REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Več dolgotrajno brezposelnih in starejših, manj mladih

Več dolgotrajno brezposelnih in starejših, manj mladih

Ob zniževanju števila registriranih brezposelnih v Sloveniji prihaja do sprememb v strukturi brezposelnih. Povečuje se delež dolgotrajno brezposelnih in brezposelnih v starosti 50 let ali več, zmanjšuje delež mladih in stečajnikov, kažejo podatki zavoda za zaposlovanje.

Letos se zaradi številčnejšega zaposlovanja in manjšega števila novoprijavljenih brezposelnih ne zmanjšuje samo celotna brezposelnost, ampak upada tudi število vseh značilnih kategorij brezposelnih oseb, vendar ne vseh z enako dinamiko, zato se struktura brezposelnosti spreminja, so STA povedali na zavodu.

Delež dolgotrajno brezposelnih (tistih, ki so pri zavodu prijavljeni vsaj 12 mesecev) je bil julija s 54,7 odstotka za 0,4 odstotne točke večji kot julija lani in za 3,2 odstotne točke večji kot konec lanskega leta.

"Delež dolgotrajno brezposelnih oseb se povečuje zato, ker se na zavodu prijavlja manj novih brezposelnih oseb, poleg tega se hitreje zaposlujejo tisti, ki so brezposelni krajši čas, ostalim pa se trajanje podaljšuje in postopno prehajajo v dolgotrajno brezposelnost," so pojasnili na zavodu.

Kljub temu je spodbudno, so dodali, da se je v prvih sedmih mesecih letos zaposlilo za 13,6 odstotka več dolgotrajno brezposelnih kot lani v tem času.

Povečal se je tudi delež brezposelnih, starih 50 let ali več, in sicer je bil julija pri 36,3 odstotka, kar je 2,9 odstotne točke več kot julija lani in 3,4 odstotne točke več kot konec leta 2015.

Na drugi strani je upadel delež brezposelnih v starosti do 29 let. Julija je znašal 20,3 odstotka, s čimer je bil za 2,3 odstotne točke nižji kot julija lani in za 3,5 odstotne točke nižji kot konec lanskega leta.

"Na brezposelnost mladih prav tako vpliva manj novih prijav v brezposelnost in številčnejše zaposlovanje, k čemur prispevajo tudi Jamstvo za mlade in ukrepi aktivne politike zaposlovanja," pravijo na zavodu. V prvih sedmih mesecih se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 9,8 odstotka mladih manj kot v enakem obdobju lani, zaposlilo pa se je 6,9 odstotka več brezposelnih mladih.

Med mladimi, ki so se letos zaposlili, prevladujejo iskalci ponovne zaposlitve, bilo jih je 62,7 odstotka, medtem ko je bilo iskalcev prve zaposlitve 37,3 odstotka.

V prvih sedmih mesecih se je na novo prijavilo 5644 iskalcev prve zaposlitve oz. 11,8 odstotka manj kot lani v tem obdobju, iz evidence pa se je zaradi prve zaposlitve odjavilo 6773 brezposelnih, kar je šest odstotkov več kot v lanskem obdobju.

Julija glede na julij lani se je zmanjšal delež brezposelnih trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov, in sicer za 1,4 odstotne točke na 20,4 odstotka. V prvih sedmih mesecih je bilo zaradi stečajev na novo prijavljenih 8380 oseb, kar je 9,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

V izobrazbeni strukturi sta v primerjavi z lanskim julijem večja delež brezposelnih z osnovnošolsko izobrazbo (za 0,6 odstotne točke) in s terciarno izobrazbo (za 0,7 odstotne točke), deleža brezposelnih s poklicno in s srednjo strokovno, splošno izobrazbo pa sta se zmanjšala, prvi za 0,5 in drugi za 0,7 odstotne točke.