REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

EKSKLUZIVNO: Andrej Šiško - Moja plat medalje

EKSKLUZIVNO: Andrej Šiško - Moja plat medaljeAndrej Šiško | VIR: Insajder.com

Izza zidov mariborskih zaporov smo v Insajderju.com ekskluzivno pridobili pismo Andreja Šiška, ki po skoraj dveh mesecih, odkar je bil priprt, ker naj bi s postrojem svoje "Štajerske varde" poskušal "strmoglaviti oblast", prvič z lastnimi besedami pojasnjuje, kaj se je pravzaprav zgodilo in kako ocenjuje vse, kar se je zatem zgodilo ne samo njemu, pač pa tudi mnogim od njegovih podpornikov. Pismo objavljamo avtentično, brez kakršnihkoli popravkov.  

Dogodek, oziroma postroj dne 01.09.2018 je bil, kot sem že pojasnil, predvsem provokacija, s katero sem želel doseči medijski preboj, saj na volitvah (predsedniških in državnozborskih) nisem imel primerne medijske pozornosti. Čeprav sem kot kandidat ZSi izpolnil vse zakonske pogoje, sem(smo-ZSi) bil/i obravnavan/i drugače, kot kandidati parlamentarnih strank.

Opozarjanje na obstoječe razmere in protiustavno stanje, ki ga imamo sedaj vsaj od leta 2013 ne more biti in tudi ni kaznivo dejanje.

Pravzaprav je šlo za očitno diskriminacijo(politično), kajti mediji so si protizakonito in protiustavno vzeli pravico odločati o tem, katerega kandidata bodo, katerega pa ne bodo povabili na soočenje (POP TV, Planet TV…). S tem pa so posegli v ustavno pravico tako kandidatov, kot tudi volivcev in volivk, biti obveščen o programih in stališčih kandidatov.

Takšna diskriminacija v zvezi s temeljnimi človekovimi pravicami in v zvezi z ustavo RS, je ne samo protiustavno delovanje, marveč tudi kaznivo dejanje po 131. členu KZ-1 v zvezi z 151. členom KZ-1 RS, vendar se kljub temu, da sem celo na edinem soočenju(TV Slovenija) javno opozoril volivce in vodje parlamentarnih strank(bili so navzoči Cerar, Šarec, Židan, Janša, Erjavec, Bratuškova…) vprašal, kaj so oni storili proti takšni diskriminaciji, ni zgodilo nič!

Štajerska varda, Andrej Šiško

Vedel sem, da bodo letos še ene volitve-lokalne in da bodo tudi te potekale enako, kot predsedniške 2017 in državnozborske 2018. Na teh volitvah je sodelovalo samo pol oziroma še manj volivcev, kar je evidenten dokaz, da ljudstvo, ki ima po 3. členu ustave pri nas oblast, pri tem ne sodeluje tako, kot bi si vsak, ki spoštuje našo ustavo in zakone moral želeti.

Žal pa ljudje ne razumejo vzrokov za to, ker jih mediji o tem ne obveščajo. Zato in, ker si je vlada Mira Cerarja brez, da bi slovensko ljudstvo, ki je nosilec oblasti in suveren, karkoli vprašala, samovoljno vzela pravico do naseljevanja ilegalnih migrantov v našo državo, sem se odločil, da bom naredil medijsko provokacijo, katere cilj je bil opozoriti slovensko ljudstvo na protizakonito in protiustavno stanje v naši državi.

Sam sem se leta 1991 bojeval za samostojno in neodvisno republiko Slovenijo kot prostovoljec in poveljnik specialnega voda 711. odreda TO, na svojih uniformah pa smo imeli pripadniki tega voda napis SLOVENSKA GARDA in črnega panterja. Res pa je, da se za takšno, kot jo imamo danes in v kateri so množično kršene temeljne človekove pravice, slovenski narod pa je izpostavljen rodomoru, mi takrat nismo bojevali.

Cilj provokacije je bil opozoriti slovensko ljudstvo na protizakonito in protiustavno stanje v naši državi.

Zato sem si zamislil simbolično vrnitev v leto 1990, ko smo bili Slovenci miselno in politično zedinjeni na plebiscitu. Namesto SLOVENSKE GARDE sem uporabil ŠTAJERSKO VARDO.

Varda je starejša in izvirno slovenska beseda v primerjavi z gardo, pomeni pa enako- STRAŽA. Štajerska pa zato, ker ima ZSi v svojem političnem programu ustanovitev petih slovenskih zgodovinskih dežel: Štajerske, Koroške, Krajnske, Prekmurja in Primorske(Primorja), v skladu z ustavo RS(143. člen), le da mi uporabljamo znani zgodovinsko-pravni izraz DEŽELA, namesto splošnega pokrajina.

 Odločil sem se, da bom v načrtovani provokaciji uporabil skupino v kateri ne bo članov ZSi, oziroma le-ti vsaj ne bodo predstavljali večine. To pa zato, ker politične stranke ne smejo imeti svojih milic oziroma vojaških enot po slovenski zakonodaji. Zato tudi političnemu vodstvu ZSi nisem povedal točno za kaj bo šlo na prireditvi. Pravzaprav natančnega namena in scenarija ni razen mene samega poznal nihče.

Pričakoval sem namreč, da bodo po objavi slik in posnetkov, tam navzoči imeli težave s policijo, katere delovanje in postopke odlično poznam še iz časov, ko sem vodil mariborske Viole. Zato sem bil dolžan vse to upoštevati. Nabavil sem potiskane majice štajerska varda z belim štajerskim panterjem in izdelal zastavo Dežele Štajerske po leksikoloških in zgodovinskih merilih, ter zastavo štajerske varde.

Andrej Šiško
Andrej Šiško | VIR: Insajder.com

Nekaterim, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z airsoftom, sem naročil naj prinesejo svoje airsoft replike- to je igrače, ki pa izgledajo kot pravo orožje, saj je bilo za učinkovito provokacijo nujno najprej zmanipulirati medije, sicer le-ti ne bi ničesar objavili. To vem zaradi večletne medijske blokade, ki sem je bil deležen.

Dejstvo je, da mediji niso objavili niti dogodka dne 24.06.2017, ko smo v Lesičnem ustanovili Deželo Štajersko. Zato je morala biti provokacija čim bolj radikalna v smislu videza. Podkape ali maske sem prav tako nabavil zato, in pa, ker sem z njimi zaščitil navzoče pred policijo. Učinek je bil natančno tak, kot sem predvidel. Sam nisem imel podkape na glavi zato, ker sem moral biti viden in sem torej predstavljal ˝strelovod˝.

Če bi nameraval nasilno spreminjati ustavno ureditev ali rušiti državne organe, tega zagotovo ne bi storil na način kot je bil objavljen 01.09.2018.

Nekaterim, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z airsoftom, sem naročil naj prinesejo svoje airsoft replike- to je igrače, ki pa izgledajo kot pravo orožje.

Na sami predstavitvi sem popisal-osebno vse, ki so prišli in sicer njihovo -ime oziroma nadimek, starost-brez datuma rojstva, kraj bivanja-brez naslova, ali so bili v vojski, ali znajo ravnati z orožjem, velikost konfekcije in njihovo krvno skupino, ki pa je po pričakovanju, več kot polovica ni vedela.

To seveda jasno priča, da ljudi, ki so prišli na postroj, sploh ni bilo možno mobilizirati, saj ni bilo niti njihovega priimka in imena, niti rojstnih podatkov, niti naslova, niti telefona ali e-pošte. Torej ničesar za stik ali kontakt.

V svojem nagovoru sem navzoče imenoval 1. Maistrov bataljon Štajerske Varde, v čast 100. obletnici delovanja generala Maistra, brez katerega ne bi bilo niti nas, niti Slovenije. Toda ta ˝medijski˝ bataljon ni imel ne čet, ne vodov in tudi nobenih poveljnikov razen mene. V vojaškem smislu torej sploh ni bil bataljon, čeprav je običajen gledalec lahko zaradi vseh okoliščin dobil drugačen vtis, kar pa je tudi bil namen tega dogodka.

Pravega, vojaško delujočega orožja na samem postroju ni bilo, airsoft replike pa so le zgledale kot pravo orožje in so torej skupaj s podkapami pripomogle k ustreznemu in želenemu videzu.

Podporniki Andreja Šiška Vir:SSN
Andrej Šiško | VIR: Insajder.com

V govoru, ki sem ga na prireditvi imel, nisem nikogar ščuval ali hujskal k nasilni spremembi ustavne ureditve(359. čl. KZ-1) oziroma organiziral ali vodil oborožen upor, da bi ogrozil obstoj RS, spremenil njeno ustavno ureditev ali strmoglavil njene najvišje državne organe(355. čl. KZ-1), kot se mi povsem nesmiselno in neutemeljeno očita. Takšnega namena sploh nisem imel.

Če bi nameraval nasilno spreminjati ustavno ureditev ali rušiti državne organe, tega zagotovo ne bi storil na način kot je bil objavljen 01.09.2018.

Vse kar sem počel je bilo v skladu s temeljnimi človekovimi pravicami in ustavo RS. Navzoči na prireditvi smo se zbrali na podlagi 3. , 15. , 39. in 42. člena ustave RS in nismo delovali proti ustavi  ali celo s ciljem njene nasilne spremembe.

Nasprotno! Celotno dogajanje ima za enega izmed ciljev opozoriti Slovensko javnost na to, da so poslanci državnega zbora RS, leta 2013 spravili obstoječo ustavo RS v nasprotje samo s seboj.

Danes imamo namreč v ustavi RS 3. in 3.a člen, ki govorita o tem, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, državljani pa jo izvršujejo neposredno(tudi z referendumom) in to je zapisano na prvem mestu. V 2. odstavku 3.a člena je zapisano, da pred ratifikacijo mednarodne pogodbe lahko državni zbor razpiše referendum, v novem 90. členu pa piše, da referendum ni dopustno razpisati o ratifikaciji mednarodnih pogodb, o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah itd, s čimer se direktno omejuje oblast ljudstva v navedenih členih ustave RS.

Neustavno stanje torej imamo že sedaj in to zapisano v sami ustavi RS. Opozarjanje na obstoječe razmere in protiustavno stanje, ki ga imamo sedaj vsaj od leta 2013 ne more biti in tudi ni kaznivo dejanje po 359.čl. KZ-1 v zvezi s 355. čl. KZ-1, kot se mi neutemeljeno očita. Pri svojem delovanju nisem imel nikakršnega direktnega naklepa, še manj obarvanega direktnega naklepa.

Andrej Šiško

Izpostavljene vsebine lahko odslej tudi komentirate spodaj

 

Delite članek