REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Sava v polletju zvišala prihodke, znižala izgubo

Skupina Sava je v prvem polletju letos ustvarila 32,1 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je 4,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Izguba je znašala 5,7 milijona evrov, potem ko je bila v lanskem obdobju pri 14,8 milijona evrov. Turistični del, ki ustvari veliko večino prihodkov, je imel 850.000 evrov čistega dobička.

Skupina je imela 30,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je tri odstotke več kot v lanskem prvem polletju, in 1,9 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT) oz. 1,7 milijona evrov več kot v lanskem obdobju, kaže polletno poročilo, ki ga je danes objavila Sava.

Skupina Turizem je imela 31,3 milijona evrov prihodkov, nekaj manj kot štiri odstotke več kot v prvi polovici lanskega leta. EBIT je znašal 1,8 milijona evrov, s čimer je bil za 12,5 odstotka višji kot v lanskem obdobju. Čisti dobiček se je povečal s 490.000 na 851.000 evrov.

Družba Sava, ki je v prisilni poravnavi, je imela v polletju 6,3 milijona evrov izgube, pri čemer znesek vključuje vračunane zamudne obresti za prejeta posojila. Izguba konec lanskega prvega polletja je znašala 19,5 milijona evrov.

Družba čaka na glasovanje upnikov o potrditvi prisilne poravnave. Sava pravi, da bo po izglasovani prisilni poravnavi ponovno podjetje s pozitivnim kapitalom, z izvedbo predlaganega načrta finančnega prestrukturiranja pa bodo vzpostavljeni pogoji za dobičkonosnost skupine. Največji upniki so SDH in Kad, ki sta terjatve po nalogu vlade odkupila od DUTB, ter sklad York.

Družba Sava je danes ločeno objavila, da so se na drugi skupščini sešli imetniki obveznic Save z oznako SA03. Sklenili so, da se fiduciarja Abanka pooblasti za sklenitev in pristop k sporazumu o ustanovitvi konzorcija za skupno prodajo delnic, ki ga je predlagala družba Sava in v skladu s katerim najnižja prodajna cena za eno delnico Gorenjske banke ne more biti manj kot 298 evrov.

Imetniki obveznic so tudi soglašali, da stroški, povezani s prodajo delnic Gorenjske banke, dane v zavarovanje obveznosti iz obveznic SA03, bremenijo imetnike obveznic v sorazmerju z deležem delnic, ki jih bo imel posamezni prodajalec v vseh delnicah, ki bodo predmet prodaje, tudi v primeru neuspešne prodaje delnic.

Danes sprejeti sklep bo v celoti nadomestil sklep imetnikov obveznic, sprejet na skupščini 18. februarja letos, so še zapisali.