REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Dr. Vizjak je za nekatere »sporen«, ker tudi tuje analize pritrjujejo njegovi študiji o reševanju problemov Telekoma

Dr. Vizjak je za nekatere »sporen«, ker tudi tuje analize pritrjujejo njegovi študiji o reševanju problemov Telekoma

Spletna stran Wiseguyreports (»Poročila pametnih«) je pravkar objavila novo analizo, v kateri ocenjuje slovenski trg telekomov in mobilne telefonije.

Poročilo ugotavlja, da na slovenskem trgu še vedno »dominira Telekom (Slovenije)« in to »kljub naporom regulatorjev, da bi razvili konkurenco v sektorju.«

»Skupina je zabeležila padec prihodkov kot posledico krize leta 2008 in 2009, da bi pokazala napredek šele leta 2017. Da bi razpršila svoje poslovne interese in zmanjšala svojo odvisnost zgolj od področja uslug telekomov je podjetje svojo dejavnost razširilo na področje elektrike in zavarovalništva ter kapitaliziralo na svoji obsežni bazi podatkov o svojih naročnikih,« so zapisali na spletni strani.

Dr. Andrej Vizjak, kandidat za člana nadzornega sveta slovenskega Telekoma, je bil v zadnjem času tarča najbolj intenzivnih medijskih napadov iz krogov predvsem desnih medijev, ki ves čas napadajo tudi sedanjo vlado Marjana Šarca.

V odgovor na konkurenco je slovenski Telekom sledil pot številnih drugih telekomov »in razvil svojo mednarodno prisotnost, zlasti v regiji Balkana, kjer je postal lokalni ponudnik IT in multimedijskih servisov,« je zapisano v poročilu.

Avtorji dodajajo, da je slovenski trg majhen, s samo štirimi mobilnimi operaterji in nekaj »virtualnimi« na trgu z okoli dvema milijonoma ljudmi. Kot pomembna novost se izpostavlja zlasti odločenost regulatorjev, da slovenski trg odprejo za nove frekvenčne pasove za LTE in 5G.

Upravna stavba Telekoma Slovenije

Omenjena analiza nato ob primerjavi delovanja Telekoma Slovenije na slovenskem trgu kaže, da bo potrebno za ohranitev in povečanje deleža Telekoma na že precej nasičenem trgu v Sloveniji povečati tudi storilnost.

Študija dr. Andreja Vizjaka je razkrila številne slabosti poslovanja slovenskega Telekoma, vendar hkrati odkriva tudi pot, po kateri bi bilo mogoče doseči večjo dobičkonosnost in uspešnost podjetja.

Do zelo podobnih sklepov je, zanimivo, ob primerjavi slovenskega Telekoma z Austria in Deutche Telekom leta 2016 prišel v svojem diplomskem delu tudi Aleš Virant.

To kaže, da se tudi druge analize v temeljnih ugotovitvah skladajo s predlogi sprememb, ki jih je ob pregledu poslovanja slovenskega Telekoma pripravil dr. Andrej Vizjak, kandidat za člana nadzornega sveta slovenskega Telekoma.

Tudi zato je bil očitno tarča najbolj intenzivnih medijskih napadov iz krogov predvsem desnih medijev, ki ves čas napadajo tudi sedanjo vlado Marjana Šarca.

Spomnimo: v svoji študiji študiji z naslovom »Učinkovitost upravljanja z rastjo na primeru panoge telekomunikacij« - ki je že bila predstavljena nadzornikom SDH - je dr. Andrej Vizjak poskusil ugotoviti, s kakšno verjetnostjo bi Telekom Slovenije lahko z dvomestno rastjo prodaje povišal svoj dobiček, ter kakšen je sploh potencial za povišanje dobička in vrednosti podjetij v panogi telekomunikacij.

A1 Telekom Austria

Študija je razkrila številne slabosti poslovanja slovenskega Telekoma, vendar je hkrati odkrila tudi pot, po kateri bi bilo mogoče doseči večjo dobičkonosnost in uspešnost podjetja.

Pri tem je podatke črpal iz podatkovne baze AV.consulting, ki zajema 10.000 največjih delniških družb na svetu v finančnih in nefinančnih panogah in 50 telekomov na svetu, od tega 16 s sedežem v Evropi.

Skupina Telekom Slovenije je sicer v preteklih štirih letih zmanjšala letne prihodke ter dosegala le podpovprečno stopnjo rasti prihodkov in dobičkonosnosti v primerjavi s svetovno panogo.

Dobiček Telekoma - navzdol

Zaradi tega pa je seveda padla tudi tržna vrednost samega podjetja.

Skupina Telekom Slovenije bo s tako uspešnostjo na dolgi rok dosegala le podpovprečno tržno vrednost v primerjavi s svetovno panogo, ugotavlja Vizjakova analiza.

Dr. Andrej Vizjak zato predlaga, da skupina Telekom odstrani znane ovire rasti in ozka grla v nabavni verigi, pomanjkanje vodstvenih zmogljivosti, pomanjkanje izkušenih in izurjenih zaposlenih, ter pomanjkanje finančnih virov.

Samo s prestrukturiranjem Telekoma Slovenije do leta 2023 bi lahko zaslužili toliko, kot danes z njegovo prodajo.

Predlaga predvsem optimizacijo procesov in produktivnosti na zaposlenega, digitalizacijo in preoblikovanje procesov ter merjenje ključnih aktivnosti, da bi si tako pridobili konkurenčno prednost.

Ugotovil je tudi, da bi lahko samo s prestrukturiranjem podjetja do leta 2023 zaslužili toliko, kot danes z njegovo prodajo.

Skupina Telekom Slovenije bi lahko v naslednjih štirih letih ob doseganju 9 odstotne povprečne dobičkonosnosti svetovne panoge močno povečala dobiček.

Dobiček Telekoma bi se lahko povečal - AV Consulting

Povedano preprosto – zakaj bi morali Telekom sploh prodajati, če lahko Telekom Slovenije prinese sebi in vsej državi še veliko več samo z izboljšanim poslovanjem?

Dodaten učinek pa bi bil, da bi se na ta način vrednost podjetja do leta 2023 dvignila za skoraj milijardo evrov.

Povedano preprosto – zakaj bi morali Telekom sploh prodajati, če lahko Telekom Slovenije prinese sebi in vsej državi še veliko več samo z izboljšanim poslovanjem?

In to ne tako, da v državno blagajno dostavi samo kakšnih 40 milijonov evrov letno, kot v najboljših primerih sedaj, pač pa tudi dvakrat več.

Andrej Vezjak in knjiga

Njegova analiza in kandidatura za mesto člana nadzornega sveta Telekoma Slovenije zato nekaterim v službi »globoke države« zelo preseda. 

Eden od najmanj treh medijev, ki so se »spravili« nad dr. Andreja Vizjaka z dokazljivimi neresnicami je s ponavljanjem svojih največjih laži po vložitvi tožbe sicer prenehal, vendar še naprej vztraja na manipulaciji, da gre za »spornega« kandidata.

V drugih dveh medijih omenjene »nenačelne koalicije« pa se medtem pojavljajo trditve, češ da je »vse že odločeno«.

Če bi bilo to res, to niti ne bi bila posebna novica. Novica bi bila, da se bo kaj spremenilo na bolje, ne pa, da bo ostalo enako.

Tisti, ki so na lastnem primeru okusili 'objektivnost' teh skrajno ksenofobnih medijev, bodo verjetno znali na podlagi lastnih izkušenj presoditi tudi 'objektivnost' neresnic, zapisanih o dr. Andreju Vizjaku.  

Če se nič ne bo spremenilo, kar si nekateri v Sloveniji seveda močno želijo, saj jim ne bi bilo všeč, da Telekom Slovenije in njegovi mediji postanejo vplivnejši, bo slovenski Telekom v prihodnjih letih še naprej daleč pod dobičkonosnostjo večine svetovnih telekomov.

Slovenski je namreč v letu 2018 »proizvedel« le dva odstotka dobička v prihodkih – hrvaški pa, kot smo že poročali, dvaindvajset.

Toda o tem, da drugi kandidati za člane nadzornega sveta Telekoma Slovenije niso naredili podobnih analiz in ne pripravili podobnih predlogov ukrepov za prihodnost Telekoma tisti, ki se jim zdi dr. Andrej Vizjak najbolj »sporen« - prav ničesar ne poročajo.

Zato bo slovenski Telekom zaradi slabih kadrovskih potez morda še naprej nekonkurenčen.

Če bo pa še naprej nekonkurenčen potem Telekom Slovenije seveda ne bo zanimiv niti za prodajo, ali pa nam bodo prihodnji kupci za podjetje še naprej ponujali smešne cene.

Nakupovanje s telefoni Vir:Pixell

Da so prave kadrovske poteze zelo pomembne, še posebej v Sloveniji, kaže na primer očitno pravilna izbira za mesto ministra za zdravstvo Aleša Šabedra. 

Sklep, ki smo ga enkrat že zapisali je seveda jasen: medijski pritiski ob izbiri članov uprave slovenskega Telekoma res kažejo, da bi v Sloveniji omrežje tistih, ki se napajajo s pomočjo sedanjega poslovanja Telekoma Slovenije ali pa jim koristi njegova nekonkurenčnost in nekonkurenčnost njegovih medijev (predvsem Planet TV) želelo postaviti na čelo tega podjetja takšne kadre, ki bodo Telekom Slovenije tudi v prihodnje izčrpavali in obdržali točno tam, kjer je sedaj – na dnu lestvice primerljivih Telekomov.

Da so prave kadrovske poteze zelo pomembne, še posebej v Sloveniji, kaže na primer očitno pravilna izbira za mesto ministra za zdravstvo Aleša Šabedra. 

Prav tako je očitno, da gre pri enostranskem poročanju o izbiri članov nadzornega sveta slovenskega Telekoma večinoma za skrajno desne medije, znane po plasiranju govoric in neresnic, ki imajo v svojih vrstah tudi komentatorje s skrajno ksenofobičnimi pogledi, ki neprestano napadajo tudi slovensko vlado in še posebej Marjana Šarca.

Za njegovo 13. vlado so v enem od medijev, ki nasprotujejo dr. Andreju Vizjaku za mesto v nadzornemu odboru Telekoma Slovenije celo zatrdili, da je Šarčeva »vlada politično mrtva že od samega začetka,« za Marjana Šarca pa, da je »vrhunska prevara« ter da je predsednik vlade, ki se menda »navdušuje nad Hitlerjem« iste medije »moledoval za podporo,« ob tem pa še za levico »kradel glasove desnici.«

Šarec Marjan Vir:Insajder

V isti sapi pa od Šarčeve vlade praktično zahtevajo, da po njihovih navodilih spodnese domnevno »spornega« kandidata za člana nadzornega sveta Telekoma Slovenije.

Enako spornega, kot je bil in je še vedno za isti medij »sporen« tudi »lopov«, »prevarant« in »navdušenec nad Hitlerjem« - Marjan Šarec?

Pri enostranskem poročanju o izbiri članov nadzornega sveta slovenskega Telekoma gre večinoma za skrajno desne medije, znane tudi po plasiranju govoric in neresnic.

Tisti, ki so na lastnem primeru okusili »objektivnost« teh skrajno ksenofobnih medijev, bodo verjetno znali na podlagi lastnih izkušenj presoditi tudi objektivnost neresnic, zapisanih o dr. Andreju Vizjaku.  

Pri čemer imata stranka LMŠ in Marjan Šarec, ne pozabimo, že leto dni od pričetka dela rekordno podporo v slovenski javnosti.

To pove vse o »kredibilnosti« spornih predvidevanj in resničnosti navedb omenjenih medijev.

Če bo država, kot posredna lastnica nasedla lažem takšnih medijev na naslednji skupščini Telekoma Slovenije, ki bo že 30. avgusta, potem bo to seveda res »dobro« in »zmaga« - toda le za tiste, ki nasprotujejo kadrovanju strokovnjakov v vrh državnih podjetij in ki kot odkriti medijski sateliti SDS škodijo sedanjemu predsedniku vlade, ter odkrito navijajo prav za največjo opozicijsko stranko.

Delite članek