REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Kemis bi lahko preprečili

Kemis bi lahko preprečiliPoveljnik ljubljanske gasilske brigade Tomaž Kučič | VIR: GBL

Poveljnik ljubljanske gasilske brigade Tomaž Kučič srčno upa, da bodo pristojni pristali na dogovor o višjih gasilskih plačah: »Upam, da bo prevladal razum.« Komentiral je tudi veliki požar v Kemisu in deregulaciji: »Predvsem pri javnih razpisih je zelo opazno izbiranje tistih ponudnikov, ki ponujajo cenejšo izvedbo, ki pa ni vedno res 'cenejša'. Najbolj vpijoč primer je energetska sanacija objektov, kjer se po pravilu v fasade vgrajuje ekspandirani poliester (ESP), ki  je gorljiv material. Res pa je, da je cenejši od ostale izbire izolacijskih materialov.«

Pri nas smo imeli v zadnjem času več nevarnih požarov, najbolj pa je zagotovo odmeval Kemis. Je takšne požare sploh možno preprečiti?
Tudi požare kot je bil v podjetju Kemis je mogoče preprečiti z ustreznimi organizacijskimi in gradbenimi ukrepi. Med organizacijske sodijo predvsem urejen sistem varstva pred požarom (usposobljenost zaposlenih za gašenje začetnih požarov, prenos signala požara na 24 urno delovno mesto…). Med gradbene pa sodijo: ločitev objekta v manjše požarne sektorje, izvedba gradbenih elementov s požarno odpornostjo, ustrezno javljanje požara, aktivna požarna zaščita…).

Mnogi so opozarjali na spremembe na področju požarne varnosti iz leta 2013, proti katerim sta nastopila gasilska zveza in Slovensko združenje za požarno varstvo. Kaj se je takrat spremenilo in zakaj je prišlo do teh sprememb? 
Leta 2013 se je v enem delu zakonodaje spremenil - zmanjšal se je nadzor nad projektno dokumentacijo. Po novem Pravilniku o zasnovi in študiji požarne varnosti ni več potrebna presoja (pregled)  projektne dokumentacije, ki je urejala požarno varnost. Velja načelo, da mora vsak projektant požarne varnosti odgovarjati za svoj projektantski izdelek.

Najbolj vpijoč primer je energetska sanacija objektov, kjer se po pravilu v fasade vgrajuje ekspandirani poliester (ESP), ki  je gorljiv material.

Veliko se govori tudi o deregulaciji - ko želijo tudi na tem področju zniževati stroške in odpravljati administrativne ovire. Kako to nadzorujete – če ima investitor možnost vgraditi cenejši material in če to zakon dopušča, bo to najverjetneje naredil. Delamo in živimo v požarno varnih stavbah?
Znižanje stroškov je bil najbrž eden od glavnih razlogov za zgoraj omenjeno spremembo Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti. Predvsem pri javnih razpisih je zelo opazno izbiranje tistih ponudnikov, ki ponujajo cenejšo izvedbo, ki pa ni vedno res ''cenejša''. Najbolj vpijoč primer je energetska sanacija objektov, kjer se po pravilu v fasade vgrajuje ekspandirani poliester (ESP), ki  je gorljiv material. Res pa je, da je cenejši od ostale izbire izolacijskih materialov. 

Zadnji odmevni primeri požarov so pokazali, da je bila odločitev o ukinjanju gasilskih društev napačna.

Našla sem podatek, da smo imeli leta 1988 kar 192 industrijskih gasilskih društev, danes le še 46. Bi morala podjetja, kot so Kemis in morda še deponije, imeti svoje gasilske enote? Kaj menite o krčenju gasilskih enot?
V zadnjem obdobju se je kar nekaj podjetij začelo zavedati odgovornosti, kar v novejši zgodovini ni bila praksa. Zadnji primeri kažejo, da bomo v kratkem dobili nova prostovoljna industrijska društva. Merila za organiziranje gasilske službe v podjetjih ureja Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, kjer je v prilogi Merila, natančno navedeno katerim pogojem morajo zadostiti podjetja za ustanovitev gasilske enote. Zadnji odmevni primeri požarov so pokazali, da je bila odločitev o ukinjanju gasilskih društev napačna.

Gasilci

Statistika pravi, da se število mrtvih v požarih od leta 2014 povečuje, tako v ZDA, Kanadi in VB, gre pa za požare v blokih oz. stanovanjskih stavbah. Kako pa je pri nas?
Pri nas statistični podatki za zadnje desetletje ne kažejo posebnih odstopanj. Način gradnje v Sloveniji in npr. v ZDA ni primerljiv. V ZDA je še vedno zelo velik odstotek objektov iz lahkih gradbenih materialov, ki so bolj podvrženi gorenju, medtem ko v Sloveniji prisegamo na kompaktnejše gradbene materiale.

Zakaj najpogosteje zagori v hišah in stanovanjskih stavbah – na kaj moramo biti pozorni? Kaj je najpogostejši vzrok požara doma?
V stanovanjskih objektih so najpogostejši vzroki požara: hrana na štedilniku, dimniški požar, svečka ob zavesi, vzdrževalna dela…

Koliko požarov je bilo lansko leto zabeleženih v MOL?
V lanskem letu (2016)  smo imeli v MOL 683 (33,2%) požarnih intervencij.

Gasilska brigada Ljubljana

Kako ravnamo ob požaru – kako se zaščitimo, kam naj se umaknemo, koga naj pokličemo? Naj poskušamo sami ukrepati z gašenjem?
Dokler ni nevarnosti za zdravje ali življenje, moramo poskusiti požar pogasiti sami. Ko ocenimo, da tega ne moremo več storiti, se umaknemo na varno in pokličemo na številko za klic v sili 112 - center za obveščanje.

Vse ankete kažejo, da je gasilski poklic med najbolj zaželenimi. Tudi (pre)nizka plača pri tem ni ovira. Za mnoge mlade ta poklic še vedno predstavlja uresničitev mladostnih želja.

Gasilci pri ljudeh vzbujajo spoštovanje, saj rešujejo življenja in imetje. Pa vendar ste se tudi gasilci pred kratkim odločili za protest – ali kaže na dogovor z vlado ali boste uresničili napoved stavke?
Srčno upam, da bo prevladal razum in bodo pristojni pristali na dogovor. V tem primeru so na strani gasilcev tudi najvišji predstavniki ustanoviteljev poklicnih gasilskih enot – župani, ki podpirajo zahteve gasilcev. Če ne bo prišlo do dogovora, bo po vsej verjetnosti naslednji ukrep gasilska stavka.

Je med mladimi dovolj zanimanja za gasilski poklic?
Vse ankete kažejo, da je gasilski poklic med najbolj zaželenimi. Tudi (pre)nizka plača pri tem ni ovira. Za mnoge mlade ta poklic še vedno predstavlja uresničitev mladostnih želja.

Povezane novice