REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Žiga Štajnbaher: »Od Vlade RS pričakujemo manj slikanja z mladimi in več sprememb«

Žiga Štajnbaher: »Od Vlade RS pričakujemo manj slikanja z mladimi in več sprememb«Žiga Štanjbaher / VIR: mladiforum.org

Žiga Štajnbaher, po izobrazbi zgodovinar, je predsednik Mladega foruma, podmladka Socialnih demokratov, ki sestavljajo vladno koalicijo. Z njim smo se pogovarjali o mladinski problematiki kot vladni dejavnost v zvezi z njo.

Kakšni so načrti podmladka za prihodnost?

Mladi forumV Mladem forumu SD smo v polnem zagonu v volilnem obdobju, ki je pred nami. Ob koncu letošnjega leta bomo imeli predsedniške volitve, v sredini leta 2018 parlamentarne in v jeseni 2018 lokalne volitve. Pred vrati pa so tudi že evropske volitve 2019. Tako nas čaka leto in pol trajajoče obdobje kampanj in volitev. Ob tem pa s svojim rednim delovanjem uresničujemo zastavljen program zagovarjanja pravic mladih in smo znanilci in pobudniki novih sprememb, ki bi izboljšale položaj mladih v Sloveniji.

V jeseni načrtujemo konferenco Mladega foruma SD, kjer bomo predstavili naš pogled in potencialne rešitve za rešitev stanovanjske problematike mladih.Naj naštejem zgolj štiri dogodke.
V sredini junija 2017 bomo odigrali odbojko preko bodeče žice s Forumom mladih SDP Hrvaške, s čimer bomo opozorili na vračanje represivnosti in obstoj žice. 25 – 27. 8. 2017 bomo organizirali poletni camp festival Lolipop, kjer bomo z udeleženci iz Slovenije in cele Evrope skupaj oblikovali odgovore na probleme, ki se dotikajo današnjih mladih, tekmovali v različnih športih in se zabavali ob dobrih koncertih.

V jeseni bomo organizirali seminar za članice in člane MF in v oktobru obiskali Evropski parlament v Strasbourgu.
V jeseni načrtujemo konferenco Mladega foruma SD, kjer bomo predstavili naš pogled in potencialne rešitve za rešitev stanovanjske problematike mladih.

Kako ocenjujete sodelovanje z drugimi podmladki političnih strank, tako na levem kot desnem polu?
Z podmladki sodelujemo dobro. Skupaj se povezujemo pod Mladinskim svetom Slovenije, ki mu trenutno predseduje naš član Tin Kampl.

V zadnjih letih v tujini opažamo mobilizacijo mladine v političnih zadevah. Kako je s slovensko mladino in politiko?
Slovenska mladina ni nič bolj specifična kot druge mladine po Evropi. Participacija mladih v družbenih procesih je odvisna od tega koliko si mladi izborijo prostora za afirmacijo lastnih interesov. In kako znajo svoje interese nasloviti.

Mladi forum

V kratkem se nam obetajo tako predsedniške, parlamentarne kot lokalne volitve. Na kakšen način bo Mladi forum sodeloval na teh volitvah?
Mladi forum SD teži k temu, da ima čim večjo zastopanost na listah za občinske svete in svete MČ in KS. Ob tem Mlademu forumu SD po nepisanem pravilu pripada eno izvoljivo mesto. Vse mlade vabimo, da postanejo aktivni državljani in oddajo svoj glas na volitvah.

Kako ocenjujete dejavnost trenutne vlade za mladino, tako na področju šolstva, življenja kot zaposlovanja?
Izhajajoč iz poročila računskega sodišča (učinkovitost mladinske politike) pričakujemo izboljšave na področju financiranja nacionalnih mladinskih organizacij in mladinskega sektorja kot takega. Mladinske organizacije so glede na izvajanje programa v okviru javnega interesa premalo financirane glede na doprinos, ki ga vnašajo v sistem.
Nacionalne mladinske organizacije naslavljamo aktivno državljanstvo, participacijo mladih, pridobivanje različnih neformalnih kompetenc, razvoj neformalnega izobraževanja itd. Vsak človek lahko postane aktiven državljan šele, ko so potešene njegove primarne zahteve (stanovanje, varna zaposlitev,..). Od Vlade RS pričakujemo manj slikanja z mladimi in več sprememb, ki dnevno tarejo mlade.

Kakšen je bil doprinos Vašega podmladka k delovanju trenutne vlade na teh področjih?
V elementih vladanja smo v Mladem forumu SD bili venomer kritični. Najbolj je v javnosti odmevala naša kritika do delovanja vlade in predsednika vlade Mira Cerarja v zadevi o Luki Koper, kjer smo se v Mladem forumu SD tudi pridružili protestom. Mladi forum preko predlogov članstva sestavlja tudi svoje predloge , katere nato preda z zahtevami po spremembah stranki SD, ali pa direktno na resorna ministrstva oziroma Vlado RS. Poleg naštetega smo zelo aktivni na celotnem Balkanu in v različnih mladinskih organizacijah v EU, iz kjer naši člani lahko prinesejo veliko pridobljenega znanja nazaj v organizacijo.

Ker prihajate iz Štajerske, ali menite, da se naredi dovolj za celovit napredek Slovenije, tako večjih naselij kot podeželja?
Velikokrat v šali izjavim, da je za mnoge Slovenija od Tromostovja do Črnuč. Vsekakor Sloveniji manjka regionalizacija. V preteklosti so že bili poizkusi, tudi referendum. Žal neuspešno. Preoblikovanje gospodarstva je marsikje ohromilo razvoj območji. Skrajni SV Slovenije, Bela krajina, tudi Maribor. Pravzaprav imam občutek, da je mesto Maribor z začetkom 90. let 20. stol. "umrlo". Ob tem pa z redkimi posamezniki, ni imelo sreče z župani. Za razvoj ni nikoli narejenega dovolj, težnje in aspiracije morajo vedno stremeti k intenzivnemu razvoju. Marljivo prebivalstvo in prometna povezanost nista dovolj. Potemtakem bi moral Maribor cveteti. Potreben je kanček več.

Mladi forum

Kje vidite zaposlitveno prihodnost za slovensko mladino?
Mladi naj dobro pretehtajo kam naprej po osnovni in srednji šoli. Ali vpisati naravoslovne, tehnične ali družboslovne smeri študija. Ali se po končanem osnovnošolskem izobraževanju odpraviti na gimnazijo ali poklicno srednjo šolo. Vse to morajo biti dileme mladih.

Predvsem pa imamo danes ogromno delovnih mest, ki terjajo multitasking znanja in spretnosti. Mnogi mladi uspejo s StartUpi, nekateri v okviru CoWorkingov. Žal pa je narava sodobnega trga dela, da mladi težje prihajajo do zaposlitev. Se težje zaposlujejo ker je trg dela naravnan po merah odraslih. Vsekakor bomo mlade generacije soočene z digitalno revolucijo ekonomije, ki bo zagotovo prinesla nove ekonomske oblike dela. Na nas mladih pa je, da aktivno sodelujemo pri nastanku novih oblik dela, ki jih prinaša 4. industrijska revolucija.