REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Cementarno Salonit Anhovo v naslednjih desetletjih čaka zeleni prehod

promocijsko sporočilo
Cementarno Salonit Anhovo v naslednjih desetletjih čaka zeleni prehodUprava Salonita Anhovo

V cementarni Salonit Anhovo letos praznujejo 100. obletnico delovanja. Z uspešnim delom preteklih let so v Salonitu Anhovo uspeli postaviti varne finančne temelje, ki omogočajo nadaljnja vlaganja.

Na razvoj cementarne uprava družbe gleda celostno in v kontekstu trajnostnega razvoja. Razvojni načrti vsekakor upoštevajo okoljski vidik, a se v cementarni zavedajo tudi odgovornosti do gospodarskega in družbenega razvoja.

Načrte, ki vodijo do brezogljične proizvodnje cementa, želijo izpeljati transparentno in odgovorno do sodelavcev, lokalne skupnosti in vseh drugih deležnikov, vključenih v zeleni prehod.

Strokovnjaki Salonita Anhovo so se povezali s priznanimi podjetji na področju zelenih tehnologij po vsem svetu in oblikovali prvi sklop ukrepov, za katerega bodo namenili 40 milijonov evrov.

V Salonitu Anhovo so zaradi uspešnega dela in razvojnega načrtovanja pripravljeni na to, da lahko uvedejo naslednjo generacijo najsodobnejših inovativnih tehnologij. S tem pa bodo naredili bistveno več, kot to od njih zahtevajo trenutno veljavna zakonodaja in predpisi.

Član uprave dr. Tomaž Vuk je predstavil razvojne načrte družbe. Pojasnil je, »da investicije v najnovejše inovativne tehnologije hkrati pomenijo tudi pozitiven vpliv na okoljski odtis, konkretno na dodatno znižanje emisijskih parametrov.«

Do leta 2025 načrtujejo uvedbo rešitev, ki bodo vodile do 15% znižanja ogljičnega odtisa in obenem omogočile znižanje ostalih parametrov, na primer tudi več kot prepolovitev trenutnih emisij NOx.

Strokovnjaki Salonita Anhovo so se povezali s priznanimi podjetji na področju zelenih tehnologij po vsem svetu in oblikovali prvi sklop ukrepov, za katerega bodo namenili 40 milijonov evrov:

  • Razvoj visokozmogljivih cementov z nizkim ogljičnim odtisom – s skrbno izbiro surovin, primernih za proizvodnjo cementa in s spodbujanjem reciklaže gradbenih materialov v sklopu krožnega gospodarstva.
  • Investicije v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov – postavitev sončnih elektrarn v skupni električni moči 5 do 10 MW.
  • Nadaljnje izboljševanje energetske učinkovitosti proizvodnega procesa, tudi z uporabo odpadne toplote za proizvodnjo električne energije.
  • Nadomeščanje klasičnih fosilnih goriv z alternativnimi viri in s tem prispevek k zniževanju emisij CO2 in razvoju krožnega gospodarstva.

Že omenjene investicije v naslednjo generacijo inovativnih tehnologij prinašajo rešitve, s katerimi bodo v Salonitu Anhovo lahko še bistveno znižali vplive na kakovost zraka.

Salonit Anhovo - rezultati in načrti
Salonit Anhovo - rezultati in načrti

Predsednik uprave, Julijan Fortunat, je povedal: »Naš cilj je še naprej razvijati cementarno. Pri vsem, kar bomo delali, bomo poskrbeli za to, da se vplivi cementarne na okolje še naprej zmanjšujejo. Zavedamo se, da je nekdanje delovanje podjetja, takrat v državni lasti, povezano tudi s preteklo uporabo azbesta, ki je močno zaznamoval vso dolino. Bremen preteklosti ni mogoče popraviti, lahko pa jih lajšamo. In to počnemo. S tehnološkimi posodobitvami smo si kot ultimativni cilj postavili zavezo, da se zgodovina nikoli več ne ponovi

Družba Salonit Anhovo je kljub zahtevnim gospodarskim razmeram v letu 2020 dosegla 78 milijonov evrov prihodkov, kar je za 3 % več kot leta 2019.

Dr. Vuk je zaključil z mislijo, da »v družbi Salonit Anhovo odločno in transparentno stopamo po poti zelenega prehoda v cementi industriji, ki ga z Evropskim zelenim dogovorom spodbuja tudi Evropska komisija, saj si želimo živeti vrednote trajnostnega razvoja in se nadalje razvijati skupaj z lokalnim okoljem«.

Član uprave mag. Dejan Zwitter je v nadaljevanju novinarske konference predstavil poslovne rezultate družbe. Poudaril je, da je družba Salonit Anhovo kljub zahtevnim gospodarskim razmeram v letu 2020 dosegla 78 milijonov evrov prihodkov, kar je za 3 % več kot leta 2019.

Na domačem trgu so uspeli prihodke iz slabih 40 milijonov evrov povečati na dobrih 42 milijonov evrov.

Domači trg predstavlja 54 % prihodkov od prodaje, uravnovešeno razmerje prihodkov med domačim in tujimi trgi pa ostaja dolgoročni strateški cilj družbe.

V letu 2020 je Salonit Anhovo ustvaril skoraj 11 milijonov evrov dobička. Ob tem je mag. Zwitter poudaril, da nenehno investirajo v razvoj lokacije – lani slabih 8 milijonov evrov, letos je v planu preko 12 milijonov.

Dodana vrednost ostaja v veliki večini v regiji. Vodstvo cementarne je vsa leta vodilo načelo, da dobički omogočajo investicije v posodobitve, ki v veliki meri znižujejo tudi vplive na okolje. Mag. Zwitter je poudaril, da si prizadevajo tudi za to, »da povprečna plača v cementarni raste iz leta v leto, na osnovi rasti produktivnosti in dobičkov. Že danes je v cementarni nivo plač 22% nad povprečjem v Sloveniji in 30% nad povprečjem na Goriškem, letošnji regres pa bo znašal 1.900 evrov za vseh 350 zaposlenih v Skupini Salonit

Delite članek