REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Fortenova grupa začenja s postopkom sprememb lastniške in kapitalske strukture

Fortenova grupa začenja s postopkom sprememb lastniške in kapitalske struktureFortrenova

Fortenova grupa je danes odprla mednarodni postopek preverjanja interesa potencialnih vlagateljev za nakup delnic Fortenova Group MidCo B.V. - nizozemske družbe, lastnice Fortenova grupe d.d.. Za podporo temu procesu je angažirana mednarodna naložbena banka Lazard; zbiranje zainteresiranih ponudnikov se je s tem začelo, zaključek postopka pa  se predvideva konec septembra 2023.

V gradivu, ki je bilo posredovano potencialnim vlagateljem, so navedeni tudi nerevidirani, napovedani finančni kazalniki za leto 2022, ki skupaj z rezultati poslovanja, kažejo na stabilnost družbe. Fortenova grupa tako v napovedih za rezultate preteklega leta navaja: skupne prihodke v višini več kot 5,2 milijarde evrov; dobiček iz poslovanja IFRS-16 v višini več kot 470 milijonov evrov in prilagojeni dobiček iz poslovanja v višini več kot 300 milijonov evrov; neto dolg v višini 1,1 milijarde evrov - razmerje med neto dolgom in prilagojenim dobičkom iz poslovanja je 3,5-kratnik; likvidnost na računu pa več kot 280 milijonov evrov.

V gradivu za vlagatelje je posebej izpostavljeno dejstvo, da je tržni položaj Fortenova grupe v petih državah regije, kjer družba deluje, brez konkurence. Fortenova grupa je največja trgovska veriga in proizvajalec hrane v kategorijah pijač, proizvodnje olja, proizvodnje in predelave mesa ter kmetijske proizvodnje, več deset milijonov kupcev pa podjetje pozna po portfelju z več kot 100 močnimi blagovnimi znamkami. Fortenova grupa je tudi daleč največji regionalni zasebni delodajalec, z več kot 45 tisoč zaposlenimi ter okoli 30 tisoč partnerji in dobavitelji, med katerimi je velika večina lokalnih proizvajalcev za regijske trge.

Fortenova grupa je največja trgovska veriga in proizvajalec hrane v kategorijah pijač, proizvodnje olja, proizvodnje in predelave mesa ter kmetijske proizvodnje, več deset milijonov kupcev pa podjetje pozna po portfelju z več kot 100 močnimi blagovnimi znamkami.

Ob tem imata sankcionirana solastnika, to sta ruski banki Sberbank in VTB, 49,9 odstotni so-lastniški delež  v Fortenova grupi. Čeprav Skupina sama ni pod sankcijami, sankcionirano so-lastništvo bistveno otežuje poslovanje in negativno vpliva na vrednost podjetja za vse deležnike. Predvsem onemogoča doseganje vzdržne in učinkovite kapitalske strukture.

Poleg tega so po neuspešnih poskusih Sberbank, da proda svoje deleže v skupini, prenehale veljati pravne podlage za pridobitev dovoljenja za izvedbo izstopa sankcioniranih imetnikov depozitarnih potrdil iz lastniške strukture. Zato trenutno ne obstajajo uresničljive možnosti, da bi prodali samo delnice SBK Art ali Sberbank.

Refinanciranje 1,05 milijarde evrov vredne obveznice bo rešeno kratkoročno, najverjetneje s podaljšanjem obstoječe obveznice, najkasneje do konca leta 2024; pod podobnimi pogoji kot so sedanji, a tudi ob pomembnem dodatnem enkratnem strošku. Sedanji upnik je za takšen dogovor že podal nezavezujočo ponudbo, ki jo bo treba sprejeti, da bi rok, v katerem je predvidena rešitev situacije s sankcioniranimi delničarji, premostili s poravnavo v skladu s sankcijami.

V kolikor bo imela družba takrat še vedno sedanjo lastniško strukturo, bo vsako bodoče refinanciranje pod temi pogoji najverjetneje samo zmanjševalo vrednost podjetja in to za vse deležnike, tudi za solastnike, predvsem pa ne sankcionirane solastnike.

Namen prodaje Fortenova Group MidCo B.V. je najprej poplačati Contigent Payment Rights - CPRs Fortenova Group TopCo B.V. pred kakršnim koli drugim plačilom iz zbranih sredstev, ki se v višini okoli 78 milijonov evrov nanašajo na t.i »mejni dolg« – terjatve dobaviteljev, ki so bile dogovorjene v poravnavi upnikov Agrokorja in ponovno naložene na Fortenova Group TopCo.

S tem procesom namerava Fortenova grupa povečati vrednost za vse deležnike podjetja, vključno z vsemi solastniki, ne glede na to, ali so sankcionirani ali ne.

S tem procesom namerava Fortenova grupa povečati vrednost za vse deležnike podjetja, vključno z vsemi solastniki, ne glede na to, ali so sankcionirani ali ne. Solastniki, oziroma imetniki depozitarnih potrdil Fortenova grupe, so bili o začetku tega postopka obveščeni in vabljeni k predlaganju morebitnih alternativnih rešitev.

Po zaključku predlaganega postopka Fortenova grupa v svoji kapitalski strukturi ne bi smela imeti več sankcioniranih solastnikov, podedovanih iz postopka poravnave Agrokorjevih upnikov. S tem bi odpravili ključno oviro pri zagotavljanju ugodne, dolgoročne in vzdržne nove kapitalske strukture ter omogočili mednarodni naložbeni potencial družbe.

Naše delo na Insajder.com z donacijami omogočate bralci.

Delite članek