REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Položaj mladih na mnogih področjih slabši od položaja odraslih

Položaj mladih na mnogih področjih slabši od položaja odraslih

Mladinski svet Slovenije (MSS) je ob mednarodnem dnevu mladih predstavil pilotni indeks mladih v Sloveniji. V raziskavi so ugotovili, da je položaj mladih slabši od položaja odraslih na vseh področjih, zajetih v indeksu. V okviru aktivnosti MSS je na Prešernovem trgu v Ljubljani potekala tudi posebna različica igre Človek, ne jezi se.

Indeks mladih, ki je zajemal osebe med 15 in 29 letom, naj bi predstavljal ogledalo odnosa slovenske družbe do mladih. Kot je izpostavil predsednik MSS Tin Kampl, odločevalcem z njim kažejo, "kako se mačehovski odnos do mladih odraža v njihovem vsakdanjiku". MSS je v indeks vključil področja zaposlovanja, participacije, zdravja in socialnega položaja.

Na področju zaposlovanja so največje razlike med mladimi in odraslimi pri zaposlitvah za določen čas in pri registrirani brezposelnosti. Mladi prednjačijo v obeh kategorijah.

Mladi so pri politični participaciji v precej slabšem položaju. V primerjavi z odraslimi se manj udeležujejo volitev, poleg tega je v tem mandatu mladih poslancev le pet. Mladi so slabo zastopani tudi na lokalni ravni.

Mladi bolj kot odrasli ogrožajo svoje zdravje s kajenjem ter uživanjem alkohola in prepovedanih drog. V primerjavi z odraslimi so tudi v slabšem socialnem položaju, še zlasti ko zapustijo dom staršev. Stopnja tveganja revščine med mladimi je višja kot stopnja tveganja pri odraslih. Mladi so poleg tega pogosto neupravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost, saj nimajo dovolj delovne dobe. Z vsem tem je povezana vse pogostejša selitev mladih v tujino.

Z izdelavo indeksa so želeli v MSS med drugim opozoriti na manko podatkov in sistematičnega spremljanja položaja mladih v Sloveniji. Brez aktualnih in verodostojnih podatkov je namreč težko oblikovati učinkovito politiko. Poleg tega želijo v združenju z indeksom spodbuditi odločevalce, da pri pripravi politik bolj upoštevajo perspektivo mladih.

MSS je ob mednarodnem dnevu mladih pripravil več aktivnosti na Prešernovem trgu v Ljubljani. Med drugim so izvedli posebno različico igre Človek, ne jezi se. Z njo so želeli mladim, političnim odločevalcem in širši javnosti na inovativen način predstaviti teme s področja avtonomije mladih in mladinskega dela ter predstaviti položaj mladih v Sloveniji. Poleg tega so postavili tudi stojnico, na kateri so izvajali strukturirani dialog.