REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Lažni »heroj osamosvojitve« z »množico medalj«: Zakaj so na MORS očitno »antidatirali« odločbo o zaposlitvi Poklukarja (2)

Lažni »heroj osamosvojitve« z »množico medalj«: Zakaj so na MORS očitno »antidatirali« odločbo o zaposlitvi Poklukarja (2)Boštjan Poklukar, "udeleženec v vojni za Slovenijo", ki je z lažnim dokumentom "prestopil" na zadnji dan vojne, v resnici pa še pozneje!

Kot je že bilo razkrito, je sedanji notranji minister Boštjan Poklukar na zelo sporen način začel svojo kariero v ministrstvu za obrambo in se pozneje ves čas zelo trudil, da bi ta del svoje biografije prikril.

V njegovi uradni biografiji o tem namreč ni niti besede, na vprašanja novinarjev glede tega je odgovoril z arogantno zavrnitvijo odgovorov – kar je tudi kršitev pozitivne medijske zakonodaje.     

Poklicna pot Boštjana Poklukarja od poklicnega pripadnika JLA do teritorialca, ki je doma z Bleda in ki je leta 1991 teritorialno spadal v območje 33. Območnega štaba TO Radovljica, ima kar nekaj skrivnosti in lukenj.

Kako si lahko udeleženec vojne, če se vojski pridružiš 11 dni po koncu vojne, v resnici pa celo več kot mesec dni zatem?...Zaradi očitno protipravne zaposlitve Boštjana Poklukarja z odločbo z dne 17.7.1991, bi bilo edino prav, če bi notranji minister takoj odstopil s svojega položaja!

Očitno je nekdo iz tega štaba TO Radovljica in v RŠ TO ter na ministrstvu za obrambo v Ljubljani avgusta 1991 Poklukarju zelo pomagal, da se je zaposlil v TO, saj dne 19.8.1991, po Poklukarjevi izjavi, ko je Poklukar napisal lastnoročno prošnjo za zaposlitev v TO, Poklukar ni bil zaposlen nikjer, oziroma je bil do 19.8.1991 zaposlen v JLA.

Takšno manipuliranje z zaposlitvijo Poklukarja v TO v tistem času je možno predpostaviti, saj iz vedenja od tedaj vem, da se je leta 1991 in tudi kasneje na ministrstvu za obrambo veliko stvari počelo »po domače«, na škodo države, proti predpisom, protipravno in to po zaslugi izjemno slabega ter nekompetentnega ministra za obrambo Janeza Janše in nekompetentnega poveljnika TO Janeza Slaparja iz Gorenjske in posledično sistemskih zlorab ministrstva za obrambo. na kar sem neuspešno opozarjal pristojne.

Glede na dejstvo, da je Boštjan Poklukar bil pred in med vojno za Slovenijo leta 1991 poklicni pripadnik JLA na Gorenjskem, in izhajajoč na podlagi navedb iz Poklukarjeve prošnje za zaposlitev v TO z dne 19.8.1991, je jasno, da je Boštjan Poklukar tega dne bil še brez zaposlitve.

Kot poklicni kuhar bi se Poklukar lahko leta 1991 zaposlil v kakšnem hotelu ali gostinskem lokalu, vendar je bil očitno tako navdušen nad vojsko, da se je po kratki poklicni karieri v JLA namenil postati poklicni teritorialec.

Zato je 19.8.1991 potem tudi napisal prošnjo za aktivno zaposlitev v TO.

Vendar pa se tedaj poleti 1991 ni bilo možno kar tako zaposliti v TO, ker so bila vsa mesta v stalni sestavi TO RS že zasedena, zato so glede na izdane odločbe in dokumente, ki se jih tu objavlja, očitno prišli na idejo, da Poklukarja zaposlijo kot »prestopnika iz JLA«, ker je bil Poklukar pred tem zaposlen v JLA.

Prošnja za zaposlitev Boštjana Poklukarja v TO in MO, 19. avgust 1991
Prošnja za zaposlitev Boštjana Poklukarja v TO in MO, 19. avgust 1991.

Namreč, vsi poklicni pripadniki JLA, ki so leta 1991 prestopili iz JLA k Sloveniji v obdobju 27.6.1991 do 18.7.1991, so na podlagi poziva Predsedstva RS z dne 27.6.1991 imeli zakonsko pravico biti zaposleni v TO RS.

Da bi to lahko naredili, so, predvidevam, šli najverjetneje z vednostjo Poklukarja antidatirat za več kot mesec dni nazaj odločbo o zaposlitvi na MORS in tudi za to odločbo so morali pridobiti še neverjetno potrdilo občine Radovljica, da je Poklukar prestopil iz JLA v prestopnem roku do 18.7.1991, da bi mu tako izpolnili formalni zakonski pogoj prestopnika iz JLA za zaposlitev v TO RS, češ da se je v zakonskem roku odzval na poziv Predsedstva RS o odpoklicu starešin in civilnih oseb zaposlenih v JLA in da je kot poklicni pripadnik JLA dezertiral iz JLA ter prestopil k TO RS.

V začetku leta 1990 je Poklukar odšel na služenje vojaškega roka v JLA in se v začetku 1991 vrnil v službo v JLA v Sloveniji, v vojaški hotel Svoboda na Bledu, na delovno mesto kuharja, kot poklicni pripadnik JLA.

Na ta način bi Poklukar bil upravičen do takojšnje zaposlitve v TO RS z dnem prestopa iz JLA in to na tako delovno mesto ter na tako plačo, kot jo je imel v JLA.

Te statusne in socialne pravice iz JLA je prestopnikom iz JLA zagotavljala Republika Slovenija.

Zastavlja pa se še eno vprašanje: kako je kuhar Boštjan Poklukar, poklicno zaposlen v JLA kot kuhar lahko postal ne le »teritorialec«, pač pa tudi »vojaški inštruktor«, podčastnik?

V skladu s pozivom Predsedstva RS o odpoklicu starešin in civilnih oseb na službi v JLA, z dne 27.6.1991, ki je zagotavljal prestopnikom iz JLA enake statusne in socialne pravice kot v JLA, bi namreč Poklukar, če bi res prestopil iz JLA v TO v predpisanem roku do 18.7.1991, dobil odločbo MORS za dela in naloge KUHARJA, ne pa vojaškega INŠTRUKTORJA, ker je Poklukar leta 1989 končal 3 letno gostinsko srednjo šolo na Bledu, smer kuhar, in se po dosegljivih podatkih 1989 tudi zaposlil v JLA kot civilna oseba na službi v JLA, kot kuhar v vojaškem hotelu JLA »Svoboda« na Bledu.

V začetku leta 1990 je Poklukar odšel na služenje vojaškega roka v JLA in se v začetku 1991 vrnil v službo v JLA v Sloveniji, v vojaški hotel Svoboda na Bledu, na delovno mesto kuharja, kot poklicni pripadnik JLA.

Ob tem Poklukar na vsa vprašanja v zvezi s prestopom iz JLA in glede njegove zaposlitve v JLA ne odgovarja.

Odločba Janeza Janše o zaposlitvi Boštjana Poklukarja, 17.7.1991, zaposliitev z dnem 19.7.1991
Očitno nepravilna, nelogična in antidatirana odločba Janeza Janše o zaposlitvi Boštjana Poklukarja, ki 17.7.1991 trdi, da je Boštjan Poklukar že podpisal izjavo o prestopu in to naslednjega dne, 18.7., hkrati pa določa prezaposliitev z dnem 19.7.1991!

Tudi na vsa večkrat zastavljena vprašanja v zvezi s temi nepravilnostmi glede prestopa Poklukarja iz JLA in njegove zaposlitve v TO od 19.7.1991 naprej, z odločbo o zaposlitvi ministrstva za obrambo z dne 17.7.1991, naslovljena na Poklukarja na MNZ, Poklukar sploh noče odgovarjat, skriva resnico in tako še naprej zavaja državo ter javnost.

Vsi pričujoči in objavljeni dokumenti, ki dokazujejo hude zlorabe sistema državne uprave in še posebej MORS in TO v »primeru Poklukar«, za kar nosijo odgovornost tudi takratni minister za obrambo Janez Janša, načelnik štaba TO RS Janez Slapar in drugi na MORS ter v TO RS, so bili pridobljeni zakonito in pregledno na samem MORS.

Vsi pričujoči in objavljeni dokumenti, ki dokazujejo hude zlorabe sistema državne uprave in še posebej MORS in TO v »primeru Poklukar«, za kar nosijo odgovornost tudi takratni minister za obrambo Janez Janša, načelnik štaba TO RS Janez Slapar in drugi na MORS ter v TO RS, so bili pridobljeni zakonito in pregledno na samem MORS.

To je še en dokaz več, kako nezakonito in škodljivo za državo ter državne organe je ves čas deloval Janez Janša, ki si je ob takih predsednikih vlade, kot so bili Peterle, Drnovšek in leta 2000 Andrej Bajuk, dovolil kot obrambni minister številne nekaznovane nezakonitosti in zlorabe položaje v škodo vseh nas, privatizacijo in politizacijo celotnega obrambnega resorja.

Ob vsem tem je paradoksalno tudi to, da je v skladu s pozitivno zakonodajo Slovenije po osamosvojitvi Boštjan Poklukar res »udeleženec vojne za Slovenijo« - toda kot pripadnik JLA na nasprotni strani in je, kot to radi poudarjajo nekateri v Sloveniji, Boštjan Poklukar leta 1991 bil kot poklicni pripadnik JLA pravzaprav »okupator Slovenije!«

Na predstavitveni strani MNZ za ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja namreč piše, da je bil Poklukar udeleženec »vojne za Slovenijo« in zaradi tega odlikovan s spominskim znakom Stražnice 1991, to pa je znak, ki bi naj pomenil, da je bil udeleženec na strani TO v napadih na stražnice in blokadah stražnic JLA v času sovražnosti 27.6.1991 – 7.7.1991.

Glede na vse pričujoče dokumente je to očitna laž Poklukarja.

Trdi, da je "udeleženec vojne za Slovenijo" vendar ni veteran!
Trdi, da je "udeleženec vojne za Slovenijo" vendar ni veteran! Celo iz njegove očitno antidatirane odločbe za zaposlitev izhaja, da je prestopil na zadnji dan "vojne za Slovenijo". Kdaj se je in proti komu potemtekem sploh torej boril ta "udeleženec vojne za Slovenijo", kot se notranji minister predstavlja na spletni strani MNZ-ja, katerega medalje in osamosvojitvene napore je ob imenovanju izpostavil tudi Robert Golob? Kako si lahko udeleženec vojne, če se vojski pridružiš 11 dni po koncu vojne, v resnici pa celo več kot mesec dni zatem? Očitno je Poklukar zavedel tudi predsednika vlade, ki je ob potrditvi Poklukarja za ministra v državnem zboru namreč izjavil: "Funkcija notranjega ministra je tako pomembna, da si zasluži dodatno obrazložitev. Boštjan Poklukar je v Slovenski vojski zaposlen od leta 1991 in je prejel množico medalj, a to ni dovolj za vse, da bi poslušali o njegovih zaslugah za slovensko osamosvojitev," kot se je predsednik vlade Robert Golob med obrazložitvijo svojega predloga kandidata za ministra obregnil ob odhajajoče poslance SDS-a, ki niso želeli biti navzoči ob njegovi potrditvi.

To je tudi čas, ki se priznava kot obdobje vojne za Slovenijo, za čas sovražnosti, saj je bila s 7.7.1991, s podpisom Brionske deklaracije ta sovražnost med Republiko Slovenijo in JLA končana in zaključena.

To, da je Boštjan Poklukar leta 1991 bil poklicni pripadnik JLA v Sloveniji in to v času sovražnosti 27.6.1991 do 7.7.1991, je dejstvo, ki ga Poklukar skriva in prikriva že 33 let!

To je še en dokaz več, kako nezakonito in škodljivo za državo ter državne organe je ves čas deloval Janez Janša, ki si je ob takih predsednikih vlade, kot so bili Peterle, Drnovšek in leta 2000 Andrej Bajuk, dovolil kot obrambni minister številne nekaznovane nezakonitosti in zlorabe položaje v škodo vseh nas, privatizacijo in politizacijo celotnega obrambnega resorja.

Poklukar tega zelo pomembnega podatka v svojih predstavitvah, navajanjih o sebi nikjer niti ne omenja!

V resnici gre še za eno neverodostojno prikrivanje Boštjana Poklukarja saj po nobenem datumu iz dokumentov iz kadrovske evidence ni bilo možno, da bi v času vojne za Slovenije 27.6.1991 – 7.7.1991, Poklukar bil v TO, saj tudi, če bi res prestopil iz JLA dne 18.7.1991 v TO,  bi to še vedno bilo 11 dni po končanju sovražnosti – vojne.

Glede na Poklukarjevo prošnjo za zaposlitev v TO z dne 19.8.1991, pa izhaja, da Poklukar kot poklicni pripadnik JLA ni prestopil dne 18.7.1991, to je na zadnji dan možnega prestopa iz JLA v TO RS in da Poklukar ni bil udeleženec vojne za Slovenijo kot pripadnik teritorialne obrambe Republike Slovenije.

Boštjan Poklukar je lahko bil po teh dokumentih udeleženec vojne za Slovenijo samo kot poklicni pripadnik JLA in to na strani JLA proti Sloveniji!

Da je temu res tako dokazuje dejstvo, da Poklukar po dostopnih podatkih nima statusa veterana vojne za Slovenijo!

To smo preverili tudi na upravni enoti Radovljica, kjer bi lahko glede na naslov prebivanja Poklukarja takrat ta tej upravni enoti uveljavljal status vojnega veterana na podlagi zakona o vojnih veteranih.

Poklukar sam pa tudi na ta vprašanja glede udeležbe v vojni za Slovenijo, kljub večkratnim pozivom in zahtevam - noče odgovarjati.

Glede na vse zapisano bi bilo edino prav, če bi Boštjan Poklukar kot sedanji minister za notranje zadeve v Golobovi vladi takoj odstopil s svojega položaja, saj mora minister za notranje zadeve biti moralno neoporečna oseba, kredibilna in verodostojna za mesto visokega funkcionarja vlade, še posebej kot politika, ki na tem položaju vodenja notranjega resorja skrbi za zakonitost in strokovnost dela policije ter za varovanje ljudi ter njihovega premoženja.

Na predstavitveni strani MNZ za ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja namreč piše, da je bil Poklukar udeleženec »vojne za Slovenijo« in zaradi tega odlikovan s spominskim znakom Stražnice 1991, to pa je znak, ki bi naj pomenil, da je bil udeleženec na strani TO v napadih na stražnice in blokadah stražnic JLA v času sovražnosti 27.6.1991 – 7.7.1991. Glede na vse pričujoče dokumente je to očitna laž Poklukarja. V resnici gre še za eno neverodostojno prikrivanje Boštjana Poklukarja, saj po nobenem datumu iz dokumentov iz kadrovske evidence ni bilo možno, da bi v času vojne za Slovenije 27.6.1991 – 7.7.1991, Poklukar bil v TO, saj tudi, če bi res prestopil iz JLA dne 18.7.1991 v TO, bi to še vedno bilo 11 dni po končanju sovražnosti – vojne.

Minister za notranje zadeve mora biti vzor policistom in državljanom kot pošten, pravičen, državni funkcionar, ki je zmeraj na strani načelnosti, preglednosti in zakonitosti.

Iz objavljenih dokazov pa izhaja, da je Boštjan Poklukar zavajal javnost, ko javnosti ni razkril vse resnice o tem, kje je bil zaposlen 1991 in kako naj bi »prestopil« v TO, kar se mu je lahko posrečilo le s pomočjo Janše, Slaparja in drugih odgovornih v MORS in v TO leta 1991, glede na njegovo lastnoročno napisano in podpisano prošnjo za zaposlitev v teritorialni obrambi z dne 19.8.1991.

To tudi pomeni, da je bil Boštjan Poklukar v resnici nezakonito zaposlen leta 1991 v MORS od 19.7.1991 dalje, na delovno mesto v teritorialni obrambi pa je, kot lahko sklepamo na podlagi dokumentacije, prišel očitno z lažmi o prestopu iz JLA, in z lažmi, da je bil udeleženec vojne za Slovenijo na slovenski strani.

Poklukar je očitno, skupaj z odgovornimi v MORS in v TO RS, lažiral ključne podatke, pomembne za zaposlitev v MORS kot poklicni pripadnik JLA, saj glede na razpoložljive dokumente potrdilo o prestopu iz JLA z dne 18.7.1991, to je zadnji dan možnosti za prestop, ne bi smelo biti izdano..

Na podlagi leta 1991 veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov s področja državne uprave in obrambe, Poklukar na podlagi pridobljenih dokumentov ne bi smel biti zaposlen v TO z odločbo ministrstva za obrambo z dne 17.7.1991.

Bi minister Boštjan Poklukar zaradi lažiranja svoje vloge v vojni za Slovenijo in zaposlitve moral odstopiti?

Zaradi teže vseh nasprotujočih dejstev in razpoložljivih dokumentov ter okoliščin kršitev zakonodaje in zaradi očitno antidatirane, neverodostojne zaposlitve Boštjana Poklukarja v ministrstvu za obrambo, z očitno datumsko neveljavno odločbo z dne 17.7.1991, bi bilo edino prav, če bi Boštjan Poklukar takoj odstopil z mesta notranjega ministra!

Naše delo na Insajder.com z donacijami omogočate bralci.

Delite članek