REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Boste letos prižgali svečko manj?

Boste letos prižgali svečko manj?

Slovenci poleg Poljakov in Avstrijcev sestavljamo evropski vrh po porabi nagrobnih sveč, ki doseže vrhunec ob 1. novembru. Vsako leto prižgemo okrog 15 milijonov sveč oz. blizu 6000 ton. Ta številka se je v zadnjih letih celo nekoliko povečala. Vse več institucij poziva, naj namesto za nakup sveč in rož sredstva namenimo v dobrodelne namene.

Lani je bilo na slovensko tržišče, po sedaj zbranih podatkih, danih približno 6300 ton sveč, kar je celo nekoliko več kot v preteklih letih, ko je bila ta številka nižja od 6000. Prevzeli pa so nekaj manj kot 2500 ton odpadnih nagrobnih sveč. Do razlik v masi prihaja, ker sveče, ki so dane na trg, vključujejo vosek, prevzete sveče pa ne.

Različne akcije za manj sveč na grobovih, h katerim zadnja leta poziva vse več institucij, potekajo tudi letos. Njihov namen je osveščanje o prekomernem krašenju grobov ob 1. novembru, pa tudi spodbujanje ljudi, naj namesto za nakup sveč in rož sredstva namenijo za dobrodelnost. Pobudi se pridružuje tudi okoljsko ministrstvo z akcijo Bi prižgali letos svečo manj.

Ravnanje z odpadnimi svečami je organizirano po načelu razširjene odgovornosti proizvajalca. To pomeni, da morajo proizvajalci, pridobitelji (iz držav EU) in uvozniki (iz tretjih držav), za nagrobne sveče, ki jih dajejo na slovensko tržišče, na svoje stroške zagotoviti zbiranje odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev javne službe in upravljavcev pokopališč ter za zbrane odpadne nagrobne sveče, prav tako na svoje stroške, zagotoviti predelavo.

Na pokopališčih zbrane odpadne nagrobne sveče prevzemajo izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst odpadkov, ki jih oddajo zbiralcu odpadnih nagrobnih sveč, ta jih nato odda predelovalcu. Zbrane odpadne nagrobne sveče se predelajo tako, da ima recikliranje - snovna predelava prednost pred energetsko predelavo.

Upravljavec pokopališča mora na pokopališču zagotoviti zadostno količino zabojnikov primerne velikosti za ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč. Prav tako mora zagotoviti, da so obiskovalci pokopališč obveščeni o možnosti in obveznosti ločenega zbiranja odpadnih nagrobnih sveč.

Na okoljskem ministrstvu opozarjajo, da noben odpadek ni dober odpadek, tudi če se ga da predelati. "To zahteva tudi spremembo razmišljanja in navad, saj pri kupovanju izdelkov običajno ne razmišljamo o tem, da bo nakup ali del tega nakupa prej ali slej končal med odpadki. Zato je naša naloga, da tudi pri nagrobnih svečah spodbujamo ljudi k razmišljanju, da odpadki nastajajo pri vsakem našem početju in da količino odpadkov lahko zmanjšujemo sami," še dodajajo na ministrstvu in pozivajo, da prižgemo letos kakšno svečo manj.

Naše delo na Insajder.com z donacijami omogočate bralci.

Delite članek