REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

V Sloveniji obstaja zelo velik potencial za prirejo in predelavo slovenskega ekološkega mleka

promocijsko sporočilo
V Sloveniji obstaja zelo velik potencial za prirejo in predelavo slovenskega ekološkega mlekaMlečna konferenca

V okviru Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij je bila v Ljubljani organizirana Mlekarska konferenca, na kateri so gosti predstavili stanje na mlečnem trgu, trenutne in prihodnje izzive mlekarskega sektorja ter potenciale za pridelavo ekološkega mleka v Sloveniji.

Interes za odkup ekološkega mleka s strani mlekarn pri nas obstaja, po drugi strani pa lahko zaznamo tudi povečanje povpraševanja po ekološkem mleku in mlečnih izdelkih pri potrošnikih. V Sloveniji letno pridelamo preko 610 milijonov litrov mleka.

Skupna naloga vseh je spodbujanje prireje ekološkega mleka, ki danes predstavlja le dober odstotek celotne prireje mleka v Sloveniji.

Za nadaljnjo predelavo v mlečne izdelke se odkupi okrog 560 milijonov letno, od tega 73 % odkupijo slovenske mlekarne, ostalo se izvozi.

Od tega v Sloveniji priredimo letno 7.300 ton ekološkega mleka, kar je le dober odstotek celotne pridelave mleka. Dejstvo je, da je skupna naloga vseh spodbujanje prireje ekološkega mleka, ki danes predstavlja le dober odstotek celotne prireje mleka v Sloveniji.

To zahteva učinkovito delovanje in organiziranost celotne verige začenši z znanjem in tehnologijami, njihovega prenosa na razvojne kmetije, da jih spodbudimo v ekološko prirejo mleka, s ciljem, da se zagotovijo večje količine. Potrebujemo investicije v tehnološke prilagoditve v mlekarnah in učinkovite marketinške aktivnosti do potrošnika.

Tomaž Žnidarič, direktor Ljubljanskih mlekarn in predsednik Sekcije za mlekarstvo pri GZS – Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij je v uvodu poudaril, da si mlekarne želijo več ekološkega mleka za predelavo.

Dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izpostavil tudi številne strategije, ki se sprejemajo na ravni EU in so usmerjene v ohranjanje biodiverzitete, okolja, energije in krožne sisteme, kar pa bo po drugi strani zahtevalo prilagoditve in spremembe v kmetijskih praksah in posledično vplivalo tudi na višje cene hrane.

Sklepna misel sodelujočih je bila, da so potenciali za prirejo in predelavo ekološkega mleka v Sloveniji vidni. Bodo pa potrebni konkretni premiki na področju sistema ekološke pridelave in predelave.

Predstavnik združenja BIO Avstrija Koroška Johann Kreschischnig je predstavil pridelavo in predelavo ekološkega mleka v Avstriji.

Izpostavil je, da je prodaja ekoloških pridelkov v Avstriji vredna preko 2 milijardi evrov in večinoma poteka preko supermarketov in specializiranih trgovin, velik potencial pa je še v gastronomiji. Vendar pa so cene ekološkega mleka višje za do 10 centov na liter od konvencionalnega.

Sandra Turnšek, direktorica Mlekarne Krepko je predstavila pridelavo in predelavo ekološkega mleka v Sloveniji in izzive s katerimi se srečujejo v njihovi mlekarni. Slovenske mlekarne skupno (podatki za zadnje leto) odkupijo okrog 5.140 ton ekološkega mleka/leto: 72 % od pridelanega ekološkega mleka in v ekološke mlečne izdelke predelajo okrog 2.290 ton ekološkega mleka/leto: 45 % od odkupljenega ekološkega mleka. Trenutno se vsi slovenski ekološki mlečni izdelki prodajo v Sloveniji.

Mlekarsko konferenco je zaključila okrogla miza o Potencialih pridelave ekološkega mleka v Sloveniji.

Sklepna misel sodelujočih je bila, da so potenciali za prirejo in predelavo ekološkega mleka v Sloveniji vidni. Bodo pa potrebni konkretni premiki na področju sistema ekološke pridelave in predelave.

Le-tega bo potrebno aktivirati in hkrati spodbuditi kmetije za preusmeritev, jim ponuditi ustrezno znanje in tehnologijo, delati na inovativnosti in konkurenčnosti ter sočasno s promocijskimi akcijami izobraževati in ozaveščati potrošnika o pomenu in koristih uživanja ekoloških živil.


Delite članek