REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Družba Piloti Koper ogorčena nad nezakonitim in netransparentnim načinom odločanja Ministrstva za infrastrukturo

Družba Piloti Koper ogorčena nad nezakonitim in netransparentnim načinom odločanja Ministrstva za infrastrukturoPiloti Koper

Družba Piloti Koper, d.o.o., ki že 24 let nemoteno in neprekinjeno  opravlja pomorsko pilotažo v koprskem pristanišču je ogorčena nad včeraj na dopisni seji Vlade Republike Slovenije sprejeto Uredbo o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže.

Vlada Republike Slovenije poskuša brez javne razprave, ki jo opredeljuje Poslovnik VRS ter z izključevanjem družbe Piloti Koper, na netransparenten in protizakonit način povsem tržno dejavnost podržaviti in s tem oškodovati družbo in njene zaposlene.

Družba Piloti Koper bo uporabila vsa pravna sredstva za zaščito interesov družbe in zaposlenih.

Gre za nedopustno zlorabo instituta opravljanja tekočih poslov.

Prav tako družba ponovno in odločno zavrača neresnične trditve in informacije, ki jih je v zadnjih mesecih v javnosti navajalo resorno ministrstvo in SŽPD in ki so – kot je sedaj razvidno – služile zgolj kot podlaga MZI za protiustavno, protizakonito in netransparentno odločanje v tej zadevi.

Gre za nedopustno zlorabo instituta opravljanja tekočih poslov.

V nadaljevanju navajamo nekatera dejstva in okoliščine, za katera ocenjujemo, da so pomembna za javnost in ki potrjujejo pisanja posameznih medijev, kot tudi stališče družbe, da je MZI v tej zadevi odločalo protizakonito:

- MZI se pri odločanju v tej zadevi večkrat sklicuje na domnevno »izredne razmere« na področju pomorske pilotaže v obdobju zadnjega leta, a ob tem javnosti ne posreduje nobenega konkretnega podatka, kje in kdaj je bila storitev pomorske pilotaže motena zaradi dejanj družbe Piloti Koper, d.o.o.

MZI tega podatka ne posreduje javnosti zaradi tega, ker tovrstnih dogodkov preprosto ni bilo. Ravno obratno, Piloti Koper tudi v zadnjem letu, kot prej celih 23 let profesionalno zagotavlja pilotažo 24/7, vse dni v letu ter s tem varnost in nemoten promet v pristanišču. To dokazuje tudi primer iz 1. aprila 2019, ko je družba preprečila okoljsko katastrofo.

Zakon določa, da  mora za vzpostavitev gospodarske javne službe obstajati tržna nepopolnost (t.i. market failure), kar pomeni, da dejavnosti ni mogoče zagotavljati na trgu. Za pomorsko pilotažo pa je nedvomno, da ta pogoj ni izpolnjen, saj pilotažo v koprskem pristanišču učinkovito in varno zagotavlja podjetje Piloti Koper in to neprekinjeno že 24 let.

- MZI navaja, da gre za »monopolno« dejavnost, kar seveda ne drži; gre za povsem tržno dejavnost, ki bi jo lahko že po sedanji ureditvi opravljalo več izvajalcev.

MZI s predlogom nove ureditve tako ne odpravlja nikakršnega monopola, ampak ga ravno z ustanovitvijo državnega podjetja v sklopu SDH, ustvarja, in to v nasprotju s 74. členom Ustave RS. Pomorski zakonik (PZ)  pilotažo opredeljuje kot izbirno in ne kot obvezno javno gospodarsko službo.

Zato ne drži, da PZ nalaga obveznost vzpostavitve javne službe.
 Piloti Koper in Bratuškova

- Z uvedbo gospodarske javne službe za pomorsko pilotažo je vlada nedovoljeno posegla v temeljne ekonomske svoboščine, ki jih zagotavlja Ustava (74.člen) in primarno pravo EU.

Za ta ukrep ne obstajajo upravičeni razlogi v javnem interesu in takšna omejitev ni v skladu s temeljnimi načeli sorazmernosti in nediskriminacije.

V sporočilu za javnost s seje vlade je navedeno, da naj bi bila uredba sprejeta na podlagi in torej skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah, kar pa ne drži. V 1. členu namreč ta zakon določa, da  mora za vzpostavitev gospodarske javne službe obstajati tržna nepopolnost (t.i. market failure), kar pomeni, da dejavnosti ni mogoče zagotavljati na trgu.

Za pomorsko pilotažo pa je nedvomno, da ta pogoj ni izpolnjen, saj pilotažo v koprskem pristanišču učinkovito in varno zagotavlja podjetje Piloti Koper in to neprekinjeno že 24 let.

Delite članek