REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Spet v šolo: Zadnje dni v avgustu je treba urediti še nekaj zadev

Spet v šolo: Zadnje dni v avgustu je treba urediti še nekaj zadev

V času, ko odštevajo še zadnje dni pred začetkom novega šolskega leta, morajo starši oziroma tisti, ki se šolajo, urediti še nekaj zadev, s katerimi uveljavljajo pravice iz javnih sredstev. Takšne so na primer oddaja vloge za pridobitev subvencionirane vozovnice, vloge za štipendijo ali vloge za podaljšanje pravice za znižano plačilo vrtca.

Dijaki in študenti bodo lahko vloge za subvencioniran javni prevoz oddajali od ponedeljka. Vlogo je mogoče dobiti na spletnem portalu subvencij potniškega prometa, ki ga upravlja ministrstvo za infrastrukturo, po izpolnitvi pa jo oddajo pri izvajalcih mestnega prometa.

Še pred tem morajo vlogo potrditi pri izobraževalni ustanovi ali pa ob oddaji priložiti potrdilo o šolanju. Cene subvencioniranih vozovnic sicer ostajajo enake kot v šolskem letu 2015/2016.

Je pa ministrstvo za subvencioniran javni prevoz letos pripravilo novo t. i. vozovnico Integriranega javnega potniškega prometa. Gre za enotno elektronsko vozovnico, ki jo lahko upravičenec uporablja za prevoz z vlakom, medkrajevnim avtobusom in tudi z mestnim avtobusom v Ljubljani in Mariboru.

V avgustu naj bi dijaki, študenti pa septembra, vložili vlogo za dodelitev državne štipendije, če želijo, da bodo ob izpolnjevanju pogojev začeli štipendijo prejemati z začetkom šolskega oz. študijskega leta.

Pozorni morajo biti tudi na roke za uveljavljanje Zoisovih in deficitarnih štipendij. Rok za oddajo vlog za dodelitev in za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije je 7. september za dijake in 7. oktober za študente. Tisti, ki štipendijo za deficitarne poklice že prejemajo, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje oddati do zadnjega dne v avgustu. Tisti, ki štipendijo pridobivajo na novo, pa morajo vlogo oddati do 20. septembra.

V avgustu je treba oddati tudi vlogi za subvencijo malice in subvencijo kosila v šoli, vendar morajo to na centru za socialno delo narediti le tisti, ki ne prejemajo otroškega dodatka ali državne štipendije. Pri vseh ostalih vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevajo uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

V zadnjih dneh avgusta se veliko staršem, ki imajo otroka v vrtcu, izteče rok za oddajo vloge za znižano plačilo vrtca. Po podatkih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti znižano plačilo vrtca trenutno uveljavlja 67.617 staršev (nekateri za več otrok), pri čemer konec avgusta ta pravica poteče 23.559 izmed njih. Ti morajo vlogo oddati znova.

Vlogo pa morajo do konca avgusta oddati tudi starši, katerih otroci gredo septembra prvič v vrtec. Veljavnost pravice do znižanega plačila vrtca je možno preveriti tudi s pomočjo spletne aplikacije na povezavi https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/

Na ministrstvu sicer že nekaj časa razmišljajo o uvedbi sistema, po katerem bi država sama preverila, katere pravice pripadajo posameznikom, in jim jih priznala brez oddajanja vlog. Na ministrstvu pravijo, da so glede omenjenega sistema pripravili potrebna vsebinska izhodišča, trenutno pa so na stopnji priprave potrebnih pravnih podlag in dokumentacije za izgradnjo ustrezne informacijske podpore.