REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Skupina Triglav napoveduje rast premij in dobička

Skupina Triglav napoveduje rast premij in dobičkaVIR: Triglav.eu

Skupina Triglav v letu 2018 načrtuje rast tako obračunanih bruto premij kot dobička. Dobiček pred obdavčitvijo naj bi se gibal med 80 in 90 milijonov evrov, kar bo približno deset milijonov evrov več od načrtov za letos. Konsolidirana bruto zavarovalna premija se bo povzpela nad milijardo evrov, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

Dobiček pred obdavčitvijo naj bi se gibal med 80 in 90 milijonov evrov, kar bo približno deset milijonov evrov več od načrtov za letos.

Predsednik uprave Zavarovalnice Andrej Slapar je cilje za leto 2018 označil za ambiciozne. "Načrtujemo višjo premijo in višji dobiček pred obdavčitvijo glede na načrte za leto 2017," je dejal in dodal, da naslednje leto vidijo kot pomemben korak v smeri vizije, da dinamično razvijajo nove načine poslovanja, hkrati pa poslujejo dobičkonosno in varno.

Poslovanje v letu 2018 bo predvidoma potekalo v izboljšanih makroekonomskih razmerah v regiji, hkrati pa je pričakovati povečano konkurenčnost zavarovalnih trgov in nadaljevanje znižanja donosov od naložb zaradi nizkih obrestnih mer, pričakujejo v skupini, ki je navzoča na šestih trgih v regiji. Glede na obete se bodo v letu 2018 nadaljevale neugodne razmere na finančnih trgih z nizkimi obrestnimi merami.

Poslovanje skupine Triglav bo v letu 2018 ostalo finančno trdno in dobičkonosno, pravijo. Pričakujejo ohranitev obstoječih visokih bonitetnih ocen A obeh priznanih bonitetnih agencij, dobiček pred obdavčitvijo naj bi se gibal med 80 in 90 milijonov evrov.

V zavarovalni dejavnosti bo Skupina Triglav nadalje krepila svoje konkurenčne prednosti, izvajala ustrezno tržno strategijo in prilagajala prodajne aktivnosti in prodajne poti potrebam svojih strank in posebnostim posameznih trgov. Medtem ko naj bi letos zbrala okoli 930 milijonov evrov bruto premij, naj bi ta številka prihodnje leto porasla nad eno milijardo evrov.

Na področju množičnih škodnih dogodkov je pričakovati podobne trende kot v preteklih letih, kombinirani količnik skupine pa je načrtovan na ravni okoli 95 odstotkov.

V dejavnosti upravljanja premoženja bo skupina sledila strateškim usmeritvam povečevanja obsega sredstev v upravljanju strank iz neobveznega pokojninskega varčevanja ter učinkovitega upravljanja premoženja na ravni celotne skupine.