REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Homeopatija: Slovenija poniža zdravnika, ki zna zdraviti z informacijami

promocijsko sporočilo
Homeopatija: Slovenija poniža zdravnika, ki zna zdraviti z informacijamiZdravnik homeopat dr. Živan Krevel | foto: Nataša Čampelj

Slovenija je edina med državami Evropske unije, kjer zdravnika, ki ima dodatna znanja iz homeopatije, kolegi ponižajo v zdravilca in mu odvzamejo zdravniško licenco oziroma mu je ne izdajo.

Zdravnik – ki je edini pooblaščen za predpisovanje zdravil – homeopatskih zdravil ne sme predpisati, ker ne sme zdraviti s homeopatijo. O tej evropski posebnosti slovenskega zdravstva smo se pogovarjali z zdravnikom homeopatom dr. Živanom Krevlom. S homeopatijo se uspešno ukvarja zadnjih četrt stoletja.

Zdravstveni inšpektorat pod okriljem Ministrstva za zdravje mu je namenil odločbo, s katero mu prepoveduje, da bi bolnikom pomagal s homeopatijo. To je sporočilo, da naj zapre vrata svoje homeopatske ambulante in svoje bolnike pusti na cedilu. Kar je seveda v nasprotju z pravicami bolnikov. In še z mnogimi drugimi zakoni, o čemer bo tekla beseda v nadaljevanju.

Zakaj ste dobili odločbo Zdravstvenega inšpektorata?

V Sloveniji zdravnik homeopat ne sme predpisovati zdravil – čeprav so mu njegovo edino orodje homeopatska zdravila!

Zdravstveni inšpektorat je podrejen Ministrstvu za zdravje in je očitno komu v teh institucijah to v interesu. Potrebno je seveda izpostaviti popolno zakonsko neusklajenost področja – razni zakoni, ki pokrivajo zdravstveno področje, si popolnoma nasprotujejo.

Seveda je naloga Ministrstva za zdravje to področje urediti, opaziti pa je, da mu vsaj zadnjih sedemindvajset let to ni uspelo. Ker upanje umre zadnje, še vedno verjamemo, da bo novi minister le zmogel dovolj moči in dokončno le poskrbel za to področje. V prid vsem bolnikom, ki jim homeopatsko zdravljenje zelo pomaga tako pri kroničnih kot pri akutnih boleznih. Če ne čut za bolnike, pa verjamem, da bo morda pomagal samoohranitveni politični čut, saj se homeopatsko zdravi kar lep odstotek naših prebivalcev.

Kam je zakonsko uvrščena homeopatija?

Zdravniki homeopati se ne strinjamo, da bi se morali odreči zdravniški licenci in postati zdravilci.

V Sloveniji sodi hkrati v zdravstveno in zdravilsko dejavnost. V Zakonu o zdravilstvu je zapisano, da lahko homeopatijo izvajajo le osebe, ki imajo diplomo medicinske fakultete, pridobljena znanja iz homeopatije in veljavno licenco, pridobljeno skladno s tem zakonom. Kar je v nasprotju z Zakonom o zdravilih, saj so homeopatska zdravila določena kot zdravila za uporabo v humani medicini. Čudno, ali ne?! Slovenija je edina država članica Evropske unije, ki diskriminira zdravnika zato, ker ima dodatna znanja iz homeopatije. Želi ga preimenovati v zdravilca – čeprav je zdravilec po definiciji oseba, ki nima formalne medicinske izobrazbe – in ga izločiti iz medicine oziroma zdravstvene dejavnosti. Kot »zdravilec« namreč ne sme predpisovati zdravil, kot zdravniku homeopatu pa so njegovo edino orodje homeopatska zdravila. Logično, mar ne? Kot da nekaterim ne diši, da bi bolniki dobili najboljšo možno oskrbo …

Zdravnik homeopat dr. Živan Krevel
Zdravnik homeopat dr. Živan Krevel | foto: Nataša Čampelj 

Če prav razumem, vas zdravnike, ki bolnikom pomagate s homeopatijo, silijo, da si pridobite zdravilsko licenco?

Da. To je čista norost in ustavno sporno. Zdravnika hočejo ponižati v zdravilca in ga hkrati onemogočiti pri njegovem osnovnem poslanstvu – pomagati bolnim do zdravja.

Kaj boste storili?

Pritožil sem se na Ministrstvo za zdravje, ki je nadrejeno Zdravstvenemu inšpektoratu. Moja pritožba je tam že več kot štiri mesece in mi še niso odgovorili, čeprav imajo po zakonu o splošnem upravnem postopku čas za odgovor trideset dni. Kar pomeni, da sami kršijo zakon.

Imate še kake druge težave kot zdravnik homeopat v Sloveniji?

Slovenski zdravniki nimajo terapevtske svobode – na škodo bolnikov, ki mislijo, da je zanje najbolje možno poskrbljeno.

Glavni problem v Sloveniji je, da slovenski zdravniki v nasprotju z zdravniki v vseh drugih državah članicah Evropske unije nimajo terapevtske svobode. So le izvajalci doktrine, to pomeni, da ne morejo zadostiti potrebam vsakega bolnika. Recimo, da ima bolnica migreno. Po uradni doktrini se jo »zdravi« s protimigrenskimi pripravki na osnovi triptana, za katere sicer vemo, da na kratki rok pomagajo, na daljši pa ne koristijo, saj se z njimi migrene ne pozdravijo. Po drugi strani pa obstaja homeopatija, ki pogosto lahko kronični migrenski glavobol popolnoma pozdravi. Ker nimamo terapevtske svobode, se moramo zdravniki držati doktrine in zamižati pred etiko, ki pravi, da bolnikom ne smemo škoditi. Ker pa ne smemo predpisovati homeopatskih zdravil, ki so za zdravljenje migren veliko bolj učinkovita, bolnikom v relativnem smislu škodimo. Ta ureditev seveda ni najboljša za bolnike, ki za zdravstvo plačujejo lepe denarce in zmotno pričakujejo, da je zanje najbolje možno poskrbljeno.

Kdo pa lahko predpiše homeopatska zdravila?

Homeopatska zdravila so pri nas po zakonu zdravila, zdravniku pa ni dovoljeno napisati recepta za ta zdravila, čeprav je po zakonu edini pooblaščen za predpisovanje zdravil. Trenutno je v Sloveniji registriranih 89 homeopatskih zdravil, 51 pa se jih lahko izda le na zdravniški recept. Le magistri farmacije lahko v skladu z zakonom o lekarniški dejavnosti magistralno izdelujejo in izdajajo (prodajajo) homeopatska zdravila v lekarnah. Ob izdaji zdravil pa lahko za odpravo blažjih težav tudi svetujejo. Farmacevti pa to pri nas izkoriščajo in skušajo uvesti še daljše posvete, za kar pa niso usposobljeni niti pristojni. Za zdravljenje je namreč glede na njegov osnovni poklic usposobljen in pristojen le zdravnik. Zdravniki pa v Sloveniji v skladu z Zakonom o zdravniški službi homeopatskih zdravil ne smejo predpisovati, ker ne smejo zdraviti s homeopatijo.

Mar to niso pripravki, ne zdravila?

Homeopatija je v vseh državah EU, razen v Sloveniji, del zdravstvene dejavnosti in jo prakticirajo zdravniki.

V preteklosti smo homeopatska zdravila imenovali pripravki, zdaj so to po Zakonu o zdravilih zdravila. V to je Slovenijo prisilila evropska direktiva. Ampak EU predvideva, da v državah veljajo evropska pravila, ne določajo pa podrobne organiziranosti zdravstvenega sistema, kar s pridom izkoriščajo tisti, ki jim je homeopatija trn v peti. Pri nas pa, kot že omenjeno, v zakonodaji vlada popolna zmešnjava, saj zakoni, ki se nanašajo na zdravstvo in zdravilstvo, niso usklajeni. Del tega kaosa je tudi homeopatija. Ker ne verjamem v naključja, je to komu v interesu.

Da ne bo pomote, z zdravilci ni nič narobe, se pa zdravniki ne strinjamo s tem, da bi se morali odreči zdravniški licenci in postati zdravilci.

Zdravnik homeopat dr. Živan Krevel
Zdravnik homeopat dr. Živan Krevel | foto: Nataša Čampelj 

S čim vam torej grozijo?

Z zaprtjem dejavnosti oziroma prenehanjem opravljanja dejavnosti. Ker uradno zdravniki homeopati brez zdravilske licence ne bi smeli delati.
Zanimivo je stališče Ministrstva za zdravje, ker na pritožbo sploh ne odgovorijo. Ali lahko potemtakem sklepamo, da se očitno ne čutijo dolžni urediti zakonodaje in dopuščajo nered, saj je en zakon v nasprotju z drugim. Tega je v naši zakonodaji veliko, še posebno na področju zdravstva.

Torej zmeda?

Ne razumem tega popolnega kaosa. Njihova podrejena ustanova Zdravstveni inšpektorat nas preganja za kršenje predpisov, sami kot inšpektoratu nadrejeni pa kršijo ustavo zaradi zmešnjave v zakonodaji ter predpise, saj na pritožbo niti ne odgovorijo. Na ta način ne opravljajo osnovne dejavnosti, za katero so bili ustanovljeni – ne zagotavljajo davkoplačevalcem urejenega zdravstva, marsikomu pa tudi škodijo, saj očitno želijo odstraniti nas zdravnike homeopate, s čimer bolnikom lahko prizadenejo veliko škode!

Od kod ideja o odvzemu licence?

Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije je decembra 2014 sprejela sklep, naj Zdravniška zbornica Slovenije predlaga Ministrstvu za zdravje, da se predpisi spremenijo tako, da se zdravniku, ki se ukvarja s homeopatsko dejavnostjo, samo zaradi tega licenca ne odvzame. Tudi zato se je Ministrstvo za zdravje leta 2015 odločilo, da pripravi zakon o dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih oblikah diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije. Ko bo zakon sprejet, se bo uredilo to, kar bi moralo biti urejeno že leta 1992 v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, in sicer, da lahko zdravniki zdravijo s homeopatijo in izvajajo tudi druge metode zdravljenja brez sankcije odvzema zdravniške licence. Pričakujemo, da bo nova vlada čim prej končala začeto delo.

Torej vi kot zdravnik homeopat, s pet¬indvajsetletnim stažem, z več tisoč bolniki, ki ste jim pomagali, zdaj nenadoma ne smete več delati v dobro bolnih …?

Da. To je skregano tudi z Zakonom o pacientovih pravicah. Bolnik ima pravico do najboljše oskrbe in ti slovenski birokrati so si vzeli pravico in bolnikom kratijo to pravico, ki si jo mora celo vsak plačati sam iz lastnega žepa. Naši kritiki nas želijo očrniti s populističnimi frazami v smislu, da so naša zdravila zgolj placebo.

… ?

Očitno gre nekaterim v nos, ker homeopatija lahko celo popolnoma pozdravi nekatere sicer »neozdravljive« bolezni.

Podcenjujejo zakonodajo EU in naš Zakon o zdravilih, v katerem jasno piše, da so homeopatska zdravila zdravila. Naši bolniki niso le iz višjih slojev, so tudi navadni državljani – delavci, kmetje, gospodinje, mame, dojenčki, babice, ker vidijo, da jim homeopatija zelo pomaga, pa še stranskih učinkov ni. Očitno pa gre to nekaterim v nos, morda gre tudi za nekaj navadne človeške zavisti, ker homeopatija lahko celo popolnoma pozdravi nekatere sicer »neozdravljive« bolezni. Ne znam si drugače predstavljati, zakaj bi nas Zdravstveni inšpektorat kar naenkrat začel preganjati.

Kako dolgo tradicijo ima homeopatija v Sloveniji?

Kar dolgo. Prakticirali so jo tudi laiki, predvsem duhovniki v devetnajstem stoletju. Zelo znan je bil zdravnik Matej Faust Gradišek (1776–1837), prior usmiljenih bratov, Prešernov znanec. Leta 1836, ko je bila v Srednji Evropi epidemija kolere, je s homeopatijo zdravil dvesto dvajset bolnikov, umrlo mu jih je samo pet. Takrat so bolniki pod uradno oskrbo na veliko umirali, saj je bila smrtnost kar polovična. Po odpravi prepovedi, februarja 1837, so zdravniki na Slovenskem lahko uradno zdravili s homeopatijo, homeopatska zdravila pa so bila na voljo v skoraj vseh lekarnah do leta 1945.

Po cesarjevi odločbi pa so od 5. decembra 1846 zdravniki homeopati lahko sami izdelovali in izdajali homeopatska zdravila. Zdravniki homeopati so bili med ustanovnimi člani Slovenskega zdravniškega društva.

In drugje?

V devetnajstem stoletju je homeopatija zaslovela v Ameriki, Angliji, tudi v Indiji. Pred leti me je njegova ekscelenca dr. Seshadri, takratni veleposlanik Indije v Sloveniji, opozoril na pomembno dejstvo, da imajo celo ministrstvo za komplementarno medicino, ki se imenuje Ayush, pod katero sodi tudi homeopatija. Zaradi njene učinkovitosti se je namreč v Indiji močno zasidrala in jo tam prakticira nekaj sto tisoč zdravnikov. V Združenih državah Amerike je bila prav tako zelo razširjena v devetnajstem stoletju in v začetku dvajsetega stoletja, ker je zelo uspešno zdravila tedanje hude epidemične kužne bolezni, kot so tifus, kolera, rumena mrzlica, škrlatinka, malarija. Konec stoletja je bilo tam celo okoli sto homeopatskih bolnišnic in kar veliko fakultet je izobraževalo zdravnike homeopate, ki so imeli status zdravnikov. V literaturi so znane statistike tedanjih odličnih homeopatskih zdravnikov, ki celo pri tako hudih boleznih, ki sem jih prej naštel, praktično niso imeli smrtnih primerov! Zato tudi ne čudi, da je bila med ljudmi zelo priljubljena.

Če vam Ministrstvo za zdravje ne bo ugodilo, se boste obrnili tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice, saj so vam očitno kratene pravice?

Da.       

Tatjana Svete za Misterije
Nadaljevanje članka na Misteriji.si 
 

Delite članek