REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Nemoralno: Kako so Kacin, Janša in drugi politiki preskočili vrsto za cepljenje in to nato poskusili »zamaskirati«

Nemoralno: Kako so Kacin, Janša in drugi politiki preskočili vrsto za cepljenje in to nato poskusili »zamaskirati«Prednostno cepljeni z AstraZeneco: Pahor, Zorčič, Janša. Vir: Twitter

Vse kaže, da sta imela Janez Janša, ki je najbolj napadal novinarje Večera zaradi domnevnega (in neresničnega) »preskakovanja vrst« pri cepljenju« in vladni koordinator cepljenja Jelko Kacin, ki je tako zelo opozarjal na »prehitro« cepljenje v Kočevju, odločilno vlogo pri spremembi vrstnega reda cepljenja, ki je omogočilo hitrejše cepljenje diplomatov in politikov.

Da je do spremembe v škodo najbolj ogroženih prišlo sicer kaže že primerjava med prvo, decembrsko in posodobljeno različico strategije cepljenja z dne 01. 03. 2021.

Druga je nastala tedaj, ko je položaj zdravstvenega ministra že prevzel Janez Poklukar, ki je prav tako neposredno odgovoren za to nehumano in škandalozno spremembo strategije cepljenja.

Vse to kaže, da so politiki v strategijo cepljenja vrinil sebe in to celo pred kronične bolnike, stare nad 65 let.

V prvi različici nacionalne strategije cepljenja glede vrstnega reda namreč piše, da se bo v Sloveniji cepilo po naslednjem vrstnem redu:

»1. Zdravstveni delavci in sodelavci, zaposleni in oskrbovanci v DSO; cca 40.000 + 30.000 oseb.

2. Starejši (60 let in več), ki bi se cepili postopoma glede na dostopnost cepiva, najprej tisti stari 80 let in več (če bo v prvi fazi/dostavi dovolj cepiva, že hkrati z zdravstvenimi delavci), nato tisti stari 75 let in več… in nato stari 60 let in več; cca 550.000 oseb.

3. Kronični bolniki mlajši do 60 let (bolniki z rakom, diabetesom, debelostjo, kroničnimi obolenji dihal, srca, ledvic, jeter, nevrološki bolniki - tudi z možgansko-žilnimi obolenji, imunsko oslabljeni bolniki); cca 400.000 oseb.

4. Druge nujne službe: npr. zaposleni v vzgojno izobraževalnih zavodih (50.000), policija (9.000 oseb), civilna zaščita (50.000 oseb), vojska (9.000 oseb), delavci v kmetijskem in živilskem sektorju, v prometu…

5. Vsi ostali.«

Že v naslednji, drugi strategiji (z dne 01. 03. 2021) so skupine označene s točkami »izbrisane«, prednostne skupine za cepljenje pa so določene po naslednjem vrstnem redu:

- zdravstveni delavci in sodelavci (vključuje vse zaposlene pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in vse, ki sodelujejo v delovnem procesu zdravljenja in nege pacientov in prihajajo s pacienti v neposreden stik) ter zaposleni in oskrbovanci v DSO in SVZ,

- osebe, stare 80 let in več,

Med prednostne skupine so vrinili tudi poslance DZ in državne svetnike DS (in del strokovnih služb), Vlado RS in zaposlene na ministrstvih, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje Vlade RS, Predsednika RS in Urad Predsednika republike, župane in direktorje občinskih uprav, Ustavno sodišče...

- osebe, stare 75 let in več,

- osebe stare 70 let in več, posebej ranljivi kronični bolniki* ne glede na starost; diplomati in drugi uslužbenci MZZ in drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU, tuji diplomatski predstavniki v RS, pripadniki Slovenske vojske, ki odhajajo na mirovne misije na tuje,

- osebe, stare 65 let in več,

- zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki prihajajo v neposreden stik z otroci, učenci, dijaki in študenti, ter poslanci DZ in državni svetniki DS (in del strokovnih služb), Vlada RS in zaposleni na ministrstvih, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje Vlade RS, Predsednik RS in Urad Predsednika republike, župani in direktorji občinskih uprav, Ustavno sodišče in zaposleni v sodstvu, ki izvajajo naloge, nujne za delovanje pravosodnega sistema, zaposleni v Upravi RS za zaščito in reševanje ter policiji,

- kronični bolniki, stari od 18 do 64 let (ki ne sodijo v skupino posebej ranljivih kroničnih bolnikov),

- osebe, stare 60 let in več,

- zaposleni v sektorjih energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, udeleženci Olimpijskih iger, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam,

- ostalo prebivalstvo po vrstnem redu prijav.«

Nato je ta strategija 11. marca dobila še tretjo različico, ki pa vrstnega reda politikov ni spremenila (stran 18, priloga 6) in jih je še vedno uvrščala pred kronične bolnike, stare nad 65 let.

Vse to kaže, da so politiki v strategijo cepljenja vrinil sebe in to celo pred kronične bolnike, stare nad 65 let.

Cepljenje Janeza Janše s prvim odmerkom AstraZenece   Vir:  vlada, Twitter
Cepljenje Janeza Janše s prvim odmerkom AstraZenece. Vir: UKOM, Twitter

Zanimivo je tudi, na kar smo že opozarjali, da v prednostne skupine nikjer niso vpisalin na primer novinarje, čeprav so tako storile številne druge države po vsem svetu.

V Sloveniji pa so tako politiki, župani, zaposleni v državni upravi, diplomati in drugi prišli na vrsto za cepljenje pred nekaterimi najbolj ogroženimi skupinami ljudi.

Za to pa naj bi bil po poročanju necenzurirano.si najbolj odgovoren prav slovenski »koordinator za cepljenje« Jelko Kacin.

Zdravstvena stroka sicer že od prvega izbruha virusa opozarja, da so bili vsi epidemiološki ukrepi, vključno z zaporo države, namenjeni zaščiti najranljivejših skupin ljudi.

Strategijo cepljenja je seveda sprejela vlada, na čelu katere pa je Janez Janša, ki je zato objektivno najbolj odgovoren za spremembo, skupaj z zdravstvenim ministrom Janezom Poklukarjem, ki ob tem, da je dal zeleno luč preskakovanju vrst - ostaja najbolj priljubljen politik v državi!

Obenem pa o vrstnem redu cepljenja v Sloveniji nikoli ni odločala zdravstvena stroka, ampak »odločevalci« iz vrst politikov.

Strategijo cepljenja je seveda sprejela vlada, na čelu katere pa je Janez Janša, ki je zato objektivno najbolj odgovoren za spremembo, skupaj z zdravstvenim ministrom Janezom Poklukarjem, ki ob tem, da je dal zeleno luč preskakovanju vrst - ostaja najbolj priljubljen politik v državi!

In glede na avtoritaren način vodenja vlade je povsem neverjetno, da za omenjeno spremembo ne bi vedel ali jo odobril.

Ampak to seveda pomeni, da so se politiki v vladi postavili v vrsto pred kronične bolnike in starejše od 60 let.

Pokopi: bo to težko pričakovano nadaljevanje trilogije? Vir: Twitter
Pokopi: Ali bo to težko pričakovano nadaljevanje trilogije? Vir: Twitter

Ne gre pa samo za preskakovanje vrst, pač pa tudi na čas cepljenja.

Istočasno pa gre za nemoralno in skrajno zavržno dejanje, saj politiki niso niti počakali na svoj vrstni red, ki so si ga že prej dvignili proti vrhu seznama, pač pa so se cepili še predno bi bili vsi ali vsaj večina tistih, ki so bili po vrstnem redu pred njimi - cepljeni.

Slovenski politiki so se namreč cepili že tedaj, ko drugi, ki so pred njimi, sploh še niso bili na vrsti!

To je huda kršitev vladnega dokumenta, ki ga je sprejela ista vlada!

Istočasno pa gre za nemoralno in skrajno zavržno dejanje, saj politiki niso niti počakali na svoj vrstni red, ki so si ga že prej dvignili proti vrhu seznama, pač pa so se cepili še predno bi bili vsi ali vsaj večina tistih, ki so bili po vrstnem redu pred njimi - cepljeni.

Da gre za očitno preskakovanje vrste, je torej očitno in vsakomur povsem jasno.

Povsem jasno pa je tudi, da to v času epidemije dobesedno pomeni, da so se politiki prigrebli do svojih reševalnih čolničkov v obliki cepiv AstraZeneca še pred bolehnimi in starejšimi, ki bodo zaradi tega - tudi umirali.

To v času epidemije dobesedno pomeni, da so se politiki prigrebli do svojih reševalnih čolničkov v obliki cepiv AstraZeneca še pred bolehnimi in starejšimi, ki bodo zaradi tega - tudi umirali.

V drugih državah so se vidni politiki samo izjemoma cepili med prvimi, da bi prebili led in nezaupanje prebivalstva pred cepivi, sicer pa so počakali na svoj vrstni red in najprej poskrbeli za druge, ne pa zase.

V Sloveniji pa je očitno povsem drugače.

Tako imamo v Sloveniji ob splošnem pomanjkanju cepiv, zaradi katerega je najbolj odgovorna vlada še položaj, ko še vedno s prvim odmerkom ni bilo cepljenih več kot polovica ljudi, starih od 70 do 74 let, kažejo zadnji podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Borut Pahor kot poskusni zajec: le katero cepivo bo prejel naslednje?
Tudi Borut Pahor se je prerinil med cepljene. Vir: Twitter

Do zdaj je namreč prvi odmerek cepiva prejel le vsak deseti prebivalec, star med 65 in 69 let.

Istočasno pa so se že cepili poslanci, ministri, predsednik republike, župani, direktorji občinskih uprav in številni zaposleni v državni upravi – ne glede na njihovo starost.

Da predlog o spremembi vrstnega reda cepljenja ni bil predlagan s strani stroke, je potrdila tudi Marta Vitek Grgič, nacionalna koordinatorica programa cepljenja pri NIJZ, ki vodi eno od dveh strokovnih skupin, zadolženih za cepljenje.

»Predvidevamo, da so predlog podali odločevalci je Marta Vitek Grgič, nacionalna koordinatorica programa cepljenja pri NIJZ odgovorila na vprašanje, kdo je po njenem vedenju predlagal spremembo strategije, ki je v prve vrste za cepljenje potisnila poslance, ministre, diplomate in druge.

Do zdaj je namreč prvi odmerek cepiva prejel le vsak deseti prebivalec, star med 65 in 69 let. Istočasno pa so se že cepili poslanci, ministri, predsednik republike, župani, direktorji občinskih uprav in številni zaposleni v državni upravi – ne glede na njihovo starost.

Zadevo naj bi menda uredil Jelko Kacin, državni sekretar v Janševem kabinetu in vladni koordinator cepljenja, nekdanji stalni predstavnik Slovenije pri zvezi NATO in nedavno na funkciji vladnega govorca za covid-19.

Delovna skupina pri NIJZ se s tem predlogom ni strinjala. Toda Janševa vlada ni upoštevala priporočila zdravstvene stroke.

Vlada je svojo sporno odločitev nato »zamaskirala« tako, da je 24. marca sprejela novo, že četrto različico strategije cepljenja.

V njej so kronični bolniki in osebe, starejše nad 60 let, na prednostnem seznamu znova uvrščene višje, pred poslance, ministre, župane, direktorje občinskih uprav in druge.

Toda to ni bilo več pomembno, saj je večina naštetih do takrat že prejela prvi odmerek cepiva AstraZeneca.

Vendar pa je ta sprememba vrstnega reda cepljenja jasen corpus delicti - zakaj je bila namreč vrstni red med štirimi različicami strategije spremenjen v ključnem delu le v drugi in tretji in drugačen oziroma enak v prvi in četrti?

Na začetku in na koncu je strategija takšna, kot bi morala biti, le v času, ko so se prednostno cepili politiki, je bila spremenjena.

Če bi bila dobra, bi ostala enaka tudi v četrti verziji.

To jasno kaže, da so se vodilni politiki zavedali, da so naredili nekaj globoko nemoralnega in to poskusili (neuspešno) - zamaskirati in prikriti.

Štiri različice strategije cepljenja dokazujejo, da so se slovenski politiki pri cepljenju prerinili celo pred kronične bolnike, stare nad 65 let.

Da so strategijo znova spremenili po svojem cepljenju pa dokazuje, da so poskusili neuspešno prikriti sledi svojega zločina.

Delite članek