REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Dr. Boštjan Aver, Slopak: »Z integriteto, sodelovanjem in povezovanjem do okoljskih ciljev«

Dr. Boštjan Aver, Slopak: »Z integriteto, sodelovanjem in povezovanjem do okoljskih ciljev«Dr.Boštjan Aver, Slopak: Vedno z mislijo na okolje

Slopak je nedavno praznoval 20 let obstoja.

Kot najstarejša družba za ravnanje z odpadno embalažo, že dve desetletji ohranja kakovostno delo na področju embalaže.

Družbo Slopak so leta 2002 ustanovile slovenske gospodarske družbe z namenom, da zagotovijo izpolnjevanje okoljskih obveznosti z medsebojnim nadzorom ter ne glede na tržno vrednost embalaže, kar jo po besedah dr. Boštjana Averja, že pri izvoru nastanka razlikuje od drugih konkurenčnih družb.  

Aver k temu dodaja, da je Slopak edina družba za ravnanje z odpadno embalažo, ki deluje po načelu nedobičkonostnosti, kar pomeni, da morebitni dobiček vračajo nazaj v sistem.

Le z okoljskimi trajnostmi pobudami bomo pripomogli k varovanju našega okolja in  izboljšanju prihodnosti človeške blaginje", meni doc. dr. Boštjan Aver, direktor družbe za ravnanje z odpadno embalažo Slopak, ki jo uspešno vodi že drugo leto.  

»Zavedamo se, da smo del skupnosti, zato del sredstev namenjamo v ozaveščevalne aktivnosti za  dvig trajnostnih kompetenc vseh delelžnikov. Kot člani organizacij EXPRA IN PRO Europe ter s tem nosilci eksluzivne pravice uporabe okoljskega znaka Zelena pika v Sloveniji, aktivno sodelujemo in povezujemo znanje s tujimi podjetji na področju embalaže, kar nam prinaša novo znanje za  naše strokovno delovanje,« dodaja Aver.

Dejavnost Slopaka je neločljiva povezana z okoljem.

Z zbiranjem predelavo in recikliranjem embalažnih in neembalažnih izdelkov, omogoča vračanje sekundarnih surovin v proizvodnjo novih izdelkov in pomembno prispeva k zmanjšanju okoljskih obremenitev in prihranke pri novih virih.

»S tem, ko skrbimo, da je življenjski krog izdelkov sklenjen, smo eden ključnih deležnikov krožnega gospodarstva. Tako naše delovanje nosi odgovornost, do naših zavezancev kot ostalih deležnikov v skupnosti. V prvem primeru naše delovanje poteka na način, da slovenskim in tujim podjetjem nudimo izpolnjevanje zakonskih obveznosti na ekonomsko razumen, družbeno sprejemljiv in okoljsko učinkovit način. Govorim o proizvajalčevi razširjeni odgovornosti, ki je eden ključnih konceptov modernega upravljanja z odpadki in viri, pravno podlago za sistemsko  izvajanje pa nudi Zakon o varstvu okolja,« ugotavlja direktor družbe Slopak Boštjan Aver.

Slopak
Slopak ozavešča ljudi o velikem pomenu recikliranja tudi na velikih športnih prireditvah, kjer nastajajo večje količine odpadne embalaže.

Okoljski cilji predelave in recikliranja odpadne embalaže narekujejo najmanj 65 odstotkov odpadne embalaže do leta 2025 in do 2030. Prav tako je konec leta 2022  v veljavo stopila Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki izhaja iz Direktive 2019/904, poznana tudi kot SUP Uredba.  

Aver je prepričan da se bo pomen razširjene odgovornosti proizvajalca kot dela krožnega gospodarstva v prihodnje verjetno le še povečeval.

Kot pomembno dejstvo, ki bo odločilno vplivalo tudi na poslovanje, izpostavlja vse bolj strogo okoljsko regulativa EU.  Proizvajalci  prevzemajo nove naloge in obveznost in odgovornost proizvajalcev postaja del celotne koorporativne odgovornosti.

Dejavnost Slopaka je neločljiva povezana z okoljem...Slopak je edina družba za ravnanje z odpadno embalažo, ki deluje po načelu nedobičkonostnosti, kar pomeni, da morebitni dobiček vračajo nazaj v sistem.

To pomeni načrtovanje za trajnost, ponovno uporabo, predelavo in recikliranje, z namenom, da izdelki, komponente in material krožijo v gospodarstvu.

»Družba Slopak je pridobila  odločbo, ki jo določa kot Nosilca skupnega načrta  za SUP proizvode. Poleg vključitve v embalažno shemo, proizvajalcem omogočamo, da preko preko nas izpolnijo vse obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja po SUP Uredbi. Naj poudarim, da z inovativnimi rešitvami, znanjem ter spoštovanjem vseh zakonskih zahtev, vsem strankam zagotavljamo visok standard storitev in učinkovito izpolnjevanje obveznosti,« dodaja Aver.

Baliran aluminij
Baliran aluminij - ponovna uporaba zaradi drage energije vse bolj dragocenega alumijija niža stroške in omogoča čistejše okolje.

Zaradi razširjenega prepričanja, da je prihodnost v trajnostni naravnanosti, se bo uspešnost podjetij vse bolj merila z razmerjem med poslovno uspešnostjo in doseganjem okoljskih ciljev. Slopak je po besedah njenega direktorja izrazito vpet v širšo in lokalno skupnost zato meni, da bodo le z sodelovanjem in povezovanjem prispevali h gospodarstvu, družbi in okolju.

Pri Slopaku se zavedamo naše vloge v skupnosti in s tem odgovornosti,  zato  želimo z našim znanjem  in strokovnostjo, graditi bolj trajnostno družbo.  

»Pri Slopaku se zavedamo naše vloge v skupnosti in s tem odgovornosti,  zato  želimo z našim znanjem  in strokovnostjo, graditi bolj trajnostno družbo. Med cilji visoko postavljamo  ozaveščanje in informiranje splošne javnosti o pomenu pravilnega ločevanja odpadkov in njihovi ponovni uporabi, zmanjševanju smetenja ter spodbujanje k trajnostnem načinu življenja in krožni ekonomiji.

Zato redno sodelujemo na različnih  športnih in drugih dogodkih, kjer motiviramo udeležence k odgovornemu ravnanju z odpadki. Šport povezuje, navdihuje in vzgaja v vseh dimenzijah zdravega življenjskega sloga- tudi v pravilnem vedenju do našega okolja in v končni konsekvenci našega zdravja. Verjamem, da bomo vsi skupaj z okoljskimi trajnostmi pobudami pripomogli k izboljšanju prihodnosti človeške blaginje,« sklene svoje razmišljanje direktor družbe Slopak dr. Boštjan Aver.

 

Naše delo na Insajder.com z donacijami omogočate bralci.

Delite članek