REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Za hitrejše prostorsko načrtovanje skoraj 18 milijonov evropskih sredstev

Za hitrejše prostorsko načrtovanje skoraj 18 milijonov evropskih sredstevDenar Euro

Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je podprla program projektov eProstor, s katerimi želi pospešiti procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami. Za projekt bo namenjenih skupaj 22,4 milijona evrov, od tega bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 17,9 milijona evrov.

Kot so sporočili z vladne službe za razvoj, bodo v okviru programa petih projektov med drugim podprti ukrepi za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za prostorske in nepremičninske podatke v Sloveniji.

S programom projektov eProstor bodo tako pristojni optimizirali procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bodo vzpostavili elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin.

Za potrebe elektronskega poslovanja bodo skenirali arhive nepremičninskih evidenc, naredili bodo lokacijsko izboljšavo grafičnega dela zemljiškega katastra in zajeli podatke o pozidanih stavbnih zemljiščih.

V okviru eProstora bo prenovljeni sistem centralno upravljan iz glavnega urada ministrstva ter geodetske uprave. Kot so zapisali, bo zagotavljal e-poslovanje, vezano na prostorsko planiranje, gradnjo objektov in nepremičnine, tudi območnim geodetskim upravam in geodetskim pisarnam, pa tudi drugim resorjem državne in lokalne uprave s področja urejanja prostora, lokalnim skupnostim ter lastnikom nepremičnin po celotnem ozemlju Slovenije.

Delite članek