dni prvi, kot »žvižgač« spregovoril o nepravilnostih pri nakupih tedaj zaradi pendemije nujne zaščitne opreme in respiratorjev.

Da je šlo za utemeljene navebe je pozneje ugotovilo tudi Računsko sodišče.

Toda namesto da bi se pred sodišči znašli odgovorni za zlorabe, je Ivan Gale ostal - brez službe.

Ministra Matej Tonin in Zdravko Počivalšek ob Pečečniku in ukradeni zaščitni opremi. Vir: Twitter
Ministra Matej Tonin in Zdravko Počivalšek ob poslovnežu Jocu Pečečniku in na Kitajskem ukradeni zaščitni opremi. Vir: Twitter

S strani delodajalca ni dobil pohvale, pač pa izredno odpoved.

Da je šlo za utemeljene navebe je pozneje ugotovilo tudi Računsko sodišče. Toda namesto da bi se pred sodišči znašli odgovorni za zlorabe, je Ivan Gale ostal - brez službe.

To je bilo mogoče tudi zato, ker je v Sloveniji raven zaščite žvižgačev zelo slaba.

Ivan Gale je delodajalca sicer tožil, sedaj pa je aktiven tudi pri zaščiti žvižgačev, saj je soustanovil Center za zaščito žvižgačev.

Zaradi številnih vprašanj, pa tudi dezinformacij o njegovem postopku pred delovnim sodiščem v Ljubljani pa je na medije in javnost naslovil nekatera pojasnila, ki jih v nadaljevanju objavljamo v celoti:

»Več mesecev že dobivam vprašanja posameznikov in medijev o vsebinskih podrobnostih postopka pred delovnim sodiščem.

Kot je znano, sem zoper bivšega delodajalca vložil tožbo zaradi nezakonitosti izredne odpovedi. Več informacij v nadaljevanju.

KAJ MI OČITA MOJ BIVŠI DELODAJALEC?

Domnevno storitev kaznivega dejanja ponarejanja poslovnih listin oz. hujšo kršitev delovnih obveznosti.

Sam nisem bil podpisnik nobene pogodbe za nakup omenjenih ventilatorjev. Za prevoz v Slovenijo so se v imenu države dogovarjali predstavniki MGRT in Mitja Terče kot vodja projektne skupine za nabavo zaščitnih sredstev. Vse to jasno izhaja tudi iz listinske dokumentacije, ki sem jo pridobil in tudi že predložil sodišču.

S ČIM NAJ BI ZAGREŠIL NEPRAVILNOSTI?

Z izdajo naročilnice, ki je imela zgolj ugotovitveno naravo.

MI DELODAJALEC OČITA SPOREN NAKUP IN UVOZ GORENJEVIH VENTILATORJEV BELLAVISTA 1000, O ČEMER VZTRAJNO POROČAJO MEDIJI, OKUŽENI Z »MADŽARSKIM SEVOM« POLITIČNEGA VIRUSA?

Ne, ker za to nima nobene osnove. Sam nisem bil podpisnik nobene pogodbe za nakup omenjenih ventilatorjev. Za prevoz v Slovenijo so se v imenu države dogovarjali predstavniki MGRT in Mitja Terče kot vodja projektne skupine za nabavo zaščitnih sredstev. Vse to jasno izhaja tudi iz listinske dokumentacije, ki sem jo pridobil in tudi že predložil sodišču. Je pa Rumpf k pogodbi o nakupu Gorenjevih ventilatorjev po svojem prihodu sklenil z Gorenjem aneks, v katerem je bil Zavod opredeljen kot uvoznik. To pa naj po predpisih ne bi smel biti, zaradi česar je bil s strani JAZMP uveden zoper Zavod in Rumpfa inšpekcijski postopek.

ALI JE BIL ZAVOD Z MOJIM DEJANJEM (IZDAJO NAROČILNICE) KAKORKOLI OŠKODOVAN?

Ne. Storitve so bile opravljene. Pa tudi če ugotovitvena naročilnica ne bi bila izdana, bi Zavod vseeno moral plačati izvedene storitve. Naročilnica je bila izdana po večkratnih zaprosilih Pošte, ker so jo potrebovali zaradi svojih internih pravil poslovanja. Za pravni promet pa ni bila v ničemer odločilna.

Policija in protestniki - osmi krog
Protesti leta 2020. Vir: Twitter

JE BILA IZREDNA ODPOVED PODANA PRAVOČASNO?

Iz dokumentacije izhaja, da je bil Rumpf z okoliščinami in sporno naročilnico seznanjen že v prvi polovici maja 2020. Rok za izredno odpoved je po zakonu 30 dni od seznanitve. Sam sem prejel odpoved šele jeseni 2020.

Ne. Iz dokumentacije izhaja, da je bil Rumpf z okoliščinami in sporno naročilnico seznanjen že v prvi polovici maja 2020. Rok za izredno odpoved je po zakonu 30 dni od seznanitve. Sam sem prejel odpoved šele jeseni 2020.

JE TUDI VRŠILEC DOLŽNOSTI DIREKTORJA ZAVODA PODPISAL NAROČILNICE NA ENAK NAČIN?

Da. Sam sem od bivših sodelavcev pridobil del dokumentacije o naročilih logističnih storitev, iz katere jasno izhaja, da je tudi Rumpf izdajal naročilnice na enak način. Za vse primere ne vem, ker mi Zavod vztrajno zavrača dostop do dokumentacije (dostop do informacij javnega značaja), zadeva pa je v reševanju pri Informacijskem pooblaščencu.

Zavod mi v sporu očita zgolj to, da sem podpisal naročilnico z lažno vsebino. Da je »lažna« vsebina iz naročilnice št. 2020-225 to, da je na njej kot dan naročila naveden datum 16. 4. 2020 ter da je kot rok dobave zapisan datum 20.4.2020, čeprav je bila dejanska dobava izvedena prej.

Rumpf je torej slabih 20 dni za mano podpisal naročilnico istemu dobavitelju, Intereuropi d.d., za trikrat višji znesek kakor jaz, za blago, ki je bilo dobavljeno najkasneje 4.5.2020, na kateri je bil zapisan »rok izvedbe/dobave« 30.5.2020.

Vendar pa podatek iz naročilnice, vpisan v tretji vrstici pod »rok izvedbe/dobave«, kjer je pisalo 20.4.2020, ne predstavlja lažne vsebine, prav tako pa ne gre za nikakršen neresnični podatek. Na naročilnici nikjer ne piše, da bo dobava opravljena na dan 20.04.2020, kot to ves čas zatrjuje Zavod. Tudi datum 16.4.2020 je dan izdaje naročilnice, ne pa dan, ko je država naročila storitev. Na naročilnici torej ni zapisano, da je datum oddaje naročila 16.4.2020. Je pa na naročilnici pod „Dodatni opis predmeta naročila“ zapisano še „Predračuna št. 192000351 in št. N192000348“ (pri drugem predračunu je pred številko pomotoma navedena še črka N). Povsem jasno je, da se oba predračuna nanašata na že opravljene storitve. Vrstica »rok izvedbe/dobave« na naročilnici je namenjena temu, da se vanjo vpiše skrajni rok, do katerega mora biti dobava, ki se naroča po naročilnici izvršena, da naročnik ne bo štel, da gre za zamudo in ne predstavlja navedbe natančnega roka dobave. Gre torej za vrstico, v katero se vedno vpiše skrajni rok, do katerega se pričakuje izvedba storitve ali dobave, ki je (lahko) daljši od datuma pričakovane izvedbe oziroma dobave. Nisem pa bil jaz edini, ki je navedbo v tretji vrstici naročilnice razumel na tak način, saj je povsem isto razumevanje imel tudi Tomi Rumpf. Iz dopisa Zavoda št. 641/LČ z dne 13.5.2020, poslan na MGRT, zadeva: Okvirni sporazum o izvajanju logističnih storitev izhaja, da sta bili v obravnavanem obdobju, pred sklenitvijo okvirnega sporazuma, Intereuropi d.d. izdani 2 naročilnici:

sporna naročilnica, ki jo je podpisala tožeča stranka in zaradi katerega ji je bila podana izredna odpoved ter

• naročilnica št. 2020-236 z dne 4.5.2020, ki je bila zneskovno skoraj trikrat višja od »moje« naročilnice, podpisal pa jo Rumpf. Ta naročilnica je bila izdana za prevoz donacije iz Kitajske, donator je bilo kitajsko državno podjetje Sinopharm. Kopijo naročilnice sem pridobil s strani nekdanjih sodelavcev (saj je po uradni poti preko zahteve po ZDIJZ od Zavoda ne morem dobiti) in ugotovil naslednje: v. d. direktorja, Tomi Rumpf je dne 4.5.2020 podpisal naročilnico, blago pa je bilo istega dne 4.5.2020 prevzeto s strani Zavoda v skladišču civilne zaščite v Rojah, kakor to izhaja iz zapisnika št. 04052020/1-AN z dne 4.5.2020 (zapisnik o ugotavljanju količine in skladnosti). Blago je bilo sicer v Slovenijo iz Kitajske poslano že 30.4.2020, celotna logistična storitev pa je bila opravljena na praznični dan 1.5.2020, uradni kakovostni in količinski prevzem oz. pregled pa je bil zaradi praznika uradno zaključen par dni kasneje. Na tej drugi naročilnici, ki jo je podpisal Rumpf - torej ista oseba, ki meni očita kaznivo dejanje, ki naj bi ga izvršila s podpisom naročilnice 20 dni prej, je navedeno, da je rok dobave 30. 5. 2020. Rumpf je torej slabih 20 dni za mano podpisal naročilnico istemu dobavitelju, Intereuropi d.d., za trikrat višji znesek kakor jaz, za blago, ki je bilo dobavljeno najkasneje 4.5.2020, na kateri je bil zapisan »rok izvedbe/dobave« 30.5.2020.

Protesti zaradi zaščitne opreme - Ljubljana
Najprej s kolesi, potem peš: Protesti leta 2020, po prvem valu pandemije. Vir: Twitter

V dopisu z dne 13.5.2020, ki ga je Zavod poslal na MGRT, je tudi navedeno: "Zavod je naknadno izdal tudi naročilnico št. 2020-259 z dne 13. 5. 2002 (pomota v letnici na dopisu, na naročilnici je prava) podjetju PS Logistika d.o.o. za storitve cestnih prevozov...."

Tudi to ponovno postavlja Rumpfa na laž, da naj on ne bi podpisoval naročilnic za že opravljene storitve. Naročilnico je namreč podpisal on. Izdana je bila 13.5.2020, rok dobave na naročilnici pa 31.5.2020.

Tudi to ponovno postavlja Rumpfa na laž, da naj on ne bi podpisoval naročilnic za že opravljene storitve. Naročilnico je namreč podpisal on. Izdana je bila 13.5.2020, rok dobave na naročilnici pa 31.5.2020.

ALI SE JE G. RUMPFU ZARADI IZDAJANJA NAROČILNIC NA ZGORAJ OPISANI NAČIN KARKOLI ZGODILO?

Ne. Kar pa je tudi prav, saj ne gre za nič nezakonitega. Je pa ravnal nezakonito, ko je naklepno zlorabil institut izredne odpovedi. Zaradi tega pa bo moral nositi posledice.

SO ČLANI UPRAVNEGA ODBORA IN MGRT SEZNANJENI Z OKOLIŠČINAMI ODPOVEDI? SO UKREPALI?

Na mojo pobudo in kasnejšo zahtevo dveh članov upravnega odbora je bila moja odpoved lani jeseni obravnavana na eni izmed sej upravnega odbora. Člana, ki je na glas podvomil o zakonitosti moje izredne odpovedi, je vlada kmalu za tem razrešila. Je pa Rumpf za sejo upravnega odbora pripravil Informacijo o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi Ivanu Galetu, št. 011-1/2020-4, z dne 16.11.2020. V njej je g. Rumpf med drugim zapisal:

»Zavračam tudi navedbe iz dopisa, da sem bil kot zastopnik Zavoda z naročilnico, pa tudi z dejstvom, da je bila izdana za že opravljene storitve, seznanjen že kmalu po prihodu na Zavod.« Gre seveda za laž, kar jasno izhaja iz dopisa Zavoda št. 641/LČ z dne 13.5.2020, poslanega na MGRT. Pred tem je dne 8. 5. 2020 bil na Zavodu tudi sestanek s predstavniki Pošte Slovenije, PS Logistike in Intereurope, na katerem so podrobno obravnavali vse okoliščine in dokumetacijo, povezane z opravljenimi storitvami. Tudi kopijo zapisnika tega sestanka sem pridobil od bivšega sodelavca.

Člana, ki je na glas podvomil o zakonitosti moje izredne odpovedi, je vlada kmalu za tem razrešila.

»Prav tako ne držijo navedbe, da sem tudi sam kot vršilec dolžnosti direktorja po nastopu svoje funkcije podpisoval naročilnice za logistične storitve, ki so že bile opravljene... Gre za lažne obdolžitve g. Galeta, s katerimi očitno hoče izpodbiti mojo verodostojnost oziroma opravičiti svoje nezakonito ravnanje...«

Kot pojasnjeno že zgoraj, je Rumpf spet lagal upravnemu odboru. Zgodilo se ni nič.

Gale in Pahor
Predsednik države bi pogum žvižgačev lahko pohvalil - toda raje v prav vsem sledi predsedniku vlade. V nasprotju z Ivanom Galetom, ki se ga bomo spominjali po državljanskem pogumu bo ostal zapisan kot najslabši ter popolnoma brezhrbtenični predsednik v zgodovini Slovenije. Vir: Twitter

JE ŽE KAK DRUG ORGAN V ZVEZI Z ODPOVEDJO PODAL SVOJE UGOTOVITVE?

Tožbo, odgovor na tožbo in pripravljalne vloge bom objavil v naslednjih dneh.

Tokrat prvič javno povem, da je KPK že lani decembra izdala poročilo št. 06223-1/2020/37, v katerem je ugotovila vzročno zvezo med mojimi prijavami, povračilnimi ukrepi delodajalca in škodljivimi posledicami v obliki izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ker je bilo predmetno poročilo izdano za potrebe dokazovanja v delovnopravnem sporu zoper Zavod, ga nisem javno objavil. V postopku je menda korektno sodelovala tudi Pošta Slovenije, ki je skupaj s svojimi hčerinskimi družbami opravljala logistične storitve za Zavod.

Zavod sem s poročilom seznanil v pravdnem postopku s pripravljalno vlogo februarja letos. Isti mesec je bil s čela DUTB razrešen Boris Novak, marca pa je g. Novak moral zapustiti tudi mesto generalnega direktorja Pošte Slovenije.

******************************

Tožbo, odgovor na tožbo in pripravljalne vloge bom objavil v naslednjih dneh, ker moram pred tem prekriti nekatere osebne podatke in vsebine, ki se nanašajo na moje bivše sodelavce.

Nisem pa edini izmed zdajšnjih ali bivših sodelavcev, ki je zaradi Rumpfovih ravnanj že vložil tožbo zoper Zavod. Po mojih informacijah naj bi sledile še nove.«

Delite članek