REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Glavni urednik Dejan Steinbuch.

DZ danes o novelah zakona o izvršbi in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij

DZ danes o novelah zakona o izvršbi in zakona o izvrševanju kazenskih sankcijFoto: dz-rs.si

DZ bo drugi dan zasedanja v okviru februarske seje med drugim odločal o noveli zakona o izvršbi in noveli zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Prva predvideva omejitve pri izvršbi na nepremičnine, v katerih živijo dolžniki, katerih dolg ni visok. Druga novela pa nadzor nad alternativnimi zapornimi kaznimi prenaša na upravo za probacijo.

Predlog novele zakona o izvršbi in zavarovanju je ministrstvo za pravosodje pripravilo, da bi preprečili primere, ko sodišče na dražbi proda nepremičnino, v kateri živi dolžnik, katerega dolg je nizek. Novela zato določa, da morajo sodišča v takih primerih upoštevati načelo sorazmernosti, vključitev centrov za socialno delo, ki bi dolžniku pomagali pri poplačilu dolga, in možnost odložitve izvršbe, če obstaja realna možnost, da bo dolg poplačan. Novela je na odboru za pravosodje dobila široko podporo.

Tudi predlog novele zakona o izvrševanju kazenskih sankcij je pripravilo ministrstvo za pravosodje, z njim pa se nekatere pristojnosti nad izvrševanjem alternativnih kazni zapora, kot sta na primer hišni zapor ali delo v splošno korist, prenaša na novo ustanovljeno upravo za probacijo oziroma probacijsko službo. Prinaša tudi določbe, ki omogočajo izvrševanje sankcij, ki jih izrečejo mednarodna sodišča. Jasneje ureja področje prostovoljstva in naloge pravosodnih policistov. Tudi ta novel je na odboru dobila podporo.

Poslanci bodo danes obravnavali še predlog novele zakona o cestah, predlog zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter predlog novele zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja.