REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Zavod Kengurujčki je bil nelegalen izvajalec varstva otrok

Zavod Kengurujčki je bil nelegalen izvajalec varstva otrok Rozman - otrok

Vodja sektorja za predšolsko vzgojo Vida Starič Holobar je na današnji novinarski konferenci izpostavila, da je zavod Kengurujčki, v katerem naj bi surovo in neprimerno ravnali z otroki, izvajal dejavnost varstva otrok na črno. Na tem naslovu je od leta 2015 sicer registrirana oseba, ki lahko varuje šest otrok, a je vsaj v petek tam ni bilo.

Starič Holobarjeva je pojasnila, da je dejavnost varstva otrok izvajal zavod, ki je sicer imel registrirano dejavnost varstva otrok, ni pa bil vpisan v razvid pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Znova je opozorila starše, naj se na ministrstvu pozanimajo o tem, ali so zavodi in zasebniki, ki jim dajejo otroka v varstvo, vpisani v razvid.

Inšpektorji imajo v Sloveniji ob prijavah nasilja v ustanovah praviloma veliko posluha za učitelje in vzgojitelje - saj so tudi inšpektorji praviloma nekdanji vzgojitelji in učitelji -  zato po ocenah nekaterih strokovnjakov in pedagogov ni presenetljivo razraščanje nasilja.

S podobnim nasvetom se je na starše preko Twitterja obrnil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. "Odločno obsojam nelegalne prakse na področju varovanja otrok in starše pozivam, naj pred vpisom otroka v zasebno varstvo pridobijo vse potrebne informacije. Na MIZŠ smo vam na voljo," je zapisal Pikalo.

Glavni inšpektor na inšpektoratu za šolstvo in šport Tomaž Rozman pa je ob tem dodal, da je možno za zavod registrirati cel kup dejavnosti, vprašanje pa je, katero dejansko izvaja. In če dejansko izvaja varstvo otrok, mora izvajalec izpolnjevati pogoje ministrstva za izobraževanje.

Na vprašanje o tem, ali pristojni preverjajo razkorak med seznamom tistih, ki imajo dejavnost varstva otrok registrirano, in tistih, ki so vpisani v razvid, pa je med drugim opozoril, da inšpektorji ob sedanjem številu ne morejo preverjati vsega. Inšpektorjev za šolstvo je sicer 11, operativnih pa je osem, je še pojasnil.

Starič Holobarjeva je sicer prepričana, da za primer Kengurujčki ni kriva sistemska napaka, pač pa zloraba zakona, ki "je lahko groba zavestna napaka". Dodala je še, da inšpektorji večkrat odkrijejo izvajalce, ki delajo na črno, saj se javno ponujajo staršem.

Na vprašanje, kdo nadzira zavode, ki delujejo na črno, je Rozman povedal, da lahko "vsak inšpektor vodi postopek, če zazna nepravilnosti".

Na vprašanje, kdo nadzira zavode, ki delujejo na črno, je Rozman povedal, da lahko vsak inšpektor vodi postopek, če zazna nepravilnosti.

Pojasnil je, da inšpektorat lahko izvaja redne in izredne nadzore. Redne izvajajo na podlagi vnaprejšnjega načrta, približno 40 na leto, izredne pa praviloma na podlagi pobude, pri čemer izredne nadzore praviloma opravijo nenapovedano.

V treh letih so na inšpektoratu izrekli 20 predlogov za izbris iz razvida oz. prepoved opravljanja dejavnosti, ker niso več izpolnjevali pogojev - ponavadi gre za neizpolnjevanje prostorskih in kadrovskih pogojev. Letos so dobili šest prijav glede varuhov na domu - v dveh primerih so izrekli prepoved opravljanja dejavnosti.

Niso pa pri varuhih dobili nobene prijave domnevnega nasilja. Letos so dobili 55 prijav domnevnega nasilja v vseh vrtcih, zasebnih zavodih in predvsem šolah skupaj. Letošnji primeri še niso zaključeni, statistika pa kaže, da je približno tretjina prijav upravičenih, je dejal Rozman.

Glede na to, da inšpektorat veliko prijav zaradi nasilja zavrže, kot da so neupravičene, saj ima veliko posluha za učitelje in vzgojitelje - saj so tudi inšpektorji praviloma nekdanji vzgojitelji in učitelji -  pa po ocenah nekaterih strokovnjakov in pedagogov tudi ni presenetljivo, da se nasilje v šolah in predšolskih  ustanovah v Sloveniji še vedno dogaja v tako nesprejemljivem obsegu.  

Rozman je pojasnil, da so inšpektorji v petek, ko jih je policija seznanila s prijavo, odšli na naslov Kengurujčkov, a tam naleteli na zaprta vrata prazne hiše. Zato bodo zdaj vodili postopek naprej v skladu s predpisi. "Dnevno smo v stiku s policijo, osebe, ki naj bi tam delovale, bodo primerno procesirane, kot tudi lastnik zasebnega zavoda," je povedal.

Zavodu sicer zaradi izvajanja dejavnosti na črno lahko izrečejo globo v višini 1000 evrov.

Rozman, ki na novinarski konferenci še ni imel vseh podatkov, je v pogovoru za Kanal A popoldne pojasnil, da so inšpektorji zavod Kengurujčki obiskali že leta 2015. V nadzoru so ugotovili, da ne opravlja dejavnosti varstva otrok, pač pa ima za to pogodbe s štirimi podizvajalci. Ena od teh se je nato vpisala v razvid varuhov pri ministrstvu, a je leta 2017 po podatkih ministrstva svoj s.p. ukinila.

Ostali trije pa pozneje po Rozmanovih besedah te dejavnosti v zavodu niso več opravljali. Kot je dejal, so enemu od njih dejavnost že leta 2015 prepovedali opravljati, pri drugi izvajalki pa so ugotovili, da krši normative, torej varuje več otrok, kot je bilo dovoljeno.

Pri vseh so nadzor pozneje tudi ponovili in preverjali upoštevanje ukrepov, je še dejal Rozman.

Delite članek