REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Kulturniki očitajo ministru Simonitiju ogrožanje delovnih mest, muzej osamosvojitve, nestrokovnost in negospodarnost

Kulturniki očitajo ministru Simonitiju ogrožanje delovnih mest, muzej osamosvojitve, nestrokovnost in negospodarnostPohojsajmo filme? Vir: Twitter

Zaposleni v kulturi kritizirajo številne sporne poteze kulturnega ministra Vaska Simonitija.

V zadnjem času je pozornost vzbudil predvsem nov projekt muzeja osamosvojitve, za katerega si zelo prizadeva zaradi nepravilnosti nedavno razrešena Andreja Valič Zver.

Pismo objavljamo v celoti.

Zaradi zavlačevanja pri obravnavanju vlog za status samozaposlenih v kulturi ogrožate eksistenco številnih prekarnih delavk in delavcev v kulturi.

»Spoštovani gospod minister, prof. dr. Vasko Simoniti,

od marca, ko ste nastopili mandat, je področje kulture močno prizadela epidemija koronavirusa, dodatno pa ste ga prizadeli tudi z odločitvami na Ministrstvu za kulturo, ki ogrožajo živo kulturo, kulturno dediščino, strokovnost in avtonomnost delovanja organov odločanja in kulturnih ustanov.

1. OGROŽANJE DELAVK IN DELAVCEV TER NEVLADNIH ORGANIZACIJ V KULTURI

Zaradi zavlačevanja pri obravnavanju vlog za status samozaposlenih v kulturi ogrožate eksistenco številnih prekarnih delavk in delavcev v kulturi. Ti so v času epidemije že tako v težkem položaju in brez zagotovila prihodkov, zato bi kot kulturni minister morali skrbeti zanje nadvse zavzeto in odgovorno.

Z neizplačevanjem pogodbenih obveznosti ter dolgotrajnimi postopki izdajanja pogodb ogrožate kulturno in umetniško produkcijo, delovanje in obstoj številnih kulturnih organizacij in spet posledično tudi eksistenco sodelujočih. V nizu škodljivih potez, ki ste jih sprejeli, je tudi poziv nevladnim organizacijam z Metelkove 6 k izselitvi. Gre za organizacije, ki zasedajo prostore na navedenem naslovu legalno in legitimno, ter delujejo v javnem interesu in pomembno prispevajo k slovenski kulturi, umetnosti, raziskovanju in izobraževanju.

Številne v svojih prostorih skrbijo tudi za specializirane knjižnice in hranijo dragocene arhive, ki so pomemben del naše kulturne dediščine.

Metelkova Mesto
Ustanovitev Muzeja osamosvojitve razumemo kot ideološki projekt v korist trenutne vladajoče garniture in ne kot dejanja, ki bi bilo v korist izboljšanja položaja kulture v Sloveniji, so zapisali v pismu. Vir: Twitter

2. NEUPOŠTEVANJE STROKE IN STROKOVNOSTI

Zaradi sprememb, ki jih uvajate v Pravilnik o strokovnih komisijah Ministrstva za kulturo, zmanjšujete avtonomnost in strokovnost teh komisij ter s tem ogrožate vrhunskost in demokratičnost kulturne in umetniške produkcije.

Zaradi sprememb, ki jih uvajate v Pravilnik o strokovnih komisijah Ministrstva za kulturo, zmanjšujete avtonomnost in strokovnost teh komisij ter s tem ogrožate vrhunskost in demokratičnost kulturne in umetniške produkcije.

Nižanje števila članov komisij na 3–5 (s trenutnih 5–7), vključevanje predstavnikov ministrstva (do dva predstavnika ministrstva, kar v primeru 3-članske komisije pomeni večino glasov) ter oblikovanje komisij ne na osnovi javnega razpisa, pač pa na povabilo ministra, ne zagotavljajo učinkovitejšega in strokovnejšega dela komisij, temveč predvsem odpirajo možnosti za politične odločitve.

Podobno lahko ugotavljamo ob nedavnih postopkih izbora direktorjev nacionalnih kulturnih institucij (MAO, MG, SEM, NMS). Z neupoštevanjem strokovnih kriterijev, delovnih referenc in s spremembami ustanovitvenih aktov nacionalnih kulturnih institucij, kar vse olajšuje kadrovanje politično sprejemljivejših kandidatov, ogrožate kakovostno in mednarodno vpeto delovanje številnim javnim zavodom ter povzročate naši državi resno ekonomsko in simbolno škodo.

3. NEODGOVORNO GOSPODARJENJE IN MUZEJ OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE

Z odločitvijo za ustanovitev Muzeja osamosvojitve Slovenije, za kar je vlada v predlogu proračuna za leto 2022 prerazporedila sredstva v proračunu kulturnega resorja, ogrožate delovanje obstoječih kulturnih programov.

Z odločitvijo za ustanovitev Muzeja osamosvojitve Slovenije, za kar je vlada v predlogu proračuna za leto 2022 prerazporedila sredstva v proračunu kulturnega resorja, ogrožate delovanje obstoječih kulturnih programov.

Ustanavljanje Muzeja osamosvojitve Slovenije, ob tem da nekateri podobni muzeji, na primer Muzej novejše zgodovine Slovenije, že pokrivajo ta del zgodovine in da je kulturni resor v proračunu za 2022 že utrpel nižanje sredstev, razumemo kot ideološki projekt v korist trenutne vladajoče garniture in ne dejanja, ki bi bilo v korist izboljšanja položaja kulture v Sloveniji, kar od vas kot skrbnika kulturnega resorja pričakujemo.

Podpisani odločno nasprotujemo tovrstnemu delovanju, ki izvaja kulturi škodljive poteze ter ogroža same nosilce kulturne in umetniške dejavnosti – od samozaposlenih, prek nevladnih organizacij do javnih zavodov. Zato vas pozivamo, da prisluhnete strokovnjakom in zainteresirani javnosti ter začnete končno delovati dialoško, konstruktivno in v dobro področja, ki ga predstavljate in ste zanj odgovorni.


Podpisniki – organizacije:
Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Slovensko etnološko in antropološko združenje KULA
Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
DKAS – Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Landezine – društvo za promocijo krajinske arhitekture
Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU
SED – Slovensko etnološko društvo
Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo
Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana
Forum Ljubljana
Oddelek za antropologijo in kulturne študije, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem
Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU
GLOSA – Sindikat kulture in narave Slovenije
Društvo Asociacija
Oddelek za kulturologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
SUZD – Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo
UGM – Umetnostna galerija Maribor
Fundacija Brumen
Skupnost muzejev Slovenije
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
ICOM Slovenija, Mednarodni muzejski svet
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
IPoP – Inštitut za politike prostora
Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Slovensko muzikološko društvo
ZKDS – Zveza kulturnih društev Slovenije
CONA – Zavod za procesiranje sodobne umetnosti
Združenje Aufhebung
KUD Anarhiv
Culturemaker, Zavod za razvoj in vodenje kulturnih projektov
Projekt Atol
DGKTS – Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije
ZDUS – Združenje dramskih umetnikov Slovenije
Maska, Zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Umetniško društvo Nomad Dance Academy Slovenija
Društvo za sodobni ples Slovenije
Katedra za analitsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
Filozofski inštitut, ZRC SAZU
AGRFT – Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Univerza v Ljubljani
Društvo Ljudmila
Ustanova Fundacija Sonda in GT22
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije
Moderna galerija, Ljubljana
DAL – Društvo arhitektov Ljubljana
Kulturno-umetniško društvo Moment
Glasbeno društvo Saksofonija
Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Ljubljana
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
Društvo likovnih umetnikov Ljubljana
DSFTP – Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev
Hiša! Društvo za ljudi in prostore
Visokošolski sindikat Slovenije
Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev
Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk
DOS – Društvo oblikovalcev Slovenije
DUM društvo umetnikov
Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU
Slovensko mladinsko gledališče
Društvo za razvoj filmske kulture
Zavod Pekarna Magdalenske mreže
Zavod MARS Maribor
AVA – Akademija za vizualne umetnosti
Kunsthisterik – Društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije
Glasbenonarodopisni inštitut, ZRC SAZU
Cirkulacija 2, Društvo za interdisciplinarnost, samoprodukcijo in cirkulacijo sodobne umetnosti
Zavod Aksioma

Podpisniki – posameznice in posamezniki:
1. izr. prof. dr. Beti Žerovc, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
2. red. prof. dr. Božidar Jezernik, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
3. Urška Jurman, Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo
4. asist. dr. Martina Malešič, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
5. red. prof. dr. Tine Germ, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
6. doc. dr. Rebeka Vidrih, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
7. doc. dr. Neža Čebron Lipovec, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
8. izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget, FHŠ UP
9. Mitja Šuštar, Glosa - Sindikat kulture in narave Slovenije
10. izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer, UP FHŠ - Oddelek za antropologijo in kulturne študije
11. prof. mag. Tadej Glažar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
12. doc. dr. Gašper Cerkovnik, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
13. izr. prof. dr. Gregor Kovačič, UP Fakulteta za humanistične študije
14. red. prof. Karin Košak, Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
15. red. prof. Žiga Kariž, Oddelek za slikarstvo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
16. Tibor Mihelič Syed, Slovensko mladinsko gledališče
17. Tomaž Brejc, umetnostna zgodovina, likovna kritika
18. doc. dr. Petja Grafenauer, ALUO, Univerza v Ljubljani
19. Betka Bizjak Kotnik, GD Saksofonija
20. dr. Jerneja Ferlež, etnologinja
21. Jaka Repič, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
22. red. prof. Boštjan Botas Kenda, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
23. prof. Alen Ožbolt, Oddelek za kiparstvo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
24. Ivan Šprajc, ZRC SAZU
25. Rajko Muršič, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
26. izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
27. dr. Cvetka Požar, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
28. prof. dr. Ernest Ženko, Oddelek za medijske študije, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem
29. red. prof. Radovan Jenko, ALUO UL
30. Urša Černič, Filozofska fakulteta
31. Tina Ivnik, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
32. Anja Zorko, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
33. Pia Brezavšček, urednica revije Maska in www.neodvisni.art
34. prof. Jože Barši, Oddelek za kiparstvo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
35. Saša Nabergoj, Loški muzej Škofja Loka
36. izr. prof. dr. Dan Podjed, ZRC SAZU in Univerza v Ljubljani
37. Meta Štular - Kulturne in kreativne industrije ter kulturna dediščina
38. Urška Krivograd, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
39. prof. Marija Jenko, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
40. Mika Cimolini, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
41. Anka Štular, samostojna kulturna delavka – oblikovalka
42. prof. mag. Matjaž Drevenšek, Akademija za glasbo UL
43. doc. dr. Alenka Bartulović, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, FF, Univerza v Ljubljani
44. dr. Karmen Medica, Fakulteta za humanistiko, Koper
45. Matjaž Počivavšek, ALUO, oddelek za kiparstvo
46. Tanja Zorn Grželj, oblikovanje oblačil
47. Tomaž Furlan, Oddelek za kiparstvo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
48. izr. prof. Sašo Sedlaček, Akademija za likovno umetnost, Univerza v Ljubljani
49. red. prof. dr. Maja Godina Golija, ZRC SAZU in Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
50. Darko Golija, umetnik in red. prof. na Univerzi v Mariboru
51. Ana Svetel, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
52. Katarina Brešan, Goriški muzej
53. Liza Stančič, ZRC SAZU
54. doc. Petja Zorec, Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, OTGO, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
55. izr. prof. mag. Ksenija Čerče, ALUO, Oddelek za slikarstvo
56. Špela Čonč, ZRC SAZU
57. Duba Sambolec, umetnica & prof. vizualne umetnosti
58. Marko Juvan, Literarne vede, ZRC SAZU
59. David Kožuh, Goriški muzej
60. Kaja Brecelj, UL, FF, Oddelek za romanske jezike in književnosti
61. Vlado Kotnik, Oddelek za medijske študije, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem
62. Andreja Hočevar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
63. prof. dr. Tanja Petrović, ZRC SAZU
64. Vito Hazler, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL
65. Sanja Cukut Krilić, ZRC SAZU
66. Janez Janša, Maska
67. Lidija Tavčar, muzejska svetnica v pokoju
68. Miran Mohar, doc. in prodekan na AVA Akademiji za vizualne umetnosti, Ljubljana
69. Boštjan Drinovec, ALUO, UL
70. Barbara Čeferin, Galerija Fotografija
71. Dr. Ivanka Počkar, etnologinja, muzejska svetnica v pokoju
72. Maja Vardjan, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
73. Iztok Skok, oblikovanje
74. Iza Skok, samostojna kulturna delavka, filmska režiserka in plesalka
75. Zmago Lenárdič, ALUO, Oddelek za slikarstvo
76. izr. prof. dr. Petra Čeferin, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
77. Tomo Stanič, Akademija za likovno umetnost, UL
78. Robert Černelč, Oddelek za slikarstvo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
79. Rok Vevar, samozaposlen na področju kulture
80. Andraž Jež, Literarne vede, ZRC SAZU
81. Lucija Mandić, ZRC SAZU
82. Amelia Kraigher, Založba /*cf. - Zavod za založniško in raziskovalno dejavnost
83. Tomaž Grom, Zavod Sploh
84. Vesna Tripković, Pionirski dom Center za kulturo mladih
85. Primož Petkovšek, samostojni kulturni delavec
86. Boris Beja, samozaposlen v kulturi, Pionirski dom
87. Borut Savski, Stefan Doepner, Cirkulacija 2, Društvo za interdisciplinarnost, samoprodukcijo in cirkulacijo sodobne umetnosti
88. Bojan Ažman, Založništvo
89. Sarah Lunaček, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, UL
90. Bojan Gorenec, slikar
91. Manca Račič, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
92. Urška Comino, samozaposlena v kulturi
93. doc. dr. Jernej Habjan, Univerza Princeton in ZRC SAZU
94. prof. dr. Renata Salecl, filozofinja in sociologinja
95. Uršula Berlot Pompe, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
96. dr. Marko Zajc, Inštitut za novejšo zgodovino
97. Sebastijan Horvat, Oddelek za gledališče, Agrft, UL
98. Bojan Baskar, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
99. Dr. Tadej Praprotnik, Oddelek za medijske študije, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem
100. Marcela Okretič, Samozaposlena v kulturi
«

Podpora javnemu pismu institucij ter posameznikov in posameznic še vedno prihaja.

Podpisi so dostopni na spletni povezavi: https://forms.gle/YTYSNryqftaa4y397

(Oprema pričujoče izjave je redakcijska.)

Delite članek