REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

NLB Skupina v prvem polletju z 69,5 milijona evrov dobička po davkih

NLB Skupina je v prvem polletju ustvarila 69,5 milijona evrov dobička po davkih, kar je 30 odstotkov več kot v prvi polovici lanskega leta. V prvih šest mesecih leta so z dobičkom poslovale vse banke iz skupine. Banka NLB je dobiček po davkih na letni ravni okrepila za 78 odstotkov na 71,2 milijona evrov.

S poslovnimi rezultati za prvo polletje se je danes seznanil nadzorni svet NLB, ki je potrdil tudi strategijo skupine do leta 2020, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz NLB. Ob tem so ocenili, da je k izboljšanemu poslovanju v največji meri pripomogel proaktiven pristop k prodaji.

Čiste obresti so v prvi polovici leta predstavljale 64 odstotkov vseh čistih prihodkov skupine in so znašale 156,7 milijona evrov. V primerjavi z enakim obdobjem lani so se znižale za osem odstotkov, predvsem zaradi enkratnega negativnega učinka zaradi prodaje paketa slabih posojil. Skupina je namreč uspešno prodala terjatve v dveh tranšah v bruto vrednosti pol milijarde evrov.

Medtem pa so čisti neobrestni prihodki na letni ravni narasli za 17 odstotkov na 86,4 milijona evrov. Najpomembnejši in najbolj stabilen neobrestnih prihodkov so čiste opravnine, ki so znašale 66,9 milijona evrov oz. 2,1 milijona evrov manj kot v prvi polovici leta 2015. Najmočnejši padec je bil zabeležen pri kartičnem poslovanju, predvsem zaradi izvajanja EU direktive na področju kartičnega poslovanja, so pojasnili v NLB.

Na ravni banke NLB so čiste obresti upadle za 19 odstotkov na 87,4 milijona evrov, čisti neobrestni prihodki pa so bili na leti ravni višji za osem odstotkov in so dosegli 61,9 milijona evrov. Oslabitve in rezervacije skupine so se na ravni skupine znižale 49 odstotkov na 21 milijonov evrov, pri banki NLB pa za 76 odstotkov na 10,2 milijona evrov.

Obrestna marža skupine se je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta znižala z 2,73 odstotka na 2,61 odstotka. Ugodnejše razmere na trgih jugovzhodne Evrope, kjer so strateške banke maržo povečale s 3,47 odstotka na 3,87 odstotka, so deloma nadomestile padec obrestnih marž v Sloveniji z 2,76 odstotka na 2,61 odstotka.

Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami se je pri NLB skupini med januarjem in junijem na letni ravni povišal za dva odstotka na 100,3 milijona evrov, medtem ko je pri banki NLB v enakem časovnem obdobju upadel za 19 odstotkov na 58,9 milijona evrov.

Obseg slabih posojil skupine se je v prvi polovici leta znižal za 146,3 milijona evrov in je konec junija znašal 1,75 milijarde evrov. Delež slabih posojil je padel za 1,4 odstotne točke na 17,9 odstotka.

Dobiček skupine pred davki se je na področju ključnih aktivnosti poslovanja - poslovanje s prebivalstvom, s ključnimi, srednje velikimi in malimi podjetji v Sloveniji ter poslovanje strateških družb na tujih trgih - povečal za 10,5 milijona evrov oz. 18 odstotkov glede na enako obdobje lani.

Stroški skupine so v polletju dosegli 142,8 milijona evrov in so bili za dva odstotka nižji kot v enakem obdobju lani. Rahlo povečanje stroškov dela je bilo kompenzirano z znižanjem administrativnih stroškov in amortizacije, so v NLB pojasnili v polletnem poročilu o poslovanju.

Kapitalska ustreznost skupine je ob polletju znašala 16,6 odstotka in je bila glede na konec leta 2015 višja za 0,4 odstotne točke.