REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Ali bo parkiranje, tako v garažnih hišah in na prostem, dražje v Ljubljani?

Ali bo parkiranje, tako v garažnih hišah in na prostem, dražje v Ljubljani?

Ljubljanski mestni svetniki bodo kmalu odločali tudi o povišanju parkirnine v dveh garažnih hišah (Kongresni trg in Kozolec), kot na parkiriščih na prostem (v obeh conah).

Če bo predlog javnega podjetja LPT sprejet, načrtujejo povečanje prihodka za dobre pol milijone evrov.

Zvišali bi ceno parkiranja v coni 1 na 80 centov na uro, medtem ko bi v coni 2 za uro plačali 60 centov. 

V skladu s predlogom bi tako zvišali ceno parkiranja v coni 1 iz sedanjih 70 na 80 centov na uro, medtem ko bi v coni 2 območja časovno omejenega parkiranja za uro plačali 60 centov (sedaj le 50).

Še višja podražitev bi bila pri parkiranju v garažni hiši Kongresni trg, kjer predlagajo dvig parkirnine (za prve tri ure) iz sedanjih 1,20 evra na 1,5 evra, kot tudi povišanje mesečne parkirnine za pravne osebe – iz 200 na 220 evrov.

Parkomat plačevanje parkirnega mesta
Vir: Insajder.com

Ista podražitev osnovne parkirnine se obeta tudi v garažni hiši Kozolec, za katero predlagajo tudi povečanje mesečnega zakupa, tako za fizične (iz 120 na 132 evrov) kot za pravne (iz 200 na 220 evrov). Podražitev parkiranja v obeh garažnih hišah pa ne bi prizadela abonente stanovalce, ki bi še vedno plačali 60 evrov za mesec parkiranja.

Obetajo se še povišanje mesečne parkirnine za večja parkirišča v Ljubljani in sicer na Petkovškovem nabrežju, Mirju, Tivoliju I in P+R Studenec; na teh parkiriščih bodo vozniki avtomobilov plačali 40 evrov (sedaj 36 evrov) za mesec dni parkiranja.

Iz povišanja parkirnin so izvzeli parkirišče v ŠRC Stožice, kjer lahko parkirajo cel dan za 1,2 evra (sistem P+R) oz. za isto ceno na uro preko dneva.

LPT ocenjuje, »da se bo s spremembo cene parkirnin na javnih parkirnih površinah mesečni prihodek iz naslova parkirnin, v kolikor bo zasedenost parkirnih površin enaka načrtovanim, povečal za 58.000 EUR oziroma v letu 2019, ob upoštevanju, da bo sprememba Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, uveljavljena s 1. 5. 2019 pa v višini 464.000 EUR. Sicer je višina prihodka lahko tudi drugačna, saj smo pri izračunu izhajali iz enakega fizičnega obsega.«

Razlog za povišanje parkirnin pa bi bilo »spodbujanje uporabe javnega prometa«.

Razlog za povišanje parkirnin pa naj ne bi bila le želja po višjem prihodku, ampak »spodbujanje uporabe javnega prometa«. V Celostni prometni strategiji Mestne občine Ljubljana je tako zapisana vizija, »da se meščani in obiskovalci v mestno središče pripeljejo s kolesi, uporabijo javni prevoz ali pridejo peš«.

»Temu cilju sledijo tudi spremembe višine parkirnine nekaterih tarifnih razredov, ki sledijo cilju, da se zmanjšuje promet z osebnimi vozili v mestu,« so še zapisali pri LPT.

A medtem ko bi pričakovali, da bi hkrati znižanje cen javnega prevoza, bodo mestni svetniki hkrati odločali o podrazitvi vozovnic za avtobuse LPP.

Kot kaže je nova mestna strategija povečati cene storitev na vseh mestih, in ne izboljšati kvaliteto ter dostopnost svojih storitev.

Komentarji