REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Zmaga ljudske volje in poraz janšistov: Zadržanje novele zakona o RTV umaknjeno!

Zmaga ljudske volje in poraz janšistov: Zadržanje novele zakona o RTV umaknjeno!Nova metla se je lotila dela, na katerega se spozna kot zajec na boben, a sedaj bo "očiščen"

Po že uradnih uradnih informacijah je ustavno sodišče odpravilo začasno zadržanje izvajanja dela novele zakona o RTV Slovenija. Za umik zadržanja naj bi glasovali štirje sodniki, in sicer: Matej Accetto, Rajko Knez, Katja Šugman Stubbs in Špelca Mežnar.

Proti naj bi glasoval Rok Svetlič, sodnika Marko Šorli in Klemen Jaklič pa naj ne bi glasovala. To pomeni, da novi svet RTV Slovenija lahko začne z delom.

Proti naj bi glasoval Rok Svetlič, sodnika Marko Šorli in Klemen Jaklič pa naj ne bi glasovala. To pomeni, da novi svet RTV Slovenija lahko začne z delom.

Ustavno sodišče je sredi februarja začasno zadržalo izvrševanje treh prehodnih določb novele zakona o RTV Slovenija, ki urejajo končno konstituiranje sveta zavoda in posledično drugih novih organov RTV Slovenija.

To je pomenilo, da sta programski in nadzorni svet nadaljevala delo v skladu z dosedanjim zakonom o RTV Slovenija, generalni direktor, direktor radia in direktor televizije pa sta opravljala svoje naloge kot vršilca dolžnosti, torej naj bi opravljala le tekoče posle, ki naj bi omogočili nemoteno delovanje javne radiotelevizije

Za umik zadržanja naj bi glasovali štirje sodniki, in sicer: Matej Accetto, Rajko Knez, Katja Šugman Stubbs in Špelca Mežnar.

Doktor Svetlič
Proti je glasoval Rok Svetlič.

Po sedanjem sklepu ustavnega sodišča postaja brezpredmeten predlog koalicijskih strank, ki so predlagale postopek razrešitve devetih članov programskega sveta RTV Slovenija: Slavka Kmetiča, Alojzija Bogataja, Leona Oblaka, Ivana Štuheca, Žiga Kušarja, Alenko Gotar, Andreja Prebila, Jelko Stergel in Roka Hodeja.

Odzivi so bili seveda burni - za in proti.

Očitali so jim, da so glasovali za nezakonit sklep o imenovanju generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha januarja 2021. Prav tako tem svetnikom očitajo opustitev dolžnosti za odpravo nezakonitosti pri razrešitvi direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak, saj niso glasovali ali predlagali ukrepa, ki bo to nezakonitost odpravil.

Tem svetnikom očitajo opustitev dolžnosti za odpravo nezakonitosti pri razrešitvi direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak, saj niso glasovali ali predlagali ukrepa, ki bo to nezakonitost odpravil.

Ustavno sodišče je v odločbi, sprejeti 16. februarja, zadržalo izvrševanje dela 23. člena novele, po katerem se svet zavoda konstituira najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele, ki je začela veljati 28. decembra lani.

V celoti pa so zadržali 24. in 25. člen, po katerih svet zavoda v šestih mesecih po konstituiranju sprejme nov statut, v 15 dneh po konstituiranju objavi javni razpis za predsednika in člane uprave ter način glasovanja predsednika in vsakega člana uprave.

V vmesnem času je tako delo še vedno opravljal dosedanji programski svet, vsi trije direktorji, generalni direktor Andrej Grah Whatmough, direktor televizije Uroš Urbanija in radia Mirko Štular, pa funkcije opravljajo kot vršilci dolžnosti.

Ustavno sodišče mora odločiti še o oceni ustavnosti novele na pobudo vlagateljev s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta zavoda Petrom Gregorčičem.

Na odločitev ustavnega sodišča, da začasno zadržanje dela novele zakona o RTVS preneha, so odločilno vplivali štirje razlogi. Prvi je, da med ustavnimi sodniki ne obstaja večinsko stališče, da bi bila novela protiustavna. Kot drugi razlog so ustavni sodniki navedli, da obstaja dvom v zakonitost odločanja programskega sveta in generalnega direktorja RTVS, ki izhaja iz pravnomočnih sodb višjega delovnega in socialnega sodišča. Ustavno sodišče je tudi poudarilo, da ni znano, kdaj bo lahko vsebinsko odločilo o pobudi za oceno ustavnosti novele zakona o RTVS. Kot četrti razlog pa je navedlo, da na podlagi sklepa o začasnem zadržanju generalni direktor ter direktorja radia in televizije lahko opravljajo le tekoče posle, kar ovira nemoteno delovanje RTVS.

Kot je v današnji obrazložitvi sklepa navedlo ustavno sodišče, je doslej pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o RTVS obravnavalo na desetih nejavnih sejah. Obravnavalo je več različnih osnutkov vsebinskih odločitev o zadevi, ki so bili oblikovani v različnih smereh.

Osnutke sta pripravila oba sodnika poročevalca, torej Rok Svetlič in Matej Accetto, pa tudi drugi sodniki. Ustavno sodišče si je, kot je navedlo, prizadevalo o obravnavani zadevi prednostno in čim prej vsebinsko dokončno odločiti, vendar kljub prizadevanjem nobena od predlaganih odločitev ni dobila zahtevane podpore petih sodnikov.

Ustavni sodniki so na ponedeljkovi seji sicer izglasovali vsebinsko odločitev, vendar je bila nato predlagana in izglasovana njena revotacija. Ustavno sodišče je še spomnilo, da pri odločanju zaradi izločitve dveh sodnikov sodeluje le sedem sodnikov, kar sodišče postavlja v položaj, ko ne more več oceniti, kdaj bo lahko sprejelo dokončno vsebinsko odločitev. “Ni mogoče izključiti niti, da bi se takšno stanje spremenilo šele s (prvo ali naslednjimi) spremembami sestave sodnikov ustavnega sodišča,” je še navedlo sodišče.

Ker ni mogoče jasno predvideti, kdaj bo lahko sprejelo končno odločitev, kar je njegova ustavna dolžnost, in ker je negotovo stanje terjalo hitro odločitev, je ustavno sodišče spremenilo odločitev glede začasnega zadržanja novele zakona o RTVS.

Izpostavilo je tudi, da z odmikanjem končne odločitve v vnaprej neopredeljen čas ustavno sodišče z začasnim zadržanjem izvrševanja nekaterih izpodbijanih določb novele zakona o RTVS intenzivno poseže v položaj zakonodajalca.

Prav tako je ustavno sodišče navedlo, da je prejšnja ureditev, ki sicer ni bila predmet njegove presoje, omogočila bistveno večji politični vpliv na imenovanje članov programskega sveta, kot ga pri imenovanju članov sveta omogoča novela. Državni zbor namreč po novi ureditvi ne imenuje nobenega člana sveta RTVS.

Na sedanjo odločitev ustavnega sodišča, da začasno zadržanje dela novele zakona o RTVS preneha veljati, sta vplivali tudi pravnomočni sodbi višjega delovnega in socialnega sodišča. To je presodilo, da je bilo prvo imenovanje generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha nezakonito, saj ni izpolnjeval razpisnih pogojev, in da je Grah Whatmough nezakonito razrešil direktorico televizije Natalijo Gorščak.

»Obe sodbi, potrjeni na vrhovnem sodišču, vzbujata dvom v zakonitost delovanja programskega sveta, ki je nezakonito imenoval generalnega direktorja, ta pa nato nezakonito razrešil direktorico televizije,« je navedlo ustavno sodišče. Ob tem je dodalo, da je to nezakonito ravnanje sicer predmet drugih postopkov, vendar pa ga pri vprašanju presoje škodljivih posledic, ki jih lahko povzroči začasno zadržanje, ustavno sodišče ne more povsem spregledati.

Upravljanje in nadzor javnega servisa se bo v skladu z novelo zakona o RTVS s programskega in nadzornega sveta (v programskem svetu je trenutno 29 članov, v nadzornem pa 11) preneslo na novoustanovljeni enotni svet RTVS, ki ima 17 članov. Novela tudi določa, da svet RTVS najpozneje v 15 dneh po konstituiranju objavi javni razpis za predsednika in člane uprave.

 

Naše delo na Insajder.com z donacijami omogočate bralci.

Delite članek