REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Zaradi klimatskih sprememb nujna prilagoditev kmetijske proizvodnje

Zaradi klimatskih sprememb nujna prilagoditev kmetijske proizvodnjeVIR: Profimedia

Zaradi globalnega segrevanja ozračja je suša v kmetijstvu vse pogostejša, povzroča pa veliko škodo. Na kmetijskem ministrstvu poudarjajo, da je prilagoditev kmetijske proizvodnje nujna. Znanost nudi rešitve, ki z novimi tehnologijami, odpornejšimi sortami kmetijskih kultur, z izobraževanjem ter s tehničnimi ukrepi blažijo posledice škode po suši.

Kot so pojasnili na ministrstvu a kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tehnološki preventivni ukrepi vključujejo ustrezno obdelavo tal, gnojenje, vrstenje in izbor vrst, ki izboljšajo kapaciteto tal za vodo kot tudi izkoristek vode ter varstvo rastlin.

Med temi ukrepi so izpostavili zagotovitev vodnih virov (veliki in mali namakalni sistemi, vrtine, zadrževalniki).

Med temi ukrepi so izpostavili zagotovitev vodnih virov (veliki in mali namakalni sistemi, vrtine, zadrževalniki), vzpostavitev sistemov kapljičnega namakanja v pridelavi zelenjadnic, vzpostavitev sistemov namakanja preko mikrorazpršilcev v sadovnjakih, izbor sort in kultivarjev zelenjadnic, ki so odpornejši na sušo, ohranjanje zelenjadarsko-poljedelskega kolobarja v načrtovanju pridelave zelenjadnic ter povečevanje organske snovi v tleh.

Investicije v namakalne sisteme sofinancirata tudi država in EU. Trenutno sta odprta dva javna razpisa, in sicer za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom ter za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Oba javna razpisa sta odprta do vključno 31. avgusta do 14. ure.

Na ministrstvu so izpostavili, da sta ključna pogoja pri vseh investicijah v namakanje pravnomočno vodno dovoljenje, ki ga izda direkcija za vode, ter pravnomočna odločba o uvedbi namakanja, ki jo izda ministrstvo za kmetijstvo.

V okviru izvajanja programa razvoja podeželja 2007-2013 in 2014-2020 je bilo sicer skupaj podprtih 382 naložb v individualno namakalno opremo v skupni višini 3,32 milijona evrov nepovratnih sredstev. Prav tako so podprli devet naložb izgradnje ali posodobitve velikih namakalnih sistemov s skupno površino 2150 hektarov kmetijskih zemljišč, za kar je bilo izplačanih devet milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Da je suša vse pogostejša naravna nesreča, se sicer po navedbah ministrstva odraža tudi v tem, da skoraj nikjer v svetu zavarovalnice ne zavarujejo kmetijske proizvodnje pred posledicami suše. Trenutno sta dve zavarovalnici, ki ponujata produkte vezane na zavarovanje suše, a ministrstvo poudarja, da to ni predmet sofinanciranja s strani države.

Delite članek