REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Skupina Petrol v polletju z nižjimi prihodki in večjim dobičkom

Skupina Petrol v polletju z nižjimi prihodki in večjim dobičkom

Skupina Petrol je prvo polletje sklenila z 1,7 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Kosmati dobiček se je povečal za pet odstotkov na 174,1 milijona evrov, EBITDA za šest odstotkov na 65,8 milijona evrov, čisti dobiček v višini 32 milijonov evrov pa je bil za 27 odstotkov višji.

Čisti prihodki matične družbe Petrol so se z 1,5 milijarde evrov v prvem lanskem polletju letos znižali na 1,4 milijarde evrov, bruto dobiček se je povečal za dobre tri milijone evrov na 125,8 milijona evrov, čisti dobiček pa se je s 15 milijonov evrov povečal na 20,8 milijona evrov, izhaja iz polletnega poročila, ki ga je Petrol danes objavil na Seonetu.

Skupina Petrol je 54 odstotkov denarnega toka iz poslovanja (EBITDA) realizirala z naftno-trgovsko dejavnostjo v Sloveniji. Na poslovanje naftnih trgovcev v Sloveniji so negativno vplivale prodajne cene naftnih derivatov, ki so bile zaradi visokih trošarin in drugih dajatev večinoma višje kot v sosednjih državah.

Dobre poslovne rezultate je skupina kljub zahtevnim gospodarskim razmeram dosegla na področju naftno-trgovske dejavnosti na trgih jugovzhodne Evrope, kjer je realizirala 22 odstotkov EBITDA.

Dobre poslovne rezultate je Petrol dosegel tudi pri energetski dejavnosti, ki postaja vedno pomembnejši del poslovanja in predstavlja 20 odstotkov EBITDA skupine. Štiri odstotke EBITDA je skupina realizirala z naftno-trgovsko dejavnostjo na trgih EU.

V prvih šestih mesecih je skupina prodala 1,5 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je 14 odstotkov več kot v prvem polletju lani. Prodaja zemeljskega plina je znašala 66,3 milijonov kubičnih metrov oz. tri odstotke manj, prodaja utekočinjenega naftnega plina pa se je povečala za 86 odstotkov na 69.200 ton.

Skupina Petrol je prodala tudi 7,6 teravatnih ur električne energije, kar je 18 odstotkov več kot v prvem lanskem polletju, ter 75.900 megavatnih ur toplote oz. štiri odstotke več.

S prodajo trgovskega blaga je Petrol v prvem polletju na ravni skupine ustvaril 245,4 milijona evrov prihodkov oz. tri odstotke več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Konec junija je skupina poslovala prek 484 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 314, na Hrvaškem 105, v BiH 36, v Srbiji in Črni gori po devet in na Kosovu 11.

S polletnim poslovanjem se je v četrtek seznanil nadzorni svet Petrola, ki mu predseduje Tomaž Kuntarič.