REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Keš-poslanca: Janša vrača dolg podmazanima manjšincema s finančnimi bombončki za madžarsko in italijansko manjšino

Keš-poslanca: Janša vrača dolg podmazanima manjšincema s finančnimi bombončki za madžarsko in italijansko manjšinoŽiža in Horvath - Janševa vlada ju je dobro 'podmazala'. Vir: Twitter

Medtem ko pripadniki manjšin, ki jih je v Sloveniji največ, nimajo nobenih posebnih pravic, manjšinca, ki sta jeziček na tehtnici, za svoji manjšini dobivata nove bombončke drževe.

Državni svet je na današnji izredni seji s 44 glasovi za in 33 proti potrdil novelo zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Novela na novo določa raven znanja italijanskega jezika za strokovne delavce v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom, za učitelje pa še dodaten preizkus znanja.

V resnici gre za poplačilo dolgov, ki jih ima Janševa vlada oziroma SDS do poslanca madžarske in italijanske manjšine, ki sta v zameno za te spremembe in še nekatere druge ugodnosti v mandatu vlade Janeza Janše skoraj ves čas glasovala v skladu z željami vladne koalicije.

Zakon pa je potrdil Državni svet, naslednja škodljiva institucija, potrebna remonta ali izbrisa.

Predloga novele sta s podpisi koalicijskih poslancev v DZ vložila manjšinska poslanca Ferenc Horvath in Felice Žiža.

Osnovni razlog za spremembo zakona je »slediti spremembam v praksi v manjšinskem šolstvu v Sloveniji ter zagotoviti večjo kakovost šolstva v italijanskem učnem jeziku na Obali.«

V resnici gre za poplačilo dolgov, ki jih imata Janševa vlada oziroma SDS do poslanca madžarske in italijanske manjšine, ki sta v zameno za te spremembe in še nekatere druge ugodnosti v mandatu vlade Janeza Janše skoraj ves čas glasovala v skladu z željami vladne koalicije.

Novela prinaša dve novosti in določa, da morajo učitelji, ki v šolah z italijanskim učnim jezikom poučujejo slovenski jezik in druge tuje jezike, »uspešno opraviti preizkus znanja italijanskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope.«

Poleg tega se »zvišuje raven znanja italijanskega jezika za strokovne, administrativne, tehnične, računovodske in druge delavce in način preverjanja ravni znanja.«

Zahtevana raven je odvisna od specifik delovnega mesta.

Tam, kjer živita madžarska in italijanska narodna skupnost je prvi jezik materni jezik oz. italijanščina ali madžarščina, drugi jezik je pa jezik okolja, kar pomeni slovenski jezik, ostalo pa so tuji jeziki.

Šole z italijanskim učnim jezikom naj bi tako postale enakopravne in enakovredne slovenskim šolam s slovenskim učnim jezikom.

Denar za manjšinca
Denar za privilegirana manjšinca. Vir: Twitter

To pomerni še dodatno krepitev položaja italijanščine in madžarščine v Sloveniji, vse to pa v trenutku, ko se preko meje predvsem v Italiji Slovenci soočajo z vrsto težav pri uporabi slovenskega jezika.

Zato bi bilo prav, da Slovenija na tem področju uveljavi načelo recipročnosti, ne pa da poslanca dveh manjšin sosednjih držav obravnava privilegirano.

V Sloveniji imajo pripadniki manjšin, ki že imajo lastne nacionalne države, po sedanjem sistemu neproporcionalno veliko vlogo pri določanju usode slovenske države, ne da bi enak položaj omogočali v njihovih državah živečim Slovencem, kar je nelogično in v škodo Slovenije.

Slovenska ustava priznava manjšine prvega in drugega razreda, manjšinam prvega razreda pa dopušča, da igrajo vlogo jezička na tehtnici tudi pri odločanju o pomembnih državnih projektih, kjer gre za nacionalne interese države.

Slovenska zaščita t. i. »avtohtonih« manjšin, ki se lepo kaže ob zadnjem, absurdnem podpiranju Janševe vlade je ob tem zaostala in diskriminatorna.

Uvaja manjšine prvega in drugega razreda.

Manjšinam prvega razreda dopušča, da igrajo vlogo jezička na tehtnici tudi pri odločanju o pomembnih državnih projektih, kjer gre za nacionalne interese države.

Oba manjšinca sta namreč Janševi vladi zaračunala kar 20 milijonov evrov za svojo podporo v »kritičnih trenutkih.«

Dogovor o sodelovanju, ki ga je predsednik vlade Janez Janša s Ferencem Horvathom in Felice Žižo podpisal v začetku lanskega junija, je namreč vreden točno toliko: 20 milijonov evrov.

Ferenc Horvath in Felice Žiža sta poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti, ki vladajoči koaliciji zagotavljata ključna glasova podpore v Državnem zboru.

Orban in Janša
Viktor Orbán in Janša. Vir: Twitter

Tehtnico sta na stran Janševe vlade prevesila pri številnih glasovanjih – na primer ob izvolitvi spornega Roka Svetliča za ustavnega sodnika.

Na seznamu njunih želja je mogoče najti ustanovitev finančnega sklada za razvoj območja ob meji z Madžarsko, sredstva za nove zaposlitve pripadnikov obeh skupnosti v javnih ustanovah, več milijonov evrov vredne investicije v obnove šolskih in drugih zgradb, nove univerzitetne programe, dodatno financiranje manjšinskih društev in medijev, gradnjo kolesarskih stez in številne druge projekte za italijansko in madžarsko manjšino.

Iz prilog dogovora je razvidno, da je Janša obema poslancema manjšin obljubil kar 28 projektov, ki jih bo vlada ali izpeljala do konca mandata ali pa do takrat vsaj začela uresničevati.

Dalj časa, kot Janševa vlada vlada – večjo korist imajo pripadniki italijanske in madžarske manjšine v Sloveniji.

Ferenc Horvath in Felice Žiža sta poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti, ki vladajoči koaliciji zagotavljata ključna glasova podpore v državnem zboru.

Pri tem je zanimivo zlasti to, s kakšnim žarom simpatizerji vlade iščejo razne petokolonaše v Sloveniji, pri tem pa jih nič ne moti, da državno politiko usmerjata dva pripadnika manjšin, ki ju očitno zanima le to, da si za svoji manjšini prigrabita čimvečji kos denarne pogače.

Pa čeprav bo škodljiva vlada medtem prav zato delovala še dlje časa in še bolj zadolžila in uničila Slovenijo.

Več kot absurdno je, na kar smo že opozarjali, da številne manjšine, predvsem iz področja držav nekdanje Jugoslavije nimajo nobenega sedeža v parlamentu, čeprav jih je po deset ali dvajsetkrat več kot pripadnikov madžarske ali italijanske skupnosti v Sloveniji.

Pripadniki manjšin ABČHMS so od Slovenije za razliko od Madžarov in Italijanov dobili le - izbris.

Pripadniki manjšin ABČHMS so od Slovenije za razliko od Madžarov in Italijanov dobili le - izbris.

Za Hrvate, Bošnjake, Severne Makedonce, Črnogorce, Albance Janševa vlada ni poskrbela niti približno tako dobro.

In to kljub temu, da njihove države kot manjšine v svojih ustavah priznavajo tudi slovensko narodno manjšino.

V Sloveniji so še vedno diskriminirani celo Romi, ki so prav tako avtohtona manjšina, a brez svojega poslanca v parlamentu.

V slovenski ustavi so omenjene samo tri narodne skupnosti: Italijani, Madžari in Romi.

Vendar Romi nimajo svojega poslanca.

V mednarodnih odnosih pa je, na to so pisci slovenske ustave očitno pozabili, temeljno načelo recipročnost.

Istočasno Slovenci v Italiji, na Madžarskem ali v Avstriji nimajo prav nobenega vnaprej zagotovljenega poslanskega sedeža na nacionalni ravni.

Ker jih nimajo Slovenci v Italiji in Avstriji, ni potrebe, da bi imeli takšne vnaprej zagotovljene sedeže v slovenskem parlamentu tudi Italijani in Madžari iz Slovenije.

Na ta način bi morali urediti tudi vprašanje manjšin v Sloveniji, pa čeprav to zahteva spremembo nefunkcionalne ustave.

Zakaj si samo nekatere manjšine sprodajo uslug svojih poslancev v državnem zboru v Sloveniji lahko kupijo naklonjenost vlade, druge pa so pozabljene ali nepriznane?

Slovenija pa si je pri zaščiti manjšin raje izbrala zastarel in nestrokoven pojem »avtohtonosti« in na tej podlagi dala poseben status le dvema manjšinama, ostale pa od svojega nastanka naprej - diskriminira.

Ker jih nimajo Slovenci v Italiji in Avstriji, ni potrebe, da bi imeli takšne vnaprej zagotovljene sedeže v parlamentu Italijani in Madžari iz Slovenije.

To lahko vidimo tudi pri zadnjih finančnih bombončkih, ki jih za poplačilo uslug sedaj italijanski in madžarski manjšini plačuje Janševa vlada.

Vsi vemo, kako se reče predvsem ženskam, ki prejemajo bogate nagrade od svojih sponzorjev, je pa nenavadno, da v Sloveniji po istem principu delajo tudi keš-poslanci.

Kakor da med civilno družbo in vlado ne bi že skoraj dve leti potekala prava, na srečo zgolj civilna državljanska vojna glede spoštovanja temeljnih pravic in svoboščin ljudi.

Manjšinca pa se v tej vlogi vojnih dobičkarjev, ko pobirata smetano z nesreče večine v Sloveniji, ki ji vlada nelegitimna vlada, očitno dobro počutita.

Skupno dobro jima očitno ne pomeni prav nič, vse dokler z vladne mize padajo priboljški v obliki zakonskih sprememb, s katerimi vladniki polnijo žepe kooperativnim manjšinam in posledično tudi poslancema.

Delite članek