REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Skupina NLB v polletju z nižjim dobičkom

Skupina NLB v polletju z nižjim dobičkomNLB

Skupina NLB je v prvem polletju ustvarila 104,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 11 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. V NLB so padec dobička pripisali predvsem nižjemu sproščanju oslabitev in rezervacij za kreditna tveganja. Čisti skupni prihodki iz poslovanja so narasli za en odstotek na 243 milijonov evrov.

Čisti skupni prihodki iz poslovanja so narasli za en odstotek na 243 milijonov evrov.

Skupina je v prvem polletju sprostila oslabitve in rezervacije za kreditna tveganja v višini 15,6 milijona evrov, kar je 12,4 milijona evrov manj kot v enakem obdobju lani. Čisti obrestni prihodki so na letni ravni narasli za dva odstotka, prihodki iz naslova provizij in opravnin pa za pet odstotkov.

Na trgih jugovzhodne Evrope so vse bančne članice poslovale dobičkonosno in so k dobičku skupine pred davki prispevale 41 odstotkov.

Ob tem so v NLB izpostavili nadaljnje izboljšanje kakovosti kreditnega portfelja, ki se kaže v dodatnem znižanju bruto slabih posojil. Ta so glede na konec lanskega leta nižje za 92 milijonov evrov.

Delež slabih posojil se je zmanjšal na 8,3 odstotka, medtem ko je na podlagi EBA smernic mednarodno bolj primerljiv delež nedonosnih izpostavljenosti (količnik NPE) padel na 5,8 odstotka.

Delež slabih posojil se je zmanjšal na 8,3 odstotka, medtem ko je na podlagi EBA smernic mednarodno bolj primerljiv delež nedonosnih izpostavljenosti (količnik NPE) padel na 5,8 odstotka. Konec prvega polletja sta količnika kapitala (količnik najkvalitetnejšega lastniškega kapitala CET1 in količnik skupnega kapitala) skupine znašala 18,7 odstotka, kar presega zahtevane vrednosti.

S poslovnimi rezultati so se na današnji seji seznanili tudi nadzorniki NLB. Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročili komisij nadzornega sveta in v primerih, za katere je to potrebno, podal svoje soglasje.