REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Javnost ni naklonjena financiranju zasebnega šolstva, DS ima slab ugled

Javnost ni naklonjena financiranju zasebnega šolstva, DS ima slab ugled

Skoraj polovica vprašanih v tokratni javnomnenjski raziskavi Dela se zavzema za ukinitev državnega sveta. Je pa na dobrem glasu javno šolstvo, prav tako javnost ni naklonjena financiranju zasebnega šolstva v celoti.

Na vprašanje, kakšno vlogo ima državni svet v slovenski ustavnopravni ureditvi je 40 odstotkov anketirancev odgovorilo, da nepomembno, pomembno vlogo pa ima za 23 odstotkov vprašanih. Neopredeljenih je bilo 26 odstotkov.

Največ vprašanih, 47 odstotkov, meni, da bi bilo treba državni svet ukiniti, po mnenju 32 odstotkov pa bi ga bilo treba reorganizirati. Le šest odstotkov jih podpira sedanjo obliko.

Največ vprašanih, 47 odstotkov, meni, da bi bilo treba državni svet ukiniti, po mnenju 32 odstotkov pa bi ga bilo treba reorganizirati. Le šest odstotkov jih podpira sedanjo obliko.

V anketi so tudi preverili, kakšna stališča ima slovenska javnost o šolstvu nasploh in s tem povezanim financiranjem. Ko so jih vprašali, ali naj država v celoti financira javno šolstvo, ni nobene dileme, več kot 90 odstotkov jih temu pritrjuje. Slika se spremeni pri zasebnem šolstvu: le dobra petina jih meni, da bi morala država v celoti financirati zasebne šole, tretjina pa jih je za rešitev, da bi jih financirali le delno. Najmočnejšo skupino predstavljajo anketiranci (41 odstotkov), ki menijo, da zasebnega šolstva sploh ne bi smeli financirati z javnimi sredstvi.

Splošna javnost ima sicer relativno dobro mnenje o javnem šolstvu. Skoraj polovica vprašanih ima o javnem šolstvu dobro mnenje, skoraj 40 odstotkov jih daje javnemu šolstvu povprečno oceno, le dobra desetina meni, da je javno šolstvo slabo.

Da javnost zaupa v javno šolstvo, potrjuje tudi vprašanje, v katero šolsko institucijo bi vpisali svojega otroka - zasebno ali javno: tri četrtine anketiranih je odgovorilo, da bi svojega otroka vpisali v javno šolo, slaba petina pa v zasebno šolo.

Da javnost zaupa v javno šolstvo, potrjuje tudi vprašanje, v katero šolsko institucijo bi vpisali svojega otroka - zasebno ali javno: tri četrtine anketiranih je odgovorilo, da bi svojega otroka vpisali v javno šolo, slaba petina pa v zasebno šolo.

Spletno anketo je med 22. in 24. novembrom na vzorcu 530 anketirancev opravil oddelek za tržne raziskave Delo Stik.